(pokračuje Klaus)

Tento závěr je jasný, tento závěr je evidentní a plyne z něho naprosto jasně, že deficit státního rozpočtu bude větší, než bylo předpokládáno. Debata, která byla nastolena v této sněmovně, opakuji znova, nebyla o příčinách a důvodech prohlubující se ekonomické stagnace. Debata, která byla nastolena, byla nastolena o tom, jestli se s větším deficitem, o kterém již dnes 9. února jasně víme, že bude větší, jestli se s ním máme smířit, nebo jestli se s tímto větším deficitem smířit nemáme. Nemá to žádnou souvislost s tím, kdo co jak naprognózoval, dokonce to bohužel nemá ani žádnou spojitost s tím, kdo co v minulosti zavinil nebo nezavinil. (Nesouhlasný neklid.) Já bych prosil, aby nás předseda vlády v žádném případě nepletl. (Potlesk z pravé části sněmovny.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Táži se, zda se někdo dále hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku do rozpravy nevidím. Žádná přihláška v tuto chvíli není, končím tedy rozpravu a udílím slovo ministru financí Ivo Svobodovi k závěrečnému slovu.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Vážená dosud paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, po skvělých výkonech předřečníků, z nichž některé byly pouze řečnické a některé byly věcné, ale k věcnosti velmi dobře přednesené, mi nezbývá mnoho co dodat. Pokusím se pouze říci jednu věc.

Zazněla tady v podstatě zcela zásadní, velmi hluboká, diferencovaná a fundovaná sebekritika. Co jiného byl rozpočet v roce 1997, postavený na pochybných datech, protože předchozí vlády si nedokázaly dát do pořádku ani statistický úřad, neřku-li aby udělaly něco v tom, aby daly do pořádku celou ekonomiku. Když už tedy bych reflektoval to, že máme hovořit pouze o číslech, vysunuly tzv. balíčky na fiktivní údaje a místo, aby ekonomiku stabilizovaly, tak jí začaly pouštět žilou, nechci říci podřízly, protože kdyby ji podřízly, tak bychom zde seděli potmě a páni kameramani by své kamery poháněli točením ruční klikou, nikoliv ze zásuvky, dokonce se střídavým proudem, který stále má frekvenci 50 hertzů, přes všechna konstatování, která tady padla.

Byla tady spousta kritiky, něco se týkalo privatizace. K privatizaci bude přespříští bod, čili neodpovím.

Chci se jenom zeptat, proč investiční pobídky rozhýbala až tato, podle řady příspěvků nicotná a neschopná vláda, proč až tato zdánlivě nicotná a neschopná vláda začala rozvíjet fiskální strategii ve střednědobém horizontu a proč až tato vláda se ukázala být schopnou nejenom teoreticky, ale věcně a podloženě analyzovat veřejný dluh, nikoliv pouze státní, protože státní dluh má relevanci domovního čísla náhodně vybraného v kterékoliv ulici.

Takže postavili nás předřečníci do situace, kdy opravdu prokázali obrovskou důvěru ve schopnosti této vlády. Nemyslím v dlouhodobém horizontu, ale v horizontu, kdy ve dvou usneseních požadují, abychom do měsíce cosi analyzovali a udělali na tom predikci do konce příštího roku. Proberme se. K termínu, který zazněl, bude makroagregát - první odhad za měsíc leden, rozpočet možná za únor. To, co požadujete, pánové, je naprostý nesmysl. Předpokládám, že víte, proč to děláte, z důvodů politických, a protože nepředpokládám, že byste nevěděli, že je to nesmysl.

Jinak co se týče té osamělé kritiky vystoupení pana poslance Tlustého, jediná otázka. Proč jste pro boha ty dluhopisy nedali do pořádku před osmi lety, když ten zákon je podle vás chybný? Ten zákon je z roku 1990 a má č. 530. A jestliže je chybný a na jeho základě nelze emitovat dluhopisy, proč se první tranše českých vládních bondů umístěná na londýnském trhu prodala během tří dnů? To je otázka, kterou kladu. A odpověď je jediná, protože tato vláda má v zahraničí důvěru. (Neklid.) Je to tak. Žádný skutečný finanční trh přece neskoupí 5 mld. vládních bondů (Potlesk.) za pouhé tři dny, včetně vypořádání transakce. My totiž nejsme hypotetici, my napřed počkáme, až prodáme a přijdou nám peníze na účet státního rozpočtu, a pak se teprve pochlubíme, že jsme to udělali dobře. A pokud se někdo domnívá, že Ministerstvo financí v této první tranši, nikoliv emisi, aby bylo jasno, porušilo zákon, ať si vezme zákon o veřejných zakázkách a zjistí, že jsme postupovali správně, neboť jsme nebyli povinni vypsat výběrové řízení, a tuto operaci jsme provedli prostě proto, abychom se přesvědčili, za jakých podmínek, jak rychle a za jaké cenové hladiny jsme schopni prodávat naše vládní dluhopisy na renomovaných zahraničních trzích.

To je všechno a tímto závěrečným konstatováním bych skončil. Snad jenom to - nepřijímejme ta dvě nesmyslná usnesení, která jsou naprosto k ničemu a budou svědčit o neznalosti věci, pokud je schválíte. Říkám schválíte, protože nesmím hlasovat ani pro, ani proti. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji ministru financí a nyní udílím slovo k závěrečnému vyjádření zpravodaji panu poslanci Pilipovi.

 

Poslanec Ivan Pilip: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych na závěr k té rozpravě, než přednesu a navrhnu způsob hlasování o jednotlivých navržených usneseních, rád řekl, že musím souhlasit s tím, co tady řekl předseda sněmovny, a to je to, že velká část vystoupení členů vlády a vládních poslanců byla k něčemu jinému než k tomuto bodu. A myslím, že je nejvyšší čas, aby si tito členové vlády a poslanci uvědomili, že již nejsou v opozici a že je nejvyšší čas, aby přestali rozdávat bonmoty a začali skutečně vládnout. (Potlesk z pravé části sněmovny.)

Po některých relativizacích vývoje ekonomiky se přiznám, že už mi tady jenom chyběl návrh, aby se z jednacího řádu sněmovny vůbec vypustilo projednávání státního rozpočtu, protože v několika vystoupeních zde zaznělo, že jaksi svět je proměnlivý a že jaksi situace se mění ze dne na den, a že tedy vůbec vyslovovat nějaké prognózy je věc, kterou je nutné zvážit. Já bych rád tady připomněl, že státní rozpočet je zákonem a že i sám ministr financí ve svém úvodním slově, byť by se rozcházel ve svém vystoupením s některými z nás, připustil, že ty příjmy prostě budou nižší a saldo státního rozpočtu je schválený zákon. Takže bych byl velice rád, abychom hlasování o tom, aby vláda nějakým způsobem reagovala na to, co tu sám ministr financí připustil, nebylo dehonestováno vystoupeními členů vlády, ale aby o tom bylo seriózně hlasováno.

Zároveň bych chtěl konstatovat, že podnět pana poslance Tlustého, se kterým se ztotožňuji, pokud jde o nejasnosti ve vydání emisí, nebyl nikterak zodpovězen. Předpokládám ovšem vzhledem k tomu, že k tomu nebyl vydán žádný návrh usnesení, že to bude předmětem samostatné interpelace, a že tedy není možné to zahrnovat do hlasování o tomto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP