(pokračuje Kučera ml.)

I tak si myslím, že to již dávno má pan ministr zemědělství ve své náplni práce. To ostatní je degradující nejen pro pana ministra, ale i pro celou tuto sněmovnu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Miloslavu Kučerovi ml. a udílím slovo panu poslanci Jaroslavu Lobkowiczovi.

 

Poslanec Jaroslav Lobkowicz: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené dámy a pánové, vyslechli jsme si zde zprávu ministra zemědělství, která byla velice zajímavá a v mnoha bodech téměř ve všem odpovídá skutečnosti.

Též jsme zde vyslechli návrh usnesení pana kolegy Kováčika, které jsem velice pozorně prostudoval. Jak řekl již můj předřečník, ztotožňuji se s prvním bodem tohoto návrhu usnesení. Jako první bych jenom řekl, že Poslanecká sněmovna nežádá vládu, ale doporučuje vládě. Myslím, že se s tím může předkladatel ztotožnit.

Další body jsou velice jednostranně zaměřené. Zde se jedná o dvou komoditách - mléko a vepřové maso. Tam jsou velké problémy. Jak víme, zemědělství je v poměrně špatné situaci a problémy, které jsou dnes ve mléku a ve vepřovém mase, mohou se během krátké doby objevit i u dalších komodit. Tím, že klesne počet dojnic a počet prasat, klesne odbyt krmné pšenice, všech výpěstků, které jsou ke krmení, a bude problém další. Jen jedno řešení je velice slabá věc. Je zapotřebí, aby vláda vypracovala komplexní řešení zemědělské politiky.

Dále zde pan poslanec Kováčik navrhuje, aby se zvedl vývoz našich produktů a aby se zabránilo dovozu. Je to reciproční. Jakmile zabráníme dovozu, tak i náš vývoz bude velice těžký. Je snadno doporučovat, ale musíme najít někoho, kdo to od nás odebere. Proto bych řekl, že tento odstavec se dá deklarovat, ale nic nepřinese.

Proto doporučuji, abychom odsouhlasili první odstavec a dále že doporučujeme vládě, aby podnikla veškeré komplexní kroky k zemědělské politice. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Lobkowiczovi. Další písemnou přihlášku do rozpravy nemám, neregistruji ani přihlášku ústní. Hlásí se pan poslanec Palas, udílím mu slovo. Připraví se pan poslanec Skopal.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, pane premiére, vážená vládo, dámy a pánové, v první chvíli jsem neměl v úmyslu vystoupit a ani jsem neměl v úmyslu hodnotit své předřečníky. Myslím si, že to, co zaznělo před chvílí z úst kolegy Lobkowicze, bylo naprosto věcné a vycházelo z podstaty věci. Méně už takto mohu hovořit o svém kolegovi Kučerovi, kde se mi potvrdila přímá úměra, že dobrý ideolog je horší odborník.

Myslím, že jsme v minulosti v rámci našeho zemědělství prohospodařili řadu příležitostí. Především si myslím, že restituce, jak byly provedeny, proběhly ne zcela tak, jak by si naše zemědělství zasloužilo. Myslím si, že byla chyba, že se restituční majetek proměnil ve spotřební peníze a naše zemědělství chudlo. Z druhé strany zemědělská veřejnost nutila předchozí vlády i stávající, aby se do systému vnášelo více a více peněz.

K panu poslanci Hortovi, který říká, že od roku 1990 jsou zemědělci neustále v naději, že budou mít vyšší a vyšší příjmy. Chtěl bych ho upozornit na to, že v roce 1989 byly dotace do zemědělství kolem 50 %, v současné době kolem 10 %, Evropská unie má hranici kolem 40 %. Spíše si myslím, že opak je pravdou.

Je také skutečností, že i v dalších věcech, které měly stabilizovat naše zemědělství, jsme neuspěli. Vidina, že naše zemědělství bude zastabilizováno tím, že se zprivatizuje, že se získá vlastnický vztah k základním výrobním prostředkům, byla mylná, protože vlastnický vztah je pouze jedním atributem toho, aby systém fungoval. Aby systém fungoval, musíme vytvořit a skloubit celý komplex věcí, abychom vytvořili ekonomické prostředí, ve kterém se zemědělství může pohybovat. To se nám bohužel nepodařilo.

Nám se nepodařila další věc, která podmiňuje úspěšné fungování našeho zemědělství. Nepodařila se nám reciproční ochrana trhu, jak ji má vybudovanou Evropa. Z naší strany se nám nepodařilo učinit totéž ve vztahu k Evropě. Asociační dohody, jak byly uzavřeny, byly uzavřeny pouze jednostranně. Myslím si, že je to jedna z příčin, proč naše zemědělství v současné době dostává ránu za ranou. Důvod je samozřejmě ten, který jsem zmínil, ale primární důvod je ten, že se zhroutily trhy v Rusku a Asii. Kdybychom měli solidně chráněný náš vnitřní trh, pak by přebytky potravin zemědělských komodit, které jsou produkovány v západní Evropě, proudily jinam, a nikoli k nám, tedy tam, kde trh není chráněný.

Myslím si, že nás čeká celá plejáda práce nejen na vnitřní úrovni, ale ve vztahu k okolnímu světu. Myslím, že je potřebné nikoli vytýkat vládě a ministrovi zemědělství, že nedělá nic, že nepředložil dosud koncepci agrární politiky, která je mimochodem zpracovaná a je v připomínkovém řízení, ale myslím si, že je potřeba formulovat určitá doporučení, která bude vláda respektovat a která povedou k tomu, aby se zemědělství dostalo do standardního režimu, nikoli do režimu, ve kterém je nyní.

Nebylo to jenom tím, že se některé kroky v minulosti neudělaly dobře. Je to také tím, že vnější okolnosti jsou takové, jaké jsou. Řekl jsem asijský trh a zhroucení trhu v Rusku.

Prosím do jisté míry o určitou shovívavost vůči ministrovi a vůči vládě. Myslím si, že se v postupných krocích podaří systém zastabilizovat.

V jednom svém vystoupení v minulosti jsem vzpomenul změnu systému v 50. letech, kdy došlo k násilné kolektivizaci. Upozorňoval jsem, že změna systému, tedy přechod ze systému na systém, trvala 20 let. Uvědomme si, že po roce 1989 se období transformace datuje v řádu 9 let. Možná nás čeká dalších 9, 10, možná 5 let, záleží na tom, jak budeme úspěšní.

Ještě jednou vás prosím o určitou shovívavost a myslím, že bychom měli všichni podpořit určité úsilí ministra zemědělství a této vlády v těch krocích, které vůči zemědělství vytvářejí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Palasovi. Zaregistrovala jsem přihlášku pana poslance Kováčika, který má právo jako zpravodaj vystoupit kdykoliv v průběhu bodu. Udílím mu slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Neosobuji si velké právo tady příliš zasahovat nebo snad hodnotit názory některých, o nichž je známo, že jsou na druhé straně názorového spektra, a někdy mi připadá i na druhé straně názorového spektra směrem od zemědělců.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP