(pokračuje Buzková)

Dále jsem registrovala návrh pana poslance Bláhy na zkrácení lhůty pro projednání ve výborech, nicméně prosím pana zpravodaje, aby upřesnil přesné znění tohoto návrhu.

 

Poslanec Petr Bendl: Pan poslanec Bláha navrhoval zkrácení lhůty k projednání tohoto zákona o dvacet dní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu pana poslance Bláhy rozhodneme v hlasování pořadové číslo 92, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 92 se z přítomných 179 pro vyslovilo 91, proti 65.

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a lhůta pro jeho projednání byla zkrácena o 20 dní.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, končím dnešní jednání a pokračovat budeme zítra, to je ve středu v 9 hodin, a to zákonem pořadové číslo 23 - návrhem pana poslance Payna, tisk a informace.

 

(Schůze přerušena v 18.52 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP