Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, ještě jste vynechal pozměňovací návrhy B5 a 6.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Omlouvám se, neobrátil jsem stránku. Ano, týká se to nejen B1 a B4, ale i B5 a B6.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, všichni víme, o čem budeme rozhodovat, takže o proceduře, kterou navrhl pan zpravodaj rozhodneme v hlasování pořadové číslo 205, které jsem zahájil.

Kdo je pro tento návrh procedury, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se z přítomných 185 poslanců pro vyjádřilo 184, nikdo nebyl proti.

 

Děkuji. Tento návrh procedury byl přijat. Nyní prosím, pane zpravodaji, abyste předkládal jednotlivé návrhy tak, jak jsme v tuto chvíli schválili.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Můžeme zahájit první kolo orientačních hlasování. První na řadě ve skupině návrhů, které se týkají spotřebitelských soutěží, je usnesení ústavně právního výboru. Stanovisko zpravodaje je spíše nedoporučující, stanovisko ministra financí rovněž.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jen bych doporučil, abychom neidentifikovali pozměňovací návrhy podle jejich původců, ale podle čísel, tj. A1.

Zahajuji orientační hlasování s pořadovým číslem 206. Kdo podporuje tento návrh? Pardon, omlouvám se, toto hlasování končím, prohlašuji jej za zmatečné. Nebylo dostatečně slyšet stanovisko ministra, takže proto byl onen rozruch v sále. Pane ministře, stačí, pokud řeknete ano - ne. My to zopakujeme na mikrofon.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Možno akceptovat, doporučujeme.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Zpravodaj spíše nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, nyní budeme rozhodovat v orientačním hlasování o podpoře pozměňovacího návrhu A1.

Kdo podporuje tento návrh, ať zvedne v hlasování pořadové číslo 207 ruku a stiskne tlačítko.

Toto orientační hlasování skončilo výsledkem 88 kolegyň a kolegů, kteří návrh A1 podporují.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje A2. Zpravodaj tento pozměňovací návrh považuje za neutrální.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zástupce navrhovatele doporučuje.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 208. Kdo tento návrh podporuje, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Tento návrh podporuje 55 poslankyň a poslanců.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: A3. Zpravodaj spíše doporučuje. Ministr financí?

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Lze doporučit, ale je tam zvýšení limitu nad částku, o které jsem hovořil v úvodním slově, s jistým zdůvodněním.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 209 a táži se, kdo tento návrh podporuje.

Tento návrh získal podporu 32 poslankyň a poslanců.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: A4 je úplný zákaz spotřebitelských soutěží. Zpravodaj ponechává bez komentáře.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Ministr financí komentuje. Nedoporučuje, je proti.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 210 a táži se, kdo v orientačním hlasování podporuje návrh A4.

Tento návrh získal podporu 88 poslankyň a poslanců.

 

Pane zpravodaji, dejte další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje pozměňovací návrh A5 - usnesení hospodářského výboru. Tento návrh považuje zpravodaj za nepřesný, a proto ho nedoporučuje.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Ministerstvo financí ho považuje za rozporný, rovněž nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 211 a ptám se, kdo v orientačním hlasování tento návrh podporuje.

Tento návrh získal podporu 5 poslankyň a poslanců.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje pozměňovací návrh A6, který má dvě varianty. První varianta používá limit pro sumu výher za rok 200 000 a pro jednotlivou výhru 20 000. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Takže budeme hlasovat o bodě A6 v první alternativě.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Ministr doporučuje jako určitou alternativu jednoho z předchozích návrhů, které sklidily významnou podporu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ministr také doporučuje, takže zahajuji hlasování pořadové číslo 212 a ptám se, kdo je pro tento návrh v orientačním hlasování.

Návrh získal podporu 139 poslankyň a poslanců.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Druhá varianta tohoto návrhu se liší pouze částkami, to je 500 000 a 50 000 Kč. Zpravodaj doporučuje ze všech svých sil.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Ministr financí nedoporučuje ze všech chabých sil přežívajících českých obchodních firem.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Zahajuji hlasování pořadové číslo 213 a ptám se, kdo je pro tento návrh v orientačním hlasování.

Tento návrh získal podporu 69 poslankyň a poslanců.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu pozměňovacímu návrhu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím je první varianta pozměňovacího návrhu A7 pana poslance Hofmana. Je to opět úplný zákaz spotřebitelských soutěží. Skoro bych řekl, že v jistém smyslu jsme o něm již hlasovali pod označením A2. Pokud nebude namítat nic navrhovatel, v tuto chvíli bych ho přeskočil.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, pokud s tím navrhovatel souhlasí, tím to vyřešíme, nebudeme o něm hlasovat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Děkuji. Druhá alternativa pozměňovacího návrhu pana poslance Hofmana je hlasovatelná jedině v případě, že bude přijat některý z návrhů, který pracuje s limitní částkou. Proto v orientačním hlasování o něm nemusíme hlasovat. Posledním návrhem, o kterém rozhodneme v orientačním hlasování je A8. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Navrhovatel nedoporučuje, je to svým způsobem nadbytečné ustanovení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 214 a ptám se, kdo v orientačním hlasování tento návrh podporuje.

Tento návrh získal podporu 26 poslankyň a poslanců.

 

Kolegyně a kolegové, tím jsme vyčerpali orientační hlasování k bloku pozměňovacích návrhů shrnutých pod písmenem A a nyní prosím pana zpravodaje, aby určil, o kterém pozměňovacím návrhu budeme hlasovat v prvním ostrém hlasování.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pozměňovací návrh označený jako A6 ve variantě první s částkami 200 000 Kč a 20 000 Kč získal největší počet hlasů - 139. Proto je na řadě jako první.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP