Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

Kolegyně a kolegové, zahajuji hlasování pořadové číslo 215 a ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh pod bodem A6 alternativa 1, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Návrh byl přijat, když ze 187 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 142, proti 35. Návrh byl přijat.

Pane zpravodaji, je ještě co hlasovat pod písm. A?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ano, důsledkem přijetí tohoto pozměňovacího návrhu je nezbytnost přijetí legislativně technických úprav označených jako D1, D2,D3, D4 a D6. Já bych prosil o odhlasování ihned, abych na ně nezapomněl.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Čili D1, D2, D3, D4 a D6. Navrhuje někdo, abychom hlasovali odděleně? Není tomu tak. Můžeme hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích najednou.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 216 a ptám se, kdo je pro tyto pozměňovací návrhy, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl přijat, když se z přítomných 187 poslankyň a poslanců pro vyslovilo 159, proti byli 2.

 

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní můžeme hlasovat o druhé variantě pozměňovacího návrhu označeného A7. Já bych jen upozornil z hlediska legislativního, že používá pojem "spotřebitelské soutěže", ale právě přijatý návrh pracuje s pojmem "spotřebitelské loterie". Já doufám, že všichni budou akceptovat, že je nezbytné slovo "soutěže" nahradit slovem "loterie".Můžeme o tomto návrhu hlasovat, zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ministr?

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Přibude finančním úřadům práce. Vřele doporučuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Doporučuje. Nicméně vidím ještě faktickou přihlášku pana poslance Exnera. Nepochybně pouze k proceduře hlasování. Prosím, pane poslanče, můžete hovořit.

 

Poslanec Václav Exner: Myslím, že je třeba dodat, že hlasujeme o alternativě č. 1 v rámci této alternativy 2.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já se domnívám, pane zpravodaji, že pan poslanec Exner má pravdu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Alternativa II - alternativa dvě, týkající se oznamovací povinnosti - ano?

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je myšlena částka.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Byla odhlasována částka 200 tis. Kč, to znamená nemůže být hlasováno o jiné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Tím směrem zřejmě byla připomínka pana poslance Exnera směřována. Vy jste to považoval za samozřejmost. Je dobré, pokud se to zopakuje. Takže, kolegyně a kolegové, všichni víme, o čem v tuto chvíli budeme hlasovat. Jedná se o bod A7 alternativa 2 s částkou 200 tis. Kč.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 217 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 187 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 166, proti bylo 16. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Můžeme přistoupit ke skupině pozměňovacích návrhů označených B1 až B6. A opět orientačním hlasováním je seřadit dle míry preferencí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozumím tomu tak, pane zpravodaji, že i o bodu B5 budeme hlasovat dvakrát, když je zde alternativa 1 a 2?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ještě si dovolím upozornit na jednu nepřesnost - právě odhlasovaný pozměňovací návrh - já se omlouvám za tento návrat - se používá slova "peněžitých i nepeněžitých výher", ale přijatý pozměňovací návrh, který pracuje s limitní částkou, využívá tohoto limitu pouze u nepeněžitých výher, takže bych prosil sněmovnu, aby akceptovala, že v tom pozměňovacím návrhu pana poslance Hofmana nemůže být slovo "peněžitých". Předkladatel jistě souhlasí. Já jsem to přehlédl - omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já se zeptám, zda někdo nezpochybňuje, že to, co zaznělo na mikrofon, bude v rámci legislativně technických připomínek v rámci zpracování výsledku práce Poslanecké sněmovny. Nikdo to nezpochybňuje, takže je to zaznamenáno, pane zpravodaji. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: A teď k dotazu, který se týkal dvou variant návrhu pana poslance Recmana označených jako B5. Je to tak? B5. Já bych poprosil o chvilku na konzultaci s legislativou.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, já nebudu vyhlašovat pro jistotu přestávku, požádám vás všechny o chvilku strpení. Já bych prosil o informaci, jestli je to otázka málo minut, nebo zda je zapotřebí vyhlásit přestávku.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já se omlouvám sněmovně, ale pozměňovací návrhy pana poslance Recmana jsou v podstatě svým obsahem, nikoliv zcela formulačně, ale identické s pozměňovacími návrhy, které jsou pod předchozími písmeny, to znamená, písm. konkrétně B1 a B3, a proto v orientačním hlasování není nutné o nich hlasovat, protože jejich podpora bude vyjádřena v předchozích hlasování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Souhlasí s tím navrhovatel? Souhlasí. Takže problém je vyřešen, čili nebudeme v orientačním hlasování hlasovat o bodu B5 ani v prvé, ani v druhé alternativě.

Kolegyně a kolegové, přistoupíme tedy k dalšímu kolu orientačních hlasování o skupině pozměňovacích návrhů uvedených pod písmenem B. Prosím pana zpravodaje, aby opět předkládal jeden pozměňovací návrh za druhým, a vás, kolegyně a kolegové, o to, abyste v jednacím sále ztišili, resp. snížili hladinu hluku, která je v tuto chvíli trochu nad míru obvyklou. Prosím, pane zpravodaji, můžete hovořit.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dámy a pánové, můžeme v orientačním hlasování hlasovat o návrhu B1, který je v podstatě návratem k úpravě, která platila před tou poslední novelou, to znamená, je to návrh, který umožňuje Ministerstvu financí udělovat výjimky.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Navrhovatel?

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Hypoteticky by bylo možné, ale jde to daleko nad záměr vládní novely, čili stanovisko je neutrální až záporné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Zpravodaj.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Děkuji. Zpravodaj považuje tuto variantu z těch kompromisních za ten lepší případ, proto spíše doporučuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

O tomto návrhu budeme rozhodovat orientačním hlasováním číslo 218. Kdo podporuje návrh pod bodem B1, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko.

Tento návrh získal podporu 85 poslankyň a poslanců.

 

Prosím, pane zpravodaji, další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje pozměňovací návrh B2, který v plném rozsahu ruší zákaz zahraniční majetkové účasti.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Navrhovatel.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Doporučujeme. Je to v podstatě shoda…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, nebylo rozumět tomu nejdůležitějšímu.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Doporučuje. Je to v podstatě shodné s vládním návrhem.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Doporučuje. Zpravodaj?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: My máme názor zcela opačný, to je stanovisko je záporné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nedoporučuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP