Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 219 a orientačním hlasováním nechť se ti, kteří tento návrh podporují, vysloví tím, že zvednou ruku a stisknou tlačítko.

Tento pozměňovací návrh získal podporu 23 poslankyň a poslanců. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje pozměňovací návrh B3, který v podstatě znamená zachování současné právní úpravy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím navrhovatele.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Nedoporučujeme, neboť neguje vládní návrh a jde proti duchu celé úpravy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Navrhovatel nedoporučuje. Zpravodaj?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Doporučuje, protože odpovídá úpravě ve většině zemí světa.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 220. Kdo tento návrh podporuje, zvedněte, prosím, ruku a stiskněte tlačítko.

Tento návrh získal podporu 88 poslankyň a poslanců.

 

Prosím, pane zpravodaji, předložte další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje pozměňovací návrh B4, což je druhý pokus o řešení tohoto problému udělováním výjimek, avšak za přesně stanovených podmínek, které jsou ovšem velmi přísné a v jistém smyslu diskutabilní. Stanovisko je neutrální.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím stanovisko navrhovatele. Jedná se o bod B 4.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Zdá se, že se blížíme kompatibilitě, stanovisko je neutrální. Pokud by mělo být povolováno, tak spíše toto než ta obecnější povolovací podmínka.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji.

Rozhodneme o tom orientačním hlasováním, které má pořadové číslo 221. Zahájil jsem ho. Kdo tento návrh podporuje, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Návrh získal podporu 92 poslankyň a poslanců.

 

Prosím, pane zpravodaji, můžete pokračovat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pak jsou dva pozměňovací návrhy identické s předchozími. Ještě jednou se omlouvám za pozdní odhalení tohoto faktu.

Následuje pozměňovací návrh označený B6, nicméně ten je ve svém důsledku opět identický, neboť je to vlastně totéž jako návrh označený B3. Ptám se předkladatele, zda souhlasí s mou interpretací. Vypuštění slov má stejný efekt jako návrh...

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan poslanec Filip souhlasí, máme po problému.

Pane zpravodaji, rozumím tomu tak, že nyní bychom v tzv. ostrém hlasování hlasovali o pozměňovacím návrhu pod bodem B4?

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ano. Konstatuji bez komentáře, že největší podporu získal návrh B4 předložený panem poslancem Klasem, tj. 92 hlasů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím stanovisko navrhovatele.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Stanovisko navrhovatele vychází z toho, že získal nejvíce hlasů. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To mělo velký obsah, pane ministře. (Smích v sále.)

Stanovisko zpravodaje.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já to sněmovně ulehčím, plně souhlasím s panem ministrem. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, kolegové, budeme raději hlasovat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 222, ve kterém rozhodneme v ostrém hlasování o pozměňovacím návrhu B4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 90 poslankyň a poslanců, proti bylo 67 z přítomných 188.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste předložil další návrh, kterým zřejmě bude pozměňovací návrh pod písmenem B3.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ano. Získal 88 hlasů. Už jednou jsem ho doporučil.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Zpravodaj doporučuje, prosím navrhovatele.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Navrhovatel nedoporučuje, návrat do stavu oné kritické novely nedoporučujeme.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Navrhovatel nedoporučuje.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 223. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Ze 188 přítomných poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 83, proti 94, návrh také nebyl přijat.

 

Nyní přistoupíme zřejmě k bodu B1. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Ačkoli má zpravodaj velmi výrazné výhrady k tomuto návrhu, je nepochybně lepší než následující návrh B2, a proto ho vřele doporučuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zpravodaj doporučuje B1. Prosím navrhovatele.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Navrhovatel v této situaci doporučuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Navrhovatel doporučuje.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 224. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 188 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 138, proti bylo 42, návrh byl přijat.

 

Pane zpravodaji, prosím, abyste sdělil sněmovně, zda je pod písmenem B ještě něco k hlasování.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tímto jsou ostatní pozměňovací návrhy, tj. B2, B5 a B6 nehlasovatelné, neboť o nich už bylo rozhodnuto. Můžeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmeny C a D, a to v pořadí, v jakém byly předloženy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím o stanovisko k pozměňovacímu návrhu C 1.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: C1 je alternativou k C2, C1 je okamžitá účinnost, C2 je rovněž okamžitá účinnost s výjimkou právě pro § 1 odst. 4, což je problém spotřebitelských soutěží. Spíše doporučuji C2, možné je samozřejmě i C1.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím pana ministra.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Z hlediska správné výrobní praxe bych se přikláněl k C2, neboť je racionální měnit zákony obchodního typu k začátku obchodního roku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Rozumím tomu tak, že jste se vyjádřili negativně k pozměňovacímu návrh C1, o kterém budeme nyní hlasovat a pozitivně k bodu C2, o kterém budeme hlasovat v případě, že návrh C1 nebude schválen.

Všichni víme, o čem budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 225 a ptám se, kdo je pro návrh C1, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 188 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 37, proti 119, návrh nebyl přijat.

 

Nyní můžeme přistoupit k bodu C2. Stanoviska od zpravodaje i navrhovatele už zazněla, a to pozitivní.

Kdo je pro pozměňovací návrh C2, nechť v hlasování pořadové číslo 226 se vysloví tím, že zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 188 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 158, proti byli 3, návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje pozměňovací návrh C3, který logicky navazuje na přijatou podobu § 4 odst. 1, a proto ho doporučuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím stanovisko navrhovatele.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Totéž stanovisko.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP