Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 227. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 188 poslanců a poslankyň se pro vyslovilo 176, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje C4. Doporučuji.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Totéž stanovisko.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 228. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 188 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 182, proti byl 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pozměňovací návrh C5 je identický s přijatým pozměňovacím návrhem C3.

Pozměňovací návrh C6 - sázky na koně. Stanovisko zpravodaje již zaznělo. Opakuji - z důvodů špatné úpravy nemohu jinak chvályhodný záměr doporučit.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Ministerstvo financí nedoporučuje, neboť se jedná o návrh, který je nekompatibilní k celkovému znění a nezahrnuje potřebné jistoty a základní jmění jako určitou podmínku. Nedoporučujeme.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 229. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 187 poslankyň a poslanců bylo pro 101, proti 51. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pozměňovací návrh C7, který se týká pyramidových her, zpravodaj doporučuje.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Naléhavě doporučuji. Jedná se o významné řešení problematiky pyramidových her.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 230. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 186 poslankyň a poslanců bylo pro 174, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje pozměňovací návrh C8, který má dvě alternativy. V tuto chvíli vzhledem k výsledku hlasování o úpravě spotřebitelských loterií můžeme hlasovat o variantě dvě. Tu nedoporučuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Je souhlas s názorem pana zpravodaje? Nikdo neprotestuje, tudíž je. Prosím o stanovisko pana ministra.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Stanovisko ministerstva je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 231. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 184 poslankyň a poslanců se 71 vyslovilo pro, proti bylo 86. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje pozměňovací návrh C9. Stanovisko zpravodaje je spíš záporné.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Navrhovatel nesouhlasí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 232. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 186 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 17, proti 118. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dalším návrhem je C10. Stanovisko zpravodaje vzhledem k uvedenému v rozpravě je neutrální.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Stanovisko předkladatele je záporné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 233. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 186 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 10, proti 148. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pozměňovací návrh C11 je podle mého názoru po přijetí pozměňovacího návrhu C7 nehlasovatelný. Táži se předkladatele pana poslance Kocourka, zda se mnou souhlasí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan poslanec Kocourek souhlasí. Prosím další.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Pozměňovací návrh C12 - stanovisko zpravodaje je kladné.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Stanovisko předkladatele je záporné, protože otvírá velký prostor k vracení výtěžku původně určeného pro vyjmenované účely ve prospěch provozovatele na úhradu dalších prvků, event. navýšených vlastních nákladů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko je zřejmé. Pane ministře, nemohu vás připustit k příliš velkému odůvodňování, protože bych byl napaden z důvodů, že není vedena rozprava.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Omlouvám se, zkrátím to. Zásadně nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 234. Kdo je pro tento návrh, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 187 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 44, proti 136. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Posledním návrhem ze skupiny C je pozměňovací návrh pana poslance Filipa - C13. Zpravodaj nedoporučuje, ministr financí rovněž nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Zahajuji hlasování pořadové číslo 235. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 187 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 26, proti 51. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Jsme u legislativně technických úprav. Nyní jsem byl legislativou upozorněn, že po přijetí účinnosti zákona je třeba z legislativně technické úpravy D3, která již byla přijata, vypustit přechodná ustanovení, o čemž bych raději nechal hlasovat, aby nebylo pochyb. Doporučuji to.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Všichni vědí, o čem budeme hlasovat. Stanovisko ministra je rovněž souhlasné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 236. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 187 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 187, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Protože ostatní legislativně technické úpravy již byly přijaty, tak k hlasování zbývá soubor legislativně technických úprav označených jako D5. Ty všechny doporučuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Stanovisko navrhovatele je taktéž kladné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 237. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 188 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 186, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, jestli je ještě o čem hlasovat, tak nám to sdělte.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP