(pokračuje Vojíř)

A cesta vede k tomu, abychom privatizovali. A já myslím, že jak moji předřečníci, tak v kontradikci páni ministři Svoboda a Grégr vlastně ukazují ten rozpor v těch politikách, v těch záměrech.A myslím si, že je naprosto evidentní, že tato vláda i díky tomu, že posiluje vliv tak, jak bylo řečeno, ve strategických podnicích personálně, privatizovat nechce. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Vojířovi. Nyní je do obecné rozpravy přihlášen pan poslance Teplík, po něm pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Pane místopředsedo, dámy a pánové, mě k mému vystoupení - podotýkám, že nutně improvizovanému - donutila reakce pana ministra průmyslu na zcela oprávněnou námitku pana kolegy Kalouska ohledně uranového průmyslu. Myslím, že tu je velký problém, a problém je to i z toho důvodu, že v této otázce se promítá často mnoho emocí, mnoho pohledů řekněme velmi laických, a myslím si, že je třeba, aby v této otázce zazněla také trošku holá fakta a suchá čísla.

V čem spočívá problém, na který narazil pan kolega Kalousek. Problém spočívá v tom, že pan ministr nejprve sdělí nějaký názor, na ten názor proběhne nějaká reakce a následně nato je teprve zadáváno, aby se vypracovala analýza, jak celá situace vypadá, kolik nás to bude stát a co to všechno bude znamenat. Že pan ministr má tento názor, který zastává, dlouhodobý, je jasná věc. Kdo jste tady byli v minulém období, vzpomeneme si na to, jak v této otázce interpeloval tehdejšího předsedu vlády Václava Klause a jak diskuse ohledně těchto interpelací probíhaly. Ale teď zpět k těm, jak já jsem říkal, suchým číslům. Jestli někoho budu nudit, omlouvám se, ale já se domnívám, že to jsou věci, které tady zaznít musí.

V této souvislosti se hovoří o dvou lokalitách - o lokalitě Stráž pod Ralskem a o lokalitě Dolní Rožínka. V souvislosti s…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, já se omlouvám, ale já vás podle § 59 odst. 4 musím požádat, abyste mluvil k věci. Neprojednáváme těžbu uranu, ale projednáváme harmonogram privatizace, tak alespoň aby se to částečně tohoto tématu týkalo. Prosím.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Já se domnívám, že co se týče harmonogramu privatizace a takto podrobných věcí, na to existuje podrobná rozprava. Tento problém byl otevřen v rozpravě obecné a domnívám se, že i tohoto se dotýká. Jestli mi chcete odebrat slovo, je to vaše právo, ale já se domnívám, že toto by tady zaznít v této souvislosti mělo.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, hovořte a doufám, že nebudete příliš napínat moji trpělivost.

 

Poslanec Tomáš Teplík: To se ukáže, samozřejmě. Pan ministr v lokalitě Stráž pod Rálskem hovoří o otevření hlubinné těžby. Podotýkám, že v této lokalitě existovala vedle sebe po dlouhá desetiletí těžba chemická a těžba hlubinná. Roční fixní náklady ve starých cenách - podotýkám před listopadem 1989 - vycházely přibližně na 300 mil. Kč. Přepočtěme si je do dnešních cen. A navíc pan ministr ve svých úvahách vůbec nezohledňuje náklady a rozsah provedených prací na útlumu a likvidaci hlubinné těžby, nezohledňuje ve svých úvahách náklady na odstranění těchto prací, náklady na znovuotevření ložiska a náklady na vybudování patřičné úpravny. Já se domnívám, že v takovém případě by cena 1 kg uranu z této lokality přišla na 3 000 Kč. K lokalitě Dolní Rožínka, kde stávající těžba pokračuje a má pokračovat do 1. 1. 2002 - v této chvíli se náklady na vytěžení 1 kg uranu pohybují na 1 450 Kč a budou se pohybovat přibližně asi tak právě do toho roku 2002, protože 93 % zásob, které vycházejí na tuto cenu a jsou označovány jako bilanční, je již vytěženo.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, já se omlouvám, ale já skutečně zaznamenávám velice nesouhlasné reakce ze sálu a já mám svoji povinnost v tuto chvíli vás upozornit, že se odchylujete od projednávaného tématu, a podle § 59 odst. 4 vás upozornit, že pokud tak ještě jednou budu muset udělat, budu vám nucen odejmout slovo. Prosím, můžete pokračovat, ale skutečně bych radil, aby se tam alespoň objevovalo nějaké téma, které souvisí s projednávaným bodem harmonogramu privatizace.

 

Poslanec Tomáš Teplík: Já děkuji, pane předsedající. Já jsem smířen s tím, že mi nakonec to slovo přece jen odeberete, ale nicméně domnívám se, aby toto zaznělo dál. Takže budu pokračovat.

Co se týče…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, já vám skutečně slovo odejmout musím. Máte podle zákona o jednacím řádu možnost podat námitku. O této námitce rozhodne sněmovna hlasováním.

 

Poslanec Tomáš Teplík: V tom případě já tuto námitku podávám, ať o tom rozhodne sněmovna.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Je mi to líto. Já jsem toto nikdy nepoužil, ale v tuto chvíli to bylo mou povinností.

Já vás v tuto chvíli všechny, kolegyně a kolegové, odhlašuji a za jednu minutu zahájíme hlasování o námitce pana poslance Teplíka proti odejmutí slova. Kolegyně a kolegové, upozorňuji, že jsem vás všechny odhlásil. Žádám vás o novou registraci a konstatuji, že hlasováním pořadové číslo 239 rozhodneme o námitce pana poslance Teplíka proti rozhodnutí předsedajícího o odebrání slova z důvodů opakovaného odchylování se od tématu.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 239 a ptám se, kdo je pro souhlas s touto námitkou pana poslance Teplíka. Kdo je proti?

Z přítomných 166 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 76, proti 88. Konstatuji, že námitka nebyla akceptována, a pane poslanče, tímto hlasováním sněmovna potvrdila svůj verdikt na odejmutí slova. Nyní se hlásí…

 

Poslanec Tomáš Teplík: Já děkuji vážené sněmovně, jenom konstatuji, že pan ministr hlasoval proti mé námitce…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče upozorňuji, že nemáte slovo. Hovořit bude místopředseda sněmovny Ivan Langer. Prosím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážení členové vlády, pane předsedající, kolegyně a kolegové. Mám asi krátkou paměť, nicméně v této sněmovně jsem zhruba dva a půl roku a nepamatuji se, kdy by došlo k takovému to kroku ze strany předsedajícího. Možná vy, kteří jste zde delší dobu, si pamatujete, že něco takového se stalo ve sněmovně před rokem 1996.

Když poslouchám některé členy vlády, jak vystupují k určitým bodům, tak mám také velmi často svrbění a velké přání vyslovit výtku ze strany předsedajícího upozornit daného člena vlády, aby mluvil k věci. Vždy jsem toto nutkání přemohl, neboť mi toto nepřipadalo za korektní a za potřebné. Byl bych rád, kdybychom si všichni uchovali v paměti krok pana předsedajícího a bedlivě sledovali jednotlivá vystoupení jednotlivých reprezentantů České strany sociálně demokratické v budoucnosti.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane místopředsedo, musím pouze upozornit. Stejně tak jako já jistě víte, že existují vyjmenovaní funkcionáři, kteří mají právo mluvit kdykoliv, a vy jste hovořil o členech vlády. Ti toto právo mají. Samozřejmě vůči nim, vůči předsedovi klubu bych toto asi neužil. Hlásí se kolega Jičínský, ale v tuto chvíli to může být pouze faktická, pane kolego. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Je to faktická poznámka. Překvapilo mě od místopředsedy sněmovny za ODS, že se vyslovuje k procedurálním problémům poté, kdy dva jeho členové se takto zachovali ve sněmovně. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové. Ještě jedna faktická místopředsedy Ivana Langra. Prosím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Pane předsedající, jen drobnou faktickou poznámku k tomu, co řekl pan profesor Jičínský. Zřejmě naráží na případ, který se stal nedávno v této sněmovně. A jestli hovoří o tomto případu, tak bych mu připomněl jedno biblické úsloví: "Kdo jsi bez viny, hoď kamenem." Platí to i o poslancích ze sociální demokracie. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové. Další přihlášku do obecné rozpravy nemám, obecnou rozpravu… Pardon, pan poslanec Škromach. Takže obecná rozprava pokračuje. Hovořit bude pan poslanec Škromach. Pan ministr financí se hlásí v tuto chvíli - já bych mu musel udělit slovo, před panem poslancem Škromachem. Ne. Takže hovořit bude pan poslanec Škromach, po něm ministr financí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP