Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, já bych rád vaším prostřednictvím požádal pana ministra financí, aby si uvědomil, že jako ministr financí funguje v podmínkách parlamentní demokracie. Je-li parlamentní rozprava pro něj tou nejhorší představou, tak pro mě je nejhorší představou ministr s podobným názorem na demokracii. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nyní bude hovořit pan poslanec Tlustý se svým závěrečným slovem.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já bych jenom zrekapituloval, že kromě návrhu usnesení, které navrhl rozpočtový výbor, předložili návrhy usnesení ještě páni poslanci Vymětal, Starec, Ransdorf a Vojíř. Jsou to všechno návrhy usnesení v několika bodech a já se v tuto chvíli musím otázat sněmovny, zda považuje za možné o těchto návrzích hlasovat bez písemné předlohy před sebou, nebo zda trvá na zpracování všech návrhů do podoby tisku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane zpravodaji, já si myslím, že pokud by sněmovna rozhodla, že chce všechny návrhy písemně, museli bychom toto rozhodnutí udělat usnesením a poté by se bod přerušil. Ale myslím si, že první bod, o kterém bychom měli hlasovat, je návrh, který zazněl od pana poslance Vymětala, což byl návrh na zamítnutí, byť je sporné, zda lze o takovémto návrhu hlasovat. Domnívám se, že z procedurálního hlediska by se jako o prvním návrhu mělo hlasovat o návrhu na zamítnutí a poté všechna usnesení, tak jak byla předkládána. Nevím, jestli se na tom shodneme. (Zpravodaj souhlasí - mimo mikrofon.) Shodneme se na tom s panem zpravodajem.

Kolegyně a kolegové zřejmě bychom v tuto chvíli hlasovali o bodu č. 1, tak jak jej přednesl pan poslanec Vymětal. Nicméně budou možná námitky proti této proceduře. Pan kolega Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Nikoli proti proceduře, ale chtěl bych požádat o přestávku na jednání klubu KDU-ČSL alespoň na 15 minut. Děkuji. (Projevy nesouhlasu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, slyším rady svého okolí, abychom udělali polední pauzu. Zřejmě to bude rozumné, abychom využili čas k tomu, abychom během dnešního dne udělali maximum a možná dokonce i skončili. Já bych v tuto chvíli požádal Kancelář sněmovny, aby spolu se zpravodajem za prvé přepsala usnesení a dala je k dispozici alespoň všem poslaneckým klubům, pokud se nestihne rozdat všem poslancům, za druhé vyhlašuji polední přestávku do 13.30 hodin.

 

(Schůze přerušena ve 12.13 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP