(Schůze zahájena v 13.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je 13.30. Přeji vám dobré odpoledne. Kolegyně a kolegové, naplnil se čas, který znamená konec polední přestávky, jak jsme se na ní shodli na závěr dopoledního jednání Poslanecké sněmovny.

Jen pro vaši orientaci připomínám, že jsme skončili projednávání předcházejícího bodu, kterým byl "Harmonogram dalšího postupu privatizace státních podílů v podnicích s významnou účastí státu, sněmovní tisk 70", a ocitli jsme se před hlasováním o návrzích na usnesení. Byl jsem informován, že přepis těchto návrhů, které zazněly v rámci rozpravy, je vám právě v tuto chvíli distribuován do lavic. Předpokládám také, že zpravodaj má tyto návrhy k dispozici a hned, jak se ustálí poněkud rušné klima ve sněmovně, zahájíme odpolední jednání hlasováním o jednotlivých návrzích.

Vážené kolegyně a kolegové, prosím vás, abyste se zklidnili, přihlásili se svými hlasovacími kartami. Předpokládám, že je v našem společném zájmu, aby se nám podařilo dnešního dne ukončit jednání Poslanecké sněmovny, a to způsobem, že se vyrovnáme se všemi body, které byly ve schváleném programu této schůze Poslanecké sněmovny. K tomu, aby se nám to podařilo, by bylo vhodné nezdržovat se a jít přímo k věci.

Prosím zpravodaje k tomuto bodu, aby zaujal místo u řečnického pultu a seznámil nás s jednotlivými návrhy na hlasování.

Oznamuji, že pan poslanec Svoboda Jan má náhradní kartu č. 8. Slovo má pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové. Všechny návrhy, které zazněly v podrobné rozpravě včetně návrhu, na kterém se usnesl rozpočtový výbor, jsou uvedeny v materiálu, který vám byl rozdán.

Na úvod bych si dovolil požádat pouze o malou opravu, a to v návrhu usnesení rozpočtového výboru pod písm. c). Na námitku legislativy je třeba uvést "předložila PSP ČR", aby bylo jasné, komu je takové předložení adresováno. Myslím, že to je nutno považovat za výlučně legislativně technickou úpravu. Bylo navrženo ještě před přestávkou, aby jako první rozhodla sněmovna o návrhu pod uvedeným číslem 1 u pana poslance Vymětala, který navrhuje zamítnutí harmonogramu dalšího postupu privatizace státního podílu v podnicích z významnou účastí státu. Vzhledem k tomu, že se jedná o návrh na zamítnutí, považuji za logické, aby o něm hlasovala sněmovna jako o prvním.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane poslanče. Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli nechám hlasovat v hlasování s pořadovým číslem 240 o návrhu na usnesení, které předložil pan poslanec Vymětal a které máte ve svých materiálech pod jeho jménem s číslem 1.

 

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro předložený návrh nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 240 z přítomných 186 pro 23, proti 157. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Všechny ostatní pozměňovací návrhy jsou takového charakteru, že se vzájemně nevylučují, a proto hlasování o nich může proběhnout v libovolném pořadí, přičemž součástí usnesení budou ty, které budou přijaty, a proto navrhuji, abychom hlasovali v pořadí, jak jsou uvedeny na souhrnném materiálu. To znamená další návrh je bod 1 z usnesení rozpočtového výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Souhlasím.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 241. Ptám se, kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 187 pro 97 proti 89. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje druhý bod usnesení rozpočtového výboru, ale tady bych považoval za korektní se zeptat, jestli někdo nepožaduje individuální hlasování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nevidím námitku. Můžeme hlasovat o tomto bodu, jako celku.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 242 a ptám se, kdo je pro předložený návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 187 poslanců pro 96, proti 88. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat dál.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dále následují pozměňovací návrhy pana poslance Vymětala, který požadoval individuální hlasování, tzn. další je návrh označený 2 písm. a).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 243 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 187 pro 22, proti 159. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Písmeno b).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 244. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 187 poslankyň a poslanců pro 21, proti 157. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Poslední návrh pana poslance Vymětala - 2 písm. c).

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 245. Ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 187 pro 21, proti 161. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje první návrh pana poslance Vojíře.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 246 a ptám se, kdo je pro předložený návrh. Kdo je proti?

Z přítomných 187 poslankyň a poslanců se pro vyjádřilo 96, proti 90. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP