(pokračuje Krása)

Budu se držet striktně materiálu, který byl předložen. V bodě 1 je uvedeno, že podmínka dosažení celospolečenského konsenzu je předpokladem k tomu, aby mohla být tato penzijní reforma nastartována. Je tady zároveň uvedeno, že jednotlivé politické strany byly požádány, aby do konce roku předložily panu ministrovi svoje představy penzijní reformy. Musím říci, že považuji za podivné, aby diskuse probíhala tak, že někdo předloží svoje představy a pan ministr nebo vláda rozhodne, která představa se kryje s představou jejich. Představuji si diskusi tak, že si partneři sednou ke stolu, předkládají argumenty a protiargumenty a hovoří spolu. Zdá se mi, že toto zatím seriózně neprobíhá.

Navrhli jsme panu ministrovi, aby byl vytvořen vládní výbor, a to reprezentativní vládní výbor, který by byl složen ze zástupců jednotlivých politických stran, který by mohl tuto diskusi nastartovat. Bohužel se mi zdá, že vláda tímto směrem vůbec nemíří.

Bod 2. V materiálu se uvádí, že je potřeba provést určité korekce pro udržení finanční stability důchodového systému. Je však nutné realizovat je co nejdřív. Proto vláda navrhla zvýšení pojistné sazby na takovou úroveň atd. To přece není možné. Korekce systému znamená zvýšení sociálního pojištění. Musím říci, že jsem velmi překvapen. Není to korekce, to je zvyšování daňového zatížení obyvatelstva a má to vytvořit pouze polštář k tomu, aby vláda nemusela dělat velmi nepopulární opatření, která je potřeba udělat. Pan poslanec Volák tady o nich mluvil. Musí se dojít k tomu, že bude ztížen přístup k předčasným důchodům. Ono to totiž není tak, pane ministře Dostále, že nezaměstnanost mohu řešit odchodem do předčasného důchodu. Předčasný důchod je podstatně dražší než platit nezaměstnanost. Tu platíme všichni z daní. Není možné to takto řešit. Tolik jenom k tomu, co zde byl předneseno.

Považuji proto za velmi nešťastné, že vláda už v dnešní době nepředložila korekci průběžného financování důchodového systému. Je nezbytné nejen provést to, že omezíme přístup k předčasným důchodům, ale musíme, tak jak řekl pan ministr Volák, provést i další kroky, a to budou kroky nepopulární, ale vláda má odpovědnost za celý systém a ona je má provádět, a ne čekat na opozici, až tyto návrhy předloží.

Třetí bod. Pan ministr nám předložil určitý harmonogram, ale v harmonogramu jsou už některé konstanty napsány. Zase je to o diskusi. Budu citovat.V dobrovolném důchodovém pojištění budou rozvíjeny další možnosti, zejména jako další forma bude podporován rozvoj zaměstnavatelských systémů. Mám tomu rozumět tak, že je již rozhodnuto o tom, že budou zaměstnavatelské penzijní fondy? Jako představitel politické strany musím říci, že já s nimi velmi nesouhlasím, a pokud by skutečně probíhala diskuse politických stran nad penzijní reformou, tak bych snesl mnoho důkazů, proč je chyba jít touto cestou zaměstnavatelských penzijních fondů. Myslím, že teď tady není čas argumentovat, ale každopádně nestabilita v majetkových poměrech jednotlivých podniků a podobně svědčí o tom, že tyto zaměstnavatelské fondy by byly spíš nebezpečím a určitě by si nezískaly důvěru občanů.

Na závěr si dovolím říci, že jsem přesvědčen o tom, že nepotřebujeme harmonogramy. Potřebujeme velmi rychle činy. Činy vlády ve dvou směrech. Skutečně korekci systému, tj. první směr, a druhý směr otevřít penzijní připojištění daňovým úlevám, tzn., aby bylo možno dát do daňových systémů placení si důchodového připojištění.

Dámy a pánové, myslím si, že takto bychom měli postupovat, a ne se tady bavit o harmonogramech.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kolegyně a kolegové, znovu chci upozornit všechny, kteří hodlají vystoupit v následující rozpravě, že projednáváme bod "Harmonogram prací na reformě systému důchodového pojištění", nikoliv téma. Reforma důchodového pojištění. Tím nereaguji na slova předřečníka, tím jen chci říci, že budu důsledně sledovat obsah rozpravy každého z následně vystupujících a budu velmi pečlivě srovnávat, zda je v souladu s předmětným bodem, který projednáváme.

S faktickou poznámkou pan poslanec Starec.

 

Poslanec Martin Starec: Mám faktickou poznámku k předřečníkovi poslanci Krásovi. Je hezké skončit projev výzvou, že nechceme harmonogram. Bod se skutečně jmenuje "harmonogram", takže kdybychom se drželi této věci, nikoliv dalšího obsahu, tak bychom potom nemuseli mít problémy. Nechápu "potlesk" jako nic jiného než oddálení toho, aby vláda měla dostatek prostoru věci řešit. Věnujme se harmonogramu, je naprosto jasný, stručný a myslím si, že věc bude potom daleko jednodušší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Další faktickou poznámku má pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: Domnívám se, že závěrem svého vystoupení dal věci pan poslanec Krása korunu. Na základě návrhu jeho stranického kolegy pana poslance Pilipa vláda předložila harmonogram. Pan poslanec Pilip navrhl při prvním čtení rozpočtu, aby harmonogram byl zpracován. Nyní jeho stranický kolega vykřikuje, že nepotřebujeme harmonogram. Udělejte si prosím ve vaší straně pořádek. Překvapuje mě také, že poslanec po tolika letech v Poslanecké sněmovně nerozlišuje daňový systém od sociálního pojištění a příspěvku na politiku nezaměstnanosti.

Třetí věc, která je skutečně velmi překvapivá, je to, že oba dva vystupující poslanci z Unie svobody by měli odpovědět na otázku: Je smyslem jejich politiky v oblasti zaměstnanosti, nezaměstnanosti a předčasných důchodů to, aby se ztížila pozice lidí, kteří jsou těsně před důchodovým věkem?

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Ransdorf, nicméně s faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Děkuji. Pane předsedající, neměl jsem na mysli to, že je špatné, že harmonogram je předložen, ale to, že vláda činy nekoná. To je ta chyba.

Pokud jde o pana poslance Exnera, tak samozřejmě si nemyslíme, že máme ztížit poměry lidí v předdůchodovém věku, ale představa, že vyřešíme nezaměstnanost předčasnými odchody do důchodu, je podle našeho mínění chybná.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V tuto chvíli uděluji slovo panu poslanci Miloslavu Ransdorfovi.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP