(pokračuje Hofman)

Tady toto - ještě jednou zdůrazňuji - děláme pro lidi. A jedno velké memento pro nás by mělo být. Byla tu krásná taková vize tzv. kuponové privatizace. Ona byla velmi pěkná. A to, jak dopadla, jak se potýkáme s jejími důsledky, dneska je memento pro unáhlené rozhodnutí i v oblasti důchodového systému.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším písemně přihlášeným do všeobecné rozpravy je pan poslanec Jaromír Kohlíček, po něm registruji přihlášku pana poslance Škromacha. Opravdu bych vás chtěl požádat, kolegyně a kolegové, abyste mě nenutili hlasovat o vašem vystoupení v důsledku mé bedlivé péče nad tím, abychom hovořili k předmětnému bodu jednání.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Vážený pane předsedající, doufám, že se mi podaří vás k tomu nedonutit.

Vážená vládo, vážení kolegové, milé kolegyně, dovolte mi, abych se také já zmínil o některých aspektech reformy důchodového zabezpečení, toho harmonogramu, který nám byl předložen. Kolega Štrait se zmiňoval o některých problémech, které souvisejí se sociálním pojištěním, a zmínil se také o výběru sociálního pojištění. Můžeme totiž udělat sebelepší reformu, a jestliže se nám nepodaří zajistit výběr sociálního pojištění, potom ta celá reforma bude vyloženě na vodě. Takže já bych trochu shrnul dosavadní poznatky.

Zejména v prvních letech po r. 1993 nám prudce narostl objem nevybraných částek ve všech okresech Čech. Dělal jsem si průzkum v severních Čechách a chtěl bych vás tedy seznámit s tím, co jsem zjistil. Teprve v r. 1998 se nárůst těchto dluhů vůči státu začal zpomalovat, ale přesto jen na 4 %, o která narostl tento dluh. To tvoří v roce loňském jenom v našem kraji 816 mil. Kč. Proti celkové částce sociálního pojištění předepsané v r. 1998, je kumulativní dluh od r. 1993 již vyčíslen na 4,7 miliardy Kč, tj. 23 % částky, která byla celkově předepsána.

Harmonogram přestavby sociálního zabezpečení - ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že může být sebelepší, pokud ale stát nemá právní instrumenty na to, aby předepsané částky vybral, nebude nám vůbec nic platný. Jak vypadá dnešní stav? V r. 1997 byl počet oznámení o podezření z trestné činnosti okresní a krajskou správou sociálního zabezpečení v počtu 150 v severních Čechách. V roce loňském to bylo už 339 podání. A výsledek? V r. 1997 byly všechny případy kromě jednoho odloženy, v r. 1998 bylo ukončeno slabých 10 případů z těch celých 339 podání. Co to znamená? Znamená to, že zřejmě někde tady něco nefunguje a že je třeba, aby pan ministr Špidla, ať už bude dělat jakoukoliv reformu v rámci harmonogramu sociálního zabezpečení, měl plnou podporu od ostatních kolegů ve vládě, protože při naší úrovni právního vědomí, kdy dokonce ani stát se nedobude svých pohledávek vůči podnikajícím subjektům, těžko můžeme očekávat, že se dá řešit i něco jiného. To znamená, aby si ty subjekty vzájemně svoje pohledávky uhrazovaly.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Uděluji slovo panu poslanci Škromachovi, který je poslední zatím přihlášený do všeobecné rozpravy.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Docela jsem rád, že tady zazněly názory tak, jak zaznívaly, a myslím, že důchodová reforma je mimořádně důležitá. Nakonec harmonogram, který byl předložen vládou, je jedním z prvních materiálů, který se této problematiky týká za posledních několik vlád. Myslím, že ten materiál ani neměl najít kompromis řešení a představu všech politických proudů, které v této sněmovně jsou. Je to materiál, který by měl být základním materiálem pro diskusi o důchodové reformě. Myslím si a nakonec tak, jak to tady zaznívalo, že všichni budeme hledat způsob komunikace k tomu, aby po dvou třech volebních obdobích vlády sociální demokracie i ty další vlády, které přijdou, mohly v rámci tohoto zákona řešit problematiku důchodů, aby naši důchodci, kteří - a my sami, až půjdeme do důchodu za 10, 15, 20 let, nebo někteří dříve - abychom věděli, za jakých podmínek do toho důchodu půjdeme. To je mimořádně důležité. Je důležité najít společný konsens nejsilnějších politických stran v tomto parlamentu tak, abychom dokázali zajistit dlouhodobou stabilitu tohoto systému. Že bude muset každý nějakým způsobem ustoupit v rámci konsensu ze svých představ, je jednoznačné. A myslím, že na tomto fóru nemá cenu používat příliš silných slov. Je důležité, aby naši odborníci - a myslím, že toto není otázka chtění, je to otázka toho, co budeme moci v rámci tohoto systému nastavit tak, aby tento systém skutečně byl efektivní.

Vstupuje tam spousta faktorů, které tady můžeme vyzvednout nebo můžeme o nich hovořit - do plusu i do minusu, ale aby bylo skutečně možné je zhodnotit, pak musíme dát všechny karty na stůl a říci - ano, toto chceme, toto nechceme. Myslím, že tento prostor tady je a ta dobrá vůle této vlády a ministerstva myslím že tímto materiálem byla dána. Jestliže najdeme způsob řešení, pak určitě napravíme ty chyby, které byly v rámci parametrů celého systému dány, a možná trošku si šťouchnu, protože docela s potěšením - i když možná by to ani potěšením být nemělo, protože je to velmi vážná věc - jsem poslouchal názory některých v současné době opozičních poslanců o tom, že ten systém je špatný, že např. odchody do důchodů jsou příliš benevolentní. Ale tyto parametry byly nastaveny právě těmito mnohdy poslanci, kteří to dneska kritizují.

Myslím, že je to celkem dobře, a myslím, že je dobře, že se střídají pohledy vládní a pohledy opoziční a prospívá to myslím ke kultivaci celkového jednání Poslanecké sněmovny a nakonec, jak vidíme, i preference vztahů našich občanů k Poslanecké sněmovně tak postupně stoupají. Myslím si, že čím víc budeme komunikovat a budeme hledat způsob najití co možná nejširšího konsensu, ne jenom prohlasování jedním hlasem. Tady si myslím, že je docela dobré a na rozdíl možná od minulých volebních období, že dokážeme komunikovat o těchto věcech na otevřeném fóru, že samozřejmě v rámci vládní koalice, která má v Poslanecké sněmovně 101 hlasů, může přijít návrh na tak zásadní věc, jako je důchodová reforma, po dohadování v rámci vládní koalice prohlasovat 101 hlasem, a tím pádem tato reforma bude sice prohlasována, ale otázka její stability bude velmi pochybná. Proto myslím, že bychom měli, jak na půdě parlamentu, tak na úrovni vlády, najít způsob komunikace mezi jednotlivými politickými frakcemi, tak aby tento harmonogram byl zesouladěn tak, aby po několik volebních období dalších vlád bylo možno, aby tento systém fungoval.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, vy jste zkoušel nejen moji trpělivost, ale i moji paměť. Vaše přihláška byla poslední přihláškou do všeobecné rozpravy, nicméně vyvolala celou řadu dalších přihlášených. První v pořadí je předseda poslaneckého klubu Unie svobody a moc bych si přál, pánové, abychom opravdu hovořili k harmonogramu, byť máte , pane předsedo, možnost s faktickou reagovat na průběh rozpravy.

 

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji za upozornění, pane předsedající. Já jsem ten harmonogram dokonce vzal s sebou jenom proto, že na zadní straně mám napsáno pár svých poznámek, a k vystoupení mě nevyprovokoval pan kolega Škromach, ale řada vystoupení předchozích a můj úmysl od samého počátku vystoupit v této věci. Já myslím, že se tady zabýváme problémem, který - už to bylo několikrát řečeno - prostě přesahuje tu polohu soupeření politických stran.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP