Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, nebudu pronášet hodinový projev, protože se domnívám, že v podstatě k důchodové reformě není možno říci nic nového, protože ta data jsou obecně známá a dokonce i mezi neposlanci. Takže vás nebudu obtěžovat žádnými dlouhými projevy, jenom bych chtěl navrhnout usnesení, to je, že Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu ČR, aby ustavila do 30. dubna 1999 vládní výbor pro reformu důchodového pojištění. Je to - abych tak řekl - návrh, který je téměř totožný s návrhem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, ovšem tady se udává konkrétní datum. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Je to tedy samostatný návrh, není to pozměňovací návrh? Je to samostatný návrh.

Dalším písemně přihlášeným v rozpravě je pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Pane předsedající, dámy a pánové, já jsem tady chtěl využít toho usnesení, které tady je, to je usnesení výboru č. 30/1999, a za tu II. "žádá vládu ČR, aby ustavila vládní výbor pro reformu důchodového pojištění" doplnit další pokračování "se zastoupením všech parlamentních stran".

Kratičké zdůvodnění. Vede mě k tomu příprava zákona 155/1995 Sb., tedy ten současný, co platí, důchodový zákon, který jsme tady, a pamětníci tady jsou, schvalovali ve dvě hodiny ráno naprosto minimální většinou, tedy za nesouladu vlastně v této sněmovně. To jsou věci, které se bytostně týkají všech občanů této republiky, tak by tam měly být zastoupeny všechny parlamentní strany.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Potom jsem registroval přihlášku pana poslance Škromacha a pana poslance Voláka.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já chci pouze navrhnout návrh na usnesení k tomuto bodu, a sice ten, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR bere na vědomí harmonogram prací na reformě systému důchodového pojištění.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Slovo má pan poslanec Stanislav Volák. Chtěl bych poprosit všechny kolegy a kolegyně, kteří navrhovali nějaké usnesení, aby je v písemné formě dali k dispozici zpravodajce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Volák: Já se omlouvám ještě jednou - v podrobné rozpravě nejprve navrhuji zamítnout příslušný harmonogram a za druhé ještě jednou přečtu to své usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby do 31. 12. 1999 předložila komplex právních předpisů, jimiž budou realizovány korekce stávajícího důchodového systému.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Ptám se sněmovny, zda má ještě někdo jiný v úmyslu vystoupit. Přihlášku nevidím, rozpravu končím.

Nyní bychom tedy měli přistoupit k hlasování o předložených návrzích tak, jak padly v rámci podrobné rozpravy. Ještě předtím ovšem dám ze zcela pochopitelných důvodů slovo zástupci předkladatele místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí panu Vladimíru Špidlovi.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych se jenom krátce dotkl některých názorů, které padly v debatě, ať již obecné, nebo podrobné.

Je myslím zcela zřejmé, že vytvářet harmonogram bez jasné představy cílového stavu je věc velmi ošidná a že metodicky je to věc velmi komplikovaná. Přes to všechno harmonogram byl navržen a vláda jej předložila. Pan poslanec Kühnl kritizuje, že je příliš pomalý. Já si neodvažuji důchodovou reformu a něco tak závažného, jako je důchodová reforma, zvládat nějak ve velmi krátkých termínech. Tady je rozhodující problém, že my musíme se rozhodovat velmi přesně, velmi spolehlivě a se znalostí systému a se znalostí souvislostí. A bohužel v ČR doposud autoritativní debata o důchodovém systému neproběhla. A pokud jde o tu rychlost, dovolte mi, abych použil určitý příměr, který se ověřil v americké a sovětské kosmonautice. Sovětská kosmonautika dávala přednost mladým pilotům s velkou schopností rychlé reakce. Ukázalo se, že to byla cesta, která nebyla praktická, protože rozhodující bylo, aby první reakce byla správná. A já si myslím, že v nějakém časovém stresu a po krátké debatě nebudeme schopni správné reakce a uvedeme do pohybu děje, které budou příliš velké a s příliš velkými důsledky, než abychom si to mohli dovolit.

Dovolte mi, abych se dotkl další, byť malé věci, abychom si ujasnili, jak mělká je doposud debata a jak málo jsme uvažovali. Paní poslankyně Páralová vytkla problém fertility a natality a má pravdu. O tom nepovedu spor, prostě tyto dva pojmy jsme zaměnili. Nikoliv proto, že bychom je neznali, ale pouze proto, že práce zřejmě nebyla tak pečlivá, jak měla být. Omlouvám se, sám jsem ten materiál pochopitelně četl a nevšiml jsem si tohoto problému.

Pan poslanec Volák hovořil o tom, že největší množství dětí se rodí v rodinách sociálně slabých. Já když jsem studoval demografické podklady, tak mám jinou diskriminantu, velmi zajímavou. Největší množství dětí, více než tři, je většinou v rodinách křesťanského zaměření bez ohledu na to, na jaké jsou sociální úrovni. Čili těch diskriminant je velmi mnoho a my vlastně neznáme jejich váhy. Debata je příliš mělká.

Pan poslanec Volák se dotkl problému imigrace a obvinil mě z nějakých mně velmi nejasných, ale zřejmě velmi nebezpečných tendencí. Chci konstatovat, pokud rovnováha celkového důchodového systému závisí na trhu práce, tak řešením je plná zaměstnanost. Pokud je národohospodářská kapacita státu větší, než je kapacita jeho pracovní síly, všechny moderní státy, a to i nejúspěšnější, i ty, které jsou určitým vzorem pro naše konzervativní politiky, jako jsou například Spojené státy nebo Kanada, tak řeší tento problém velmi pečlivou, demokratickou a citlivou imigrační politikou. Nebudeme moci před tím zavřít oči a imigrační politika a jasný postoj k cizincům je něco, co budeme muset zpracovat.

Pan poslanec Krása se zmínil o zaměstnaneckých fondech. Je to jeho názor. Chtěl bych upozornit na to, že ve Spojených státech je 720 tis. zaměstnaneckých fondů a že tento systém je běžně rozvinut a není o nic méně nebezpečný nebo o nic více nebezpečný než jakýkoliv bankovní systém nebo jakýkoliv jiný systém správy peněz.

Pokud jde o dobytnost pohledávek, o které se zmínil pan poslanec Kohlíček, jsem toho názoru, že je třeba udělat velmi mnoho, avšak stále celkově úroveň výběru je velmi vysoká.

Pan poslanec Kühnl mě obvinil z toho - obvinil, to je poněkud přehnaný výrok a příliš nadsazený. Ale zmínil se o tom, že harmonogram příliš prejudikuje. Bohužel tento harmonogram vychází z představy vlády, která má ústavní odpovědnost. A vláda, která má ústavní odpovědnost, je toho názoru, že odpovědné je v této etapě rozvinout korigovaný průběžný systém a doplnit ho dobrovolnými kapitálovými fondy. Neznám žádnou zásadní koncepční myšlenku, která vzešla z pravicových řad, které by toto pojetí bránilo. Ten prostor je zcela otevřený.

Klíčová otázka, která zde padla, a velmi významná, je otázka vládního výboru. Ministerstvo práce a sociálních věcí velmi pečlivě zpracovává analýzu, kterou se vedly důchodové debaty v nejrůznějších zemích, které považujeme za určitým způsobem nám vzorové nebo za země, které mají smysl, abychom je podrobně studovali.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP