(pokračuje Langer)

Nyní bychom měli rozhodnout o doprovodném usnesení pouze jednom, které bylo přijato dílčími návrhy, nebo o návrhu jako celku - jestli si rozumíme.

 

Poslankyně Alena Páralová: Nyní budeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dobře. Zkuste ho přečíst znovu.

 

Poslankyně Alena Páralová: Poslanecká sněmovna vrací harmonogram prací na reformě systému důchodového pojištění...

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ne ne, paní kolegyně, my jsme si nerozuměli. Toto jsme schválili a pak jsme hlasovali o doprovodných usneseních. Takže teď bychom měli schválit jako celek doprovodná usnesení nebo to jedno doprovodné usnesení, a tím by bylo rozhodnuto o celé věci.

 

Poslankyně Alena Páralová: Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby do 30. dubna 1999 ustavila vládní výbor pro reformu důchodového pojištění.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tak si rozumíme.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 258 a ptám se, kdo je pro předložený návrh na doprovodné usnesení, nechť stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 184 - pro 89 - proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

To tedy znamená, že Poslanecká sněmovna se shodla pouze na usnesení, které zní:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vrací předložený harmonogram prací na reformě systému důchodového pojištění vládě k přepracování.

Vidím přihlášku předsedy poslaneckého klubu ODS. (Stahuje.)

Faktická poznámka pana poslance Payna.

 

Poslanec Jiří Payne: Pan předsedající, jenom se domnívám, že v případě, že schválíme více částí usnesení, pak je třeba hlasovat jako o celku, protože každou tu část mohl podporovat někdo jiný a v souhrnu se může ukázat že celkové usnesení buďto nedává smysl, nebo že pro ně není podpora. V případě, že je jenom jedna část, schválená jedním hlasováním, pak mi připadá, že je zvláštní hlasovat jako o celku, protože je to vlastně opakování již předchozího hlasování. Nad tím mám pochybnost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane poslanče, interpretoval jsem to po celou dobu tak, že jsme rozhodli vrácením k přepracování meritorně o celé věci a následně jsme schvalovali doprovodná usnesení. Ta jsme skládali z jednotlivých pozměňovacích návrhů, potom jsme ho schválili jako celek, a tím jsme se vypořádali s celou věcí.

Výsledek tedy zní, že Poslanecká sněmovna vrací předložený návrh harmonogramu vládě k přepracování, neboť žádné doprovodné usnesení pozměňujícími návrhy nebylo přijato v celku.

V tuto chvíli končím tento bod. Dalším bodem našeho jednání je bod s pořadovým číslem 55.

Jen pro pořádek upozorňuji, že za normálních okolností by v 16 hodin měly začít interpelace na předsedu vlády. Nicméně vzhledem k tomu, že již minulý týden byly přihlášené interpelace vyčerpány, bude Poslanecká sněmovna pokračovat ve svém jednání až do 17 hodin, kdy začínají ústní interpelace na členy vlády. Nechávám na zvážení předsedům jednotlivých poslaneckých klubů, aby se zamysleli nad tím, zda v případě, že se nám do této doby podaří projednat pouze předposlední bod, a to je doporučení číslo 189, týkající se podmínek k tvorbě pracovních míst, a nepodaří se nám do páté hodiny projednat bod "Zhodnocení povodňové katastrofy", zda budeme jednat po interpelacích, nebo zda budeme jednat v pátek ráno, nebo zda tento bod přeložíme na příští jednání Poslanecké sněmovny.

Faktická poznámka pana poslance Jiřího Vlacha.

 

Poslanec Jiří Vlach: Není to faktická poznámka, ale procedurální návrh. Dovolil bych si vás požádat o pozornost, nekonzultoval jsem to s kolegy, ani s předsedy klubů, ani se členy jednotlivých klubů, nicméně si myslím, že to bude celkem odpovídat duchu porad u předsedy sněmovny po oba dva úterky dopoledne. Dovolil bych si navrhnout, aby Poslanecká sněmovna rozhodla hlasováním o tom, že body, které nebudou projednány dnes do 17 hodin, se překládají na příští schůzi. Body, které nebudou ukončeny.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dovolil bych si to naformulovat - které nebudou projednány a doprojednány. (Smích.) …A ukončeny.., jejichž projednání nebude ukončeno - rozumíme si. Omlouvám se, že jsem se pokoušel svou lidovou tvořivostí pozměnit váš procedurální návrh.

Je sněmovna ztotožněna s tím, že o tomto návrhu rozhodneme teď svým hlasováním?

Pan poslanec Exner. Nevedeme rozpravu, nemůžeme faktické, pouze procedurální návrhy.

 

Poslanec Václav Exner: Nemám procedurální návrh, jenom chci říci, že se to nemůže týkat interpelací. Pokud by to bylo tak, jak jste to přednesl, tak by se to interpelací týkalo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pochopitelně se to nemůže, pane poslanče, týkat interpelací, neboť těm je ze zákona určen termín čtvrtek odpoledne - na členy vlády od 17 hodin, takže všichni víme - no, všichni to možná nevíme, že usnesením bychom neměli alespoň měnit zákon.

 

Zahájil jsem v tuto chvíli hlasování s pořadovým číslem 259. Ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Jiřího Vlacha, nechť stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování s pořadovým číslem 259 jsme rozhodli tak, že pro návrh se vyslovilo 163, proti šest z přítomných 181. Návrh byl přijat.

 

Ještě jednou Jiří Vlach. Prosím, kolegyně, kolegové, poprvé za svoji pololetní praxi používám zvonec.

 

Poslanec Jiří Vlach: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že nevím, ve který okamžik se s tímto vystoupením přihlásit, využiji této chvilky. Chtěl jsem vás požádat, aniž bych zpochybňoval cokoliv, co tady proběhlo, protože nechci, aby to bylo předmětem jakoby politického sporu, chtěl bych dát námět jednotlivým klubům a předsedům klubů, aby se zabývali praxí, kterou tady vedeme a která není tak úplně zdravá. Týká se to jednak usnesení, kde stojí vedle sebe různá usnesení, a ne části a ne pozměňovací návrhy k usnesením, a potom hlasování o celku.

Pak ještě jedna závažnější věc. Včera a předevčírem jsme tady zavedli praxi, že vlastně určitým výkladem jednacího řádu umožňujeme opakování argumentační rozpravy, která patří do druhého čtení, ještě při třetím čtení. Chtěl bych vás poprosit, abyste se nad tím zamysleli, řekli si o tom pár slov na klubu, abychom se pak poradili, jak budeme pokračovat dál.

Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Jsem rád, že vznášíte tento náměr. Myslím, že je to námět, který si zaslouží projednání v rámci poslaneckých klubů a následně i na politickém grémiu sněmovny, neboť výklad byl takový, jak jste jej interpretoval.

Dalším bodem našeho jednání je bod s pořadovým číslem

 

55.
Doporučení číslo 189 týkající se všeobecných podmínek
ke stimulaci tvorby pracovních míst v malých a středních podnicích
/sněmovní tisk 78/

 

Doporučení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 78, uvede místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Vladimír Špidla. Bezprostředně poté, kdy kolegové, kteří nemají v úmyslu sledovat jeho vystoupení a chtějí diskutovat, opustí jednací síň a umožní tak důstojné projednání tohoto bodu. Prosím všechny kolegy a kolegyně, kteří nemají v úmyslu sledovat vystoupení místopředsedy vlády, aby se přesunuli z jednacího sálu do předsálí.

Volám ministra práce a sociálních věcí Vladimíra Špidlu, aby zaujal místo u řečnického pultu. Mám pocit, že pan ministr se nám ztratil.

Přerušuji jednání na dvě minuty. (Ministr Špidla přichází do sněmovny.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP