Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Paynovi. Je to poslední přihláška do obecné rozpravy, další nemám. Rozpravu uzavírám.

Chci se zeptat před hlasováním o návrzích, které padly v obecné rozpravě a které jsou po jejím uzavření hlasovatelné, zda chtějí zástupci navrhovatelů využít svého práva vystoupit ještě před tímto hlasováním. Není tomu tak. Zpravodajové? Vidím pana poslance Zahradila, který toto právo využít chce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradil: Pane předsedající, dámy a pánové, potřeboval bych upřesnit ještě jednu věc, kterou - uznávám - jsem opomněl při prezentaci své zpravodajské zprávy, a to byla jedna kvantitativní změna v návrhu usnesení. Já jsem se zde vyjádřil v tom smyslu, že prakticky se náš návrh - tedy návrh, který vyšel ze zahraničního výboru - neliší nikterak od vládního návrhu. Je to pravda až na jednu kvantitativní změnu. Bylo na ni správně poukázáno jedním z poslanců. Bylo tam upřesnění počtu vojáků, byť pan ministr obrany potom upřesnil, že samozřejmě to číslo 100 odpovídá realitě více, protože při rotaci, která tam bude probíhat, stejně tohoto čísla nikdy dosaženo nebude. Aritmetickým součtem všech osob z předkládací zprávy jsme dospěli včera na zahraničním výboru k číslu 102. Toto číslo také bylo zakomponováno do návrhu usnesení. Tolik pouze jako dodatek k mé předchozí zpravodajské zprávě, protože jsem to opomněl zdůraznit. To je z mé strany vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Zahradilovi. Pan poslanec Nečas nechce vystoupit.

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli v souladu s § 58 bychom měli projednat návrhy, které byly předloženy ve všeobecné rozpravě. Jedním návrhem byl návrh pana poslance Filipa na odročení projednávání tohoto bodu do podpisu mezinárodní smlouvy zajišťující mírové uspořádání na území srbské provincie Kosovo. Druhý návrh, který budeme hlasovat, je návrh pana poslance Franka na zamítnutí této vládní předlohy.

Kolegyně a kolegové, já vás v tuto chvíli odhlašuji a žádám, abyste se znovu zaregistrovali svými magnetickými kartami.

 

hlasování pořadové číslo 28 rozhodneme nejprve o návrhu pana poslance Filipa na odročení.

Toto hlasování v tuto chvíli zahajuji. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 29 poslankyň a poslanců, proti bylo 151.

 

Nyní budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 29 o návrhu pana poslance Franka na zamítnutí. Toto hlasování zahajuji. Kdo je pro tento návrh, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat, když se pro vyslovilo 23 poslankyň a poslanců, proti bylo 158.

 

Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli otevírám rozpravu podrobnou, do které mám několik přihlášek. Prvním písemně přihlášeným je pan poslanec Václav Exner, po něm se připraví pan poslanec Lubomír Zaorálek.

V tuto chvíli bych požádal zpravodaje obou výborů - tedy pana poslance Nečase a pana poslance Zahradila - aby spolu se mnou bedlivě sledovali podrobnou rozpravu, protože předpokládám, že v ní budou podány některé návrhy, které poté budeme muset podrobit hlasování.

Promiňte, pane poslanče Exnere, ještě faktická poznámka pana poslance Nečase.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, chtěl bych jen poprosit některého z ministrů, aby uvolnil jedno místo zpravodaje. Chápu, že místa v přední řadě pro ministry vlády nestačí, ale jedno místo zpravodaje patří vždy parlamentu a jen jedno vládě.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ano, pane poslanče, pokusím se toto zajistit. Jenže v tuto chvíli zde není ani jeden ministr. Pane poslanče, vy jste vyhnal oba dva zřejmě. Ne. Je zde pan ministr Vetchý. Páni ministři, bylo by dobré, kdybyste se dohodli. V tuto chvíli je důležité, aby alespoň jeden ze zpravodajů mohl pracovat, protože bude nutno formulovat návrhy, které se poté budou předkládat k hlasování.

Po této technické záležitosti bych požádal pana poslance Exnera, kterému se ještě jednou omlouvám za to, že bylo zapotřebí nejprve vyřešit tuto záležitost, aby přistoupil k řečništi a ujal se slova.

Ostatní kolegyně a kolegy žádám, aby se věnovali řečníkovi, nebo alespoň nerušili jeho projev a nerušili ty, kteří ho chtějí sledovat.

Pane poslanče, ještě prosím vás nehovořte, protože je tu trochu nedůstojná atmosféra. Já opravdu mám ambici atmosféru zde poněkud zklidnit. Kolegyně a kolegové, nenuťte mne k tomu, abych zde musel vyvolávat jednotlivá jména. Považoval bych to za velice nedůstojné v této jednací síni, nicméně mám pocit, že tak budu muset učinit. Kolegové, rozejděte se.

Pane poslanče Exnere, ujměte se slova, lepší to asi nebude.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, děkuji. Ve všech směrech jste se choval v souladu s jednacím řádem, takže nemám co promíjet. Je to vše v pořádku

Dámy a pánové, v návrzích usnesení, které nám byly předloženy, chybí vůbec země, do které se rozhodujeme vyslat českou polní nemocnici. Připouštím, že je možné v souvislosti s akcí, aby se pohybovala třeba po celém světě, když to schválíme, ale je to rozhodně záležitost, která je neobvyklá. Není to ale můj problém.

Podobně jsem upozorňoval už ve všeobecné rozpravě, že chybí rozpočtové řešení. Domnívám se, že rovněž je neodpovědné od Poslanecké sněmovny, pokud by případně schválila určitou akci, a zároveň nerozhodla o jejím rozpočtovém krytí nebo jiném než rozpočtovém krytí.

Nyní mi dovolte, abych přednesl pozměňovací návrhy.

Za prvé - doporučuji, aby v bodě 1 byla vypuštěna slova "s možností dalšího prodloužení". Pokud by tento pozměňovací návrh nebyl přijat, navrhuji, aby na konec textu bodu 1 bylo doplněno "po novém projednání v Parlamentu České republiky", takže konec by zněl: "s možností dalšího prodloužení po novém projednání v Parlamentu České republiky".

Za druhé navrhuji, aby bod 3 byl vypuštěn a v každém případě - protože zatím nebyl stažen návrh usnesení výboru pro obranu a bezpečnost - byla vypuštěna část "a možných fázových leteckých úderů NATO proti srbským cílům přes území České republiky". Navrhuji alternativně bod 3 vypustit celý, pokud to nebude přijato, vypustit část "a možných fázových leteckých úderů NATO proti srbským cílům přes území České republiky".

Poslední pozměňovací návrh se týká všech tří bodů. Doporučuji, aby text byl pod těmi třemi body doplněn od kraje tak, aby se to týkalo všech tří bodů, slovy "a to s podmínkou schválení operace Radou bezpečnosti Organizace spojených národů a pozvání zemí, na jejichž území bude nemocnice působit".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP