(pokračuje Kučera M. ml.)

Jak jsem již uvedl, novela transformačního zákona nehledá cestu, jak pomoci českému zemědělství nebo jak uspokojit oprávněné osoby, které sedm let čekaly na svůj majetek. Novela ve skutečnost hledá možnost, jak zachránit tuneláře a podvodníky v zemědělství, kteří si chtějí přivlastnit cizí majetek. Hledá možnost, jak protiprávní kroky několika desítek osob v managementech původních zemědělských družstev legalizovat. Vůbec nejde o několik miliard zemědělského majetku, na který uplatňují nároky oprávněné osoby. Ve skutečnosti jde o několik desítek miliard majetku, který by si chtěli přivlastnit někteří ředitelé akciových a obchodních společností.

Ještě jeden problém zde předložím k zamyšlení. Především to, co je jisté především poslancům KDU. To, co jste svými pozměňovacími návrhy navrhli, je de facto dvacetiletá půjčka těm, kteří teprve budou náhrady vyrovnávat, protože tato půjčka je úročena pouhými dvěma procenty, navíc je podpořená dvouletými daňovými prázdninami. Jde o tak silnou motivaci, že tohoto postupu využije vedle té malé skupiny právnických osob, které dnes splácejí, i ta skupina oprávněných osob, která se v rozporu se zákonem dnes schovává za druhou transformaci, a konečně i náš šikovný poctivý zemědělec, které své závazky oprávněným osobám zaplatil. Ten asi bude hledat způsob, jak smluvně udělat z realizovaných splátek za zemědělský majetek třeba pouhé půjčky, a začne se o tyto výhody hlásit také. Pak na Pozemkový fond - namísto teoretických tří miliard korun - se může začít uplatňovat nárok v celkové sumě 40, 60 nebo více miliard, což při navrženém znění novely znamená zhroucení Pozemkového fondu. A v důsledku jeho zhroucení i obrovské dopady z toho plynoucí.

Žádám předsedající, aby uklidnila jednotlivce z vlády.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli napomínám některé jednotlivce z vlády, aby nehlučeli. Pokračujte, pane poslanče. (Potlesk.)

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Děkuji, paní předsedající. Když jste nechtěli řešení transformačních majetkových sporů začít ochranou těch poctivých, zkuste si alespoň dopočítat, co se stane, když ti, co do dnešní doby ctili platný právní řád, v něm začnou také kličkovat a také hledat výhody.

Ze všech těchto důvodů, které jsem uvedl dnes i při prvém čtení, opětovně navrhuji zamítnout předloženou novelu zákona. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: S faktickou poznámkou pan poslanec Kováčik, potom přihlášený pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, chtěl bych vás požádat, abyste v souvislosti s výroky, které byly řečeny na adresu předkladatelů - jmenovitě jde o výrok předkladatele - použila, uznáte-li za vhodné, z jednacího řádu § 13 odst. 2. Já si jej, když dovolíte, dovolím přečíst: Disciplinární řízení lze zavést proti poslanci, který svým projevem učiněným ve sněmovně nebo v Senátu nebo v jejich orgánech urazí poslance, senátora, ústavního soudce nebo jinou osobu, která má oprávnění účastnit se schůze sněmovny a jejích orgánů ze zákona. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já tento návrh registruji. Na druhou stranu je především v kompetenci předkladatelů, případně předsedy a členů mandátového a imunitního výboru, aby zvážili jeho použití.

S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Palas, potom řádně přihlášený pan poslanec Kalousek.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Paní předsedající, zde nebylo řečeno jen, že lžu. Bylo řečeno, že i kradu - ze strany pana poslance Kühnla. Samozřejmě tyto ataky vnímám, ale neberu je vážně. Není zapotřebí na ně upozorňovat.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Palasovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Kopecký.

 

Poslanec Robert Kopecký: Paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, opravdu jsem na rozpacích po vystoupení pana kolegy Krejsy nebo Kučery, já nevím, jak se jmenuje (smích v sále), z toho, co jsem zde slyšel. Jsem také z venkova a vím, jak lidi na venkově volili. Na venkově tam, kde byla družstva, volili levici, volili levicové radnice, ať se vám to líbí, nebo ne. Na venkově tam, kde byla družstva, volili levici i v parlamentních volbách. Zdá se mi, že je města budou politicky trestat za to, jak volili. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Kalousek má konečně slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Začíná to houstnout a já ztrácím odvahu promluvit, abych snad nebyl lynčován.

Kolegové, omlouvám se, že zdržuji ještě jednou. Moje původní vystoupení mělo jeden jediný smysl: abych vás upozornil na onen základní problém, na onu základní disproporci, která byla zakódována špatně do zákona v roce 1992, kdy účetní hodnoty, hodnoty na papíře byly prohlášeny za hodnotu skutečného majetku. Na to jsem vás chtěl upozornit.

Chtěl jsem vás upozornit i na to, že když dnes někdo volá větami, se kterými souhlasím, větami o ochraně soukromého majetku, o oprávněnosti pohledávek, uvědomte si, že to je ochrana majetku, který nikdy neexistoval, který byl jen na papíře. Pokud si to pan stínový ministr Kučera nechce uvědomit, nabízím mu odprodej silážní jámy za pět milionů korun, jejíž skutečná hodnota je záporná. Na to jediné jsem chtěl upozornit. (Potlesk.)

Hovořím k vám jako někdo, kdo nesouhlasí s předloženým návrhem. Já pro něj neumím hlasovat, protože neumím podpořit, neumím jednou nespravedlností odstraňovat nespravedlnost jinou. Ale odmítám, aby to bylo prezentováno jako podvod a loupež. Je to snaha o to, aby se napravilo něco, co bylo velmi mylně, špatně, protože účetně zakódováno v roce 1992. V okamžiku, kdy na podílové listy lidem byla napsána ona čísla, tak to neodpovídalo reálnému majetku, který v družstvech skutečně byl. Kdo tomu nevěří, nevěří onomu rozdílu mezi hodnotou účetní, na které dodnes bazíruje Ministerstvo financí, a mezi hodnotou tržní, na které zaplať pánbůh stojí dnes naše hospodářství a náš právní řád.

Proboha - přestaňme blábolit ideologická hesla a podívejme se na to skutečnou optikou, jak to je. Majetek tam často nikdy nebyl. O tom se vás snažím přesvědčit, jakkoli tento návrh nevidím jako šťastný, ale současně se vám snažím vysvětlit, že ti, kdo ho předkládají, nikoho nechtějí okrást. Nejsou to podvodníci, pouze se dopouštějí toho bludu, že lze čerta vyhnat ďáblem. Ale je to snaha, která ve mně vyvolává úctu. Neměli bychom ji urážet. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka - pan poslanec Němec.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP