(pokračuje David)

Čili naše konkrétní představa do budoucna je jasná. Budeme vybírat takové provozovatele, kteří jsou schopni zajistit tuto službu co nejefektivněji, a pochopitelně dáme přednost policii a armádě za předpokladu, že tím současně budou plněny povinnosti, které vyplývají z nutnosti cvičit příslušné pracovníky v těchto složkách.

Jestliže je mi tedy a priori vyčítáno, že se chci vyhýbat smlouvám s nestátními zdravotními zařízeními, tak právě to je laciný ideologický postulát. Rozhodně tomu tak není.

Pokud tu zazněla zmínka o spálené zemi, pak bych chtěl říci, že nejde o to, že tato země je spálená, takto tento výrok nikdy nezněl, tato metoda spálené země byla metoda, kterou uplatňovala americká armáda ve Vietnamu, a to tak, že území, které ovládla, spálila tak, aby již v něm nebylo možno mít základnu pro další činnost. Spálená země se zde hodí z toho důvodu, že tím, že jsme odsouzeni k tomu platit stále více, neúměrně více za leteckou záchrannou službu, nezbývá nám peněz na jiné, možná podstatnější účely. Čili ten prostor je nám skutečně dlužen, byl nám upálen o několik desítek milionů jen v tomto roce. To je všechno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Davidovi a udílím slovo panu poslanci Nečasovi.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, nyní dělám významnou odmlku nikoli náhodou, protože možná jsem nebyl jediný, kdo zaregistroval, že pan ministr zřejmě jako jediný v této sněmovně nikoho neoslovuje. A začal jaksi bez oslovení: Dámy a pánové, paní předsedající - a začal rovnou slovy: Já se omlouvám, což bych bral, kdyby se to vztahovalo ke kvalitě oné interpelace.

Za další: Vážený pan ministr si mě poněkud popletl. Řekl, že pan poslanec Němec má být spokojen. Nevím, jestli pan poslanec Němec má být spokojen, já se jmenuji Petr Nečas. Kdyby náhodou pan ministr měl problémy, nechám mu tady vizitku se svým jménem, aby příště oslovoval toho správného poslance, protože nevím, jaký je vztah pana poslance Němce k letecké záchranné službě.

Za třetí bych měl takovou malou poznámku ke kritickému vztahu působení armády Spojených států ve Vietnamu. Pan ministr již není členem anarchistické levé alternativy, ale členem vlády, která je členským státem NATO, takže by se mohl podobné paralely odpustit a nechat si je na jinou půdu.

Nyní skutečně k meritu věci. Já jsem se vás, pane ministře, tázal velmi konkrétně, zda je pravda, že jste řekl, že soukromé letecké záchranné služby jsou dvakrát dražší než podobné služby Armády České republiky a Policie České republiky. To byl velmi konkrétní dotaz a vy jste na něj neodpověděl. Já mám na mysli především celkové veřejné náklady. To je první věc.

Za další: Skutečně to není o ideologických postulátech. Skutečně je to o tom, abychom za co nejméně peněz dostali pokud možno co nejkvalitnější službu pro naše občany. O nic jiného se nejedná. Opět jsem se ptal velmi konkrétně. Pane ministře, necháte si předložit koncepční, komplexní, auditované nákladové studie od všech provozovatelů? Opět jsem neslyšel konkrétní odpověď.

Vy jste řekl, že se teprve vy zabýváte problematikou letecké záchranné služby. Ano, pane ministře, vy se jí zabýváte tak, že ji de facto destabilizujete, což je, podle mého názoru, chyba.

Za další: Já jsem tu řekl, a znovu opakuji, já souhlasím s tím, aby Armáda České republiky bezpochyby provozovala minimálně jedno středisko. Je to potřeba pro určitý omezený vzorek pilotů, pozemního personálu a vojenského zdravotního personálu, aby byli připraveni pro pátrací a záchranné akce. Žádná pochyba o tom, ale vaše představa, pane ministře, že Armáda České republiky bude schopna a že bude správné, aby zabezpečovala kompletně leteckou záchrannou službu v této zemi, je představa sice ministra zdravotnictví, nevím, zda jste měl modrou knížku nebo neměl modrou knížku, nicméně musím konstatovat pro vás možná překvapivý fakt, a sice, že piloti Armády České republiky jsou primárně cvičeni pro boj, nikoli pro převážení nákladů, zraněných apod.

Takže je potřeba mít určitý omezený kvalitní vzorek těchto pilotů, pozemního personálu a zdravotníků, ale představa, že piloti vrtulníkového letectva Armády České republiky nebudou dělat nic jiného než leteckou záchrannou službu, je představa nebezpečně naivní pro obranyschopnost tohoto státu.

Za další: Nemám nic proti tomu, aby byly přehodnoceny smlouvy, aniž dohodou před ukončením jejich platnosti, byť jsou nevypověditelné, nebo potom uzavřeny nové smlouvy. Ano, nic proti tomu. Jestliže stát, veřejná správa dojdou k názoru, že tyto smlouvy jsou nevýhodné, je třeba se snažit o to, aby byly uzavřeny smlouvy výhodné. O tom, myslím si, tento problém není. Jde mi pouze o to, zda, pane ministře, apriorně nemáme určité předsudky, ale především o to, abychom skutečně dělali všichni - vy i my - vše pro to, aby naši občané dostali za co nejrozumnější náklady co nejrozumnější službu. Děkuji a ponechávám vizitku, pane minstře.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Nečasovi, nyní udílím slovo přihlášeným v pořadí paní poslankyně Emmerová, připraví se pan poslanec Martínek.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážená paní předsedající, vážení přítomní, vážený kolego Nečase - bohužel jsem si troufla toto oslovení přímé, ale domnívám se, že si to mohu v této situaci dovolit.

Voják nejsem, nebyla jsem a pravděpodobně mě něco takového nepotká, ale zato jsem lékařka, která vedla 12 roků jednotku intenzivní péče a velmi úzce jsem spolupracovala s Leteckou záchrannou službou v Plzni-Líních. Byla jsem velice spokojena s jejich službami, které byly velice koordinované a v podstatě vytvořily jádro, základ integrovaného záchranného systému. Kéž by se byl od té doby rozšířil po celé naší republice, což se mohlo vlastně i ukázat v předloňských a loňských povodních jako důležitý faktor.

Byla jsem bohužel také svědkem toho, že něčí iniciativou se tato Letecká záchranná služba v Plzni-Líních zrušila a že bylo vypsáno výběrové řízení, aby se zvolila firma soukromá. Byli jsem tam tehdy s kolegou Brožíkem jako členové této komise a měli jsme na vybranou jediné: nevědělo se, která helikoptéra je vlastně ta nejvhodnější, nevěděli to ani tři přizvaní odborníci z ministerstva dopravy a nakonec se rozhodlo, že bude nejlépe zvolit tu, která bude nejlacinější. Byla to soukromá firma Aerocentrum, která do té doby převážela jakási dřevěná polena. My jsme tehdy vyslovili pochybnost, jestli vůbec je tato letecká služba schopna provádět transport a snad i ošetřování nemocných. Z těchto důvodů se tehdy pověřil pan náměstek Dvouletý, aby se dojel do Hradce Králové na tuto helikoptéru podívat. A tam se zjistilo, že firma helikoptéru ani nemá. A oznámilo se to prostřednictvím telefonu panu ministru Stráskému, a ten přesto smlouvu s touto firmou podepsal.

Já to dnes mohu říkat zcela veřejně, myslím, že se to vědělo, dokonce jsem byla vyšetřována na kriminální policii, a je tomu 14 dní, kdy znovu jsem měla přijít kvůli tomu - znovu ještě vyšetřování na kriminálce v Plzni. Pro nedostatek času jsem se nedostavila, protože to mimo jiné považuji za naprostý nesmysl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP