Ministr zdravotnictví ČR Ivan David: Dámy a pánové, omlouvám se znovu a sice za to, že jsem vynechal oslovení - nemohu oslovovat přímo pana poslance Nečase a omluvil bych se mu, že jsem ho zaměnil s jiným poslancem téže politické strany, jehož jméno je stejně dlouhé a začíná stejným písmenem. Chtěl bych uvést na pravou míru, že jsem nikdy nebyl členem žádné anarchistické organizace - anarchisté se neorganizují, to je jedna z jejich základních vlastností. I když mám pocit, že anarchie, která v letecké záchranné službě panovala, byla dobře organizována. To je ale spíš výjimka. Jinak je pro mne zarážející, že bývalý náměstek ministra obrany se hlásí k metodě spálené země. Nemyslím si, že je to na místě.

Dostal jsem otázku, zda si nechám předložit auditované náklady na tyto služby. Pan poslanec Brožík zde již řekl, jaká byla kvalita materiálů předložených ve výběrovém řízení, a já jsem vám řekl, že my nejsme první, kdo se zabývá leteckou záchrannou službou. My jsme první, kdo se zabývá náklady na leteckou záchrannou službu, a že situace, která je předmětem mé kritiky, se týká toho, že se těmito náklady nikdo nezabýval. Smlouvy, které byly uzavřeny, jsou krajně nevýhodné. Řeknu vám, z jakých čísel vycházím. Vynechal jsem je záměrně, abych nezdržoval. Cena jedné letové hodiny se pohybuje u policie od 20 do 27 tisíc Kč, u armády činí 27 200 Kč. Cena letové hodiny - to jsou právě náklady, bez nákladů armády, o tom již zde byla řeč a já jsem to nepopíral, že je to součástí výcviku - a cena ostatních služeb, kde my v této ceně splácíme těmto službám jejich vrtulníky, které mají na leasing zajištěné jinými metodami, je u Delta systému 54 tisíc Kč, u Alfa Helicopter 46 tisíc Kč a u firmy Helicopter 58 tisíc Kč. Jsou tedy z hlediska Ministerstva zdravotnictví zhruba dvojnásobné. Čili my se musíme starat o svoji kapitolu, což je pro nás rozhodující hledisko. Jsme to tedy my, kdo se zabýváme celkovými náklady. Dříve se o to nikdo nestaral.

Mě těší, že jsou piloti vrtulníků cvičeni především pro boj. Domnívám se, že zkušenosti z pilotování vrtulníků jsou velmi užitečné a bylo by možné je uplatnit i v boji.

Samozřejmě, že smlouvy budeme přehodnocovat a já jsem rád, že se na to díváme tak, že po roce 2001 k tomu bude příležitost. Snad to nebude nějaká vláda, která bude zohledňovat úplně jiná kritéria při výběru provozovatelů letecké záchranné služby.

Ještě bych chtěl poukázat na další věc, že ne všechny letecké záchranné služby jsou schopny za zhoršených podmínek létat, např. v noci. V tomto právě zaostávají tyto nestátní záchranné služby. Ještě bych chtěl říci, že obecně platí, že má smysl dosahovat sjednocení technické základny pro poskytování jakýchkoliv podobných služeb. Bylo by tedy na místě, kdyby technika, kterou disponují jednotlivé letecké záchranné služby, byla srovnatelná.

Doufám, že byla moje odpověď dostatečná, vyčerpávající, že jsem do toho nyní zahrnul i to, o čem jsem předpokládat, že pan poslanec Nečas je informován.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Davidovi a udílím slovo panu poslanci Nečasovi.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, myslím si, že nám tato debata ujela někam jinam. Ujela nám do debaty o provozování střediska Letecké záchranné služby v Líních, čili západočeského, od celkového pohledu. Soudím tak z vystoupení velké části svých kolegů ze sociální demokracie, většinou ze západočeského kraje.

Mohu k tomu říci jen následující: Dámy a pánové, brečíte na nesprávném rameni. Vidím, že zde sedí bývalý pan ministr obrany Výborný, který může potvrdit, že jsem mu jako předseda výboru v minulém volebním období adresoval řadu dopisů, které se týkaly záchranné služby v Líních - v tom nejsme na rozdílných pozicích. Naopak, mé stanovisko je ano, pro určitý vzorek pilotů, místního personálu, létajícího personálu a zdravotníků, protože armáda takové specialisty potřebuje. Bezesporu musí provozovat jedno takové středisko. O tom nejsou žádné pochyby. Myslím, že zde bychom se neměli střetávat, protože zde střet není. Není o Líních v žádném případě.

Dále je třeba se detailně seznámit s podmínkami a způsobem provozování letecké záchranné služby a to i z leteckého hlediska. Platí zde jedna zásadní věc i teze, že je možné v rámci výcviku pilotů volně rotovat piloty na jednotlivých záchranných stanicích a tím přispívat k jejich výcviku. Každý pilot letecké záchranné služby potvrdí, jak nezbytná je detailní znalost orografie krajiny, místního počasí, které závisí na kdejakém rybníčku, detailní mnohaleté znalosti terénu. Tam nejde volně střídat piloty z jedné nebo dvou vrtulníkových základen. Tomu tak není.

Chtěl bych k tomu říci následující. Pan ministr mi napsal, že bude analyzovat a že bude vypracovávat koncepce a podobně. Nicméně z vystoupení svých sociálně-demokratických kolegů, jak poslanců, tak pana ministra, musím konstatovat, že je již rozhodnuto a není třeba analyzovat. Pochopil jsem to tak, že je rozhodnuto, že se bude redukovat počet leteckých záchranných stanic - já proti tomu nejsem - a že všechny bude provozovat armáda nebo policie. Takto jsem pochopil toto vystoupení, tak potom nechápu, když pan ministr píše, že bude analyzovat, vypisovat výběrová řízení apod. Je to o důvod víc, proč vyslovit s odpovědí na tuto interpelaci nespokojenost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Hlásí se někdo do rozpravy? Není tomu tak. Končím rozpravu k  této interpelaci.

Pan poslanec Nečas přednesl návrh usnesení ve smyslu, že Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra Davida na interpelaci poslance Petra Nečase ve věci letecké záchranné služby.

Já vás všechny odhlašuji na žádost pléna a prosím o novou registraci.

 

O návrhu, jak jej přednesl pan poslanec Nečas rozhodneme hlasováním pořadové číslo 63.

Zahajuji toto hlasování a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 63 nebyl tento návrh přijat, když z přítomných l50 poslanců se vyslovilo pro 70 a 80 bylo proti.

 

Ministr vnitra Václav Grulich odpověděl na interpelaci poslankyně Aleny Páralové a dalších ve věci úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 170.

Dávám slovo paní poslankyni Páralové a současně upozorňuji, že ministr vnitra je ze zdravotních důvodů omluven na tomto jednání Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP