(pokračuje Schling)

V souladu s § 90 odstavec 2 můžeme přistoupit k hlasování nejdříve o návrhu vrátit předkladateli k dopracování.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Ztotožňuji se s vašimi závěry vyplývajícími z průběhu rozpravy.

Kolegyně a kolegové, prosím, abyste zaujali svá místa, neboť budeme hlasovat, a to o usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vrací předložený návrh navrhovateli k dopracování."

Na žádost některých z vás vás odhlašuji a prosím, abyste se zaregistrovali identifikačními kartami.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování o usnesení. Kdo je pro předložený návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 91 z přítomných 182 poslanců pro hlasovalo 68, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní bychom měli rozhodnout o prodloužení lhůty k projednávání, jak zaznělo v rozpravě. Návrh zní - prodloužit lhůtu k projednávání o 20 dnů.

Zahájil jsem hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro předložený návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 92 z přítomných 182 pro 168, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Nyní bychom se měli zabývat návrhem na přikázání výborům k projednávání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. V rozpravě zazněl návrh přikázat k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Má někdo ještě jiný návrh? Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Zvěřina: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych požádat o přidělení tohoto návrhu výboru pro evropskou integraci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Jiný návrh neregistruji. Přistoupíme k hlasování.

 

První hlasování bude o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 93 z přítomných 182 pro hlasovalo 171, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o přikázání tohoto návrhu zákona výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 94 z přítomných 182 pro 135, proti 24. Návrh byl přijat.

 

Poslední návrh, o kterém rozhodneme hlasováním je návrh přikázat tento návrh zákona výboru pro evropskou integraci.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro předložený návrh? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 95 z přítomných 181 pro hlasovalo 109, proti 50. Návrh byl přijat.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji také zpravodaji. Tím jsme se vypořádali s bodem číslo 18 schváleného pořadu schůze. Nyní uděluji slovo poslanci Jiřímu Vlachovi.

 

Poslanec Jiří Vlach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych se přihlásil a navázal na své vystoupení z minulé schůze Poslanecké sněmovny, z jejího závěru, tedy zhruba před sedmi týdny. Pokud si vzpomenete, tehdy jsem se snažil už v nekonfliktní atmosféře na konci jednání upozornit, že bych si dovolil obrátit se na představitele klubů v budoucnosti s návrhem, abychom usnesením sněmovny upravili v rámci toho, co nám umožňuje jednací řád, pravidla svého jednání ve dvou bodech.

Jeden problém, který cítím jako velmi závažný, je zvyklost, kterou jsme zavedli na posledních dvou schůzích, a to je vyhlašování přestávek na poradu klubů před opakováním hlasování poté, co sněmovna odsouhlasila námitku proti výsledku hlasování. Domnívám se, že k přestávce není důvod, protože jde o opakování hlasování. Stálo nás to již mnoho času. Zdá se mi to jako zvyklost velmi podivné a nevhodné. Jako perličku bych si dovolil při tom krátkém odůvodnění doplnit, že pokud byste se podívali do stenozáznamů z posledních schůzí, kdy tuto záležitost praktikujeme, zjistili byste, že zhruba v poměru 3:1 na těchto přestávkách prodělali ti, kteří je vyvolali. Je to zajímavé, ale protivné straně se při přestávce povedlo dostat do sněmovny větší počet poslanců s hlasovací kartou. Toho by se týkal jeden návrh usnesení.

Druhý - velmi bych prosil o to, abyste akceptovali projednání tohoto bodu v průběhu druhé poloviny zítřejšího odpoledne, aby nám to už ušetřilo čas u série třetích čtení v průběhu čtvrteční schůze - problém se týká opakování argumentace z druhého čtení při čtení třetím. Nebudu vás zdržovat odůvodněním. Prosím vás o podporu zařazení tohoto bodu. Bod by se jmenoval "Návrh usnesení Poslanecké sněmovny". Takto stručně.

Pro vaši informaci: Návrh je zpracován. Já jsem ho distribuoval všem klubům dnes kolem 12.30 hodin, takže někteří z vás měli možnost se s ním seznámit, jiní ne. V tomto okamžiku legislativní odbor pomáhá s legislativním dopilováním návrhu usnesení. Je možno vám ho poskytnout v souladu se zákonem o jednacím řádu zhruba během 30 minut na lavice.

Děkuji, pane předsedající. Prosím, abyste o návrhu dal hlasovat včetně časového upřesnění projednat zítra zhruba kolem 16.00 hodin.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. V každém případě podle jednacího řádu musí být dodržena ona 24hodinová lhůta, resp. měli bychom rozhodnout přesně o termínu, kdy tento bod zařadíme. Dohodněme se tedy na středě 16.00 hodin. Pouze v případě, že by nebyla splněna díky distribuci tato lhůta, termín bychom změnili.

Kolegyně a kolegové, musím se zeptat, jestli některý z poslaneckých klubů nevznáší námitku proti hlasování o rozšíření programu jednání schůze. Pokud ne, nechám o něm hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 96. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 96 z přítomných 183 pro hlasovalo 131, proti 6. Návrh byl přijat. Děkuji, pane poslanče.

 

 

Dalším bodem není další bod, ale vystoupení předsedy poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Já nemám k tomu nic jiného, než v případě projednání návrhu, který přednesl kolega Vlach, aby předcházela zpráva ústavně právního výboru o projednání v tomto výboru, než bude sněmovna o tom rozhodovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP