(pokračuje Buzková)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 140 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 140 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 168 pro vyslovilo 46 a 108 bylo proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Jan Svoboda: Organizační výbor doporučil přikázat k projednání zahraničnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 141 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 141 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 176 pro vyslovilo 162 a 4 byli proti.

 

Poslanec Jan Svoboda: Pan poslanec Filip navrhl přikázání na projednání petičnímu výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 142 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 142 se z přítomných 176 pro vyslovilo 98, 56 bylo proti. Tento návrh byl přijat.

 

Omlouvám se, pane zpravodaji, zde se naléhavě a neodkladně hlásí pan místopředseda Langer. Jsem povinna mu udělit slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dovolím si zpochybnit předcházející hlasování s pořadovým číslem 140 o návrhu na zamítnutí nebo na vrácení. V záznamu je napsáno u mého jména "NE", ale byl jsem pro tento návrh. Prosím, abyste o něm mohla nechat hlasovat.

Stejně tak bych chtěl využít budoucího usnesení poslanecké sněmovny, abychom nevyhlašovali žádné přestávky, ale abychom hlasovali v tom počtu, v jakém jsme v tuto chvíli ve sněmovně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dám hlasovat o procedurální námitce pana místopředsedy Langera proti hlasování pořadové číslo 140.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 143 a ptám se, kdo souhlasí s procedurální námitkou pana místopředsedy Langra. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 143 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 179 pro vyslovilo 130 a 26 bylo proti.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o zamítnutí předloženého návrhu zákona.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 144 a ptám se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 144 tento návrh opět nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 pro vyslovilo 50 a 117 bylo proti.

 

Pane zpravodaji, pokračujte, prosím, v předkládání návrhů.

 

Poslanec Jan Svoboda: Druhým návrhem pana poslance Filipa bylo prodloužení lhůty k projednání o 20 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 145 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 145 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 178 pro vyslovilo 117 a 37 bylo proti.

 

Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu, a tím i celý blok prvních čtení návrhů zákonů.

Paní poslankyně, páni poslanci, v tuto chvíli bych chtěla sdělit pro stenozáznam, že jsem se při řízení schůze dopustila jedné chyby, když po hlasování o návrzích na přikázání zákona o dražbách jsem konstatovala, že tento návrh byl přikázán výboru rozpočtovému a ústavně právnímu. Došlo k omylu. Na základě předchozího hlasování zcela jasně byl přikázán výboru hospodářskému a ústavně právnímu, nikoli výboru rozpočtovému. Toto je sdělení pro stenozáznam.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě § 53 zákona o jednacím řádu na základě dohody, která vznikla na poradě vedení sněmovny s předsedy poslaneckých klubů, dávám návrh, aby se dnešního dne hlasovalo i po 19.00 hodině. Bude-li tento procedurální návrh přijat, navrhnu také, o čem by se v té době mělo hlasovat. Pro zjednodušení vašeho rozhodování měl by se po 19.00 hodině projednávat blok mezinárodních smluv s výjimkou sociální charty. Do kolika hodin je neurčeno - do projednání všech návrhů mezinárodních smluv, podle jednacího řádu samozřejmě nejdéle do 21.00 hodin.

 

O tomto mém procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 146, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 146 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 178 pro vyslovilo 108 a 37 bylo proti.

 

V tuto chvíli mi dovolte, abych navrhla zařazení bodů na toto jednání po 19.00 hodině. Jak jsem uvedla, jednalo by se o blok mezinárodních smluv. Na základě vystoupení pana ministra Dostála dnes ráno budu tento návrh modifikovat podle navrženého pořadí. Body 39, 43, 44, 42, potom body 36, 37, 38, 40 a 41.

 

V tuto chvíli dám hlasovat o tomto pořadu schůze dnes po 19.00 hodině.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 147 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 147 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 174 pro vyslovilo 120 a 5 bylo proti.

 

Paní poslankyně, páni poslanci, vzhledem k tomu, že jsme ukončili blok prvních čtení a je pevně stanoven bod na zahájení odpolední části naší schůze, vyhlašuji v tuto chvíli polední přestávku. Vzhledem k tomu, že mi byla avizována žádost na přestávku pro jednání poslaneckého klubu, vyhlásím polední přestávku do 14.00 hodin.

 

(Schůze přerušena ve 12.10 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP