(Schůze opět zahájena ve 14.03 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, čas určený pro přestávku na oběd a jednání klubů vypršel. Já vás všechny žádám, abyste zaujali místa a připravili se na pokračování našeho dnešního jednání.

Kolegyně a kolegové, podle schváleného pořadu v tuto chvíli začneme projednávat bod číslo 15. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Jana Zahradila, Jitky Kupčové, Moniky Horákové a dalších na vydání zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví a o změně a doplnění některých zákonů, sněmovní tisk 124, prvé čtení

Kolegyně a kolegové, mám avizovanou písemnou přihlášku jménem poslaneckého klubu KDU-ČSL a s procedurálním návrhem se v tuto chvíli hlásí pan poslanec Kalousek. Já bych vás všechny požádal o to, abyste se zklidnili, protože předpokládám, že to bude důležitý návrh, abyste se mu všichni mohli řádně věnovat. (Permanentní hluk v sále.) Prosím vás všechny, kteří v tuto chvíli ve sněmovní síni se věnujete hlučně věcem, které nesouvisejí s jednáním, abyste tak nečinili. Hovořit bude pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, já se velmi omlouvám za to, že se snažím trochu zdržet náš program, ale domníváme se, že je to nesmírně důležitá záležitost. Já vás se vší naléhavostí žádám jménem klubu KDU-ČSL, abyste zařadili na okamžitý pořad dnešního jednání bod "Stanovisko Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k opatřením Státního fondu tržní regulace".

Dovolte mi stručné odůvodnění tohoto návrhu. Rada Státního fondu tržní regulace v noci z 16. na 17. března rozhodla o garantované ceně mléka ve výši 7,20 Kč na litr. Ale do svých opatření zahrnula naprosto neslýchané opatření, že tato garantovaná cena se vztahuje pouze na ty producenty, kteří produkují 500 litrů mléka denně a víc. Jinými slovy těm, kteří produkují méně, tedy pro drobné a střední soukromé zemědělce, kteří mají na svých farmách méně než zhruba 35 krav, toto opatření nepatří a vzhledem k předimenzování trhu mléka to znamená ve svém důsledku likvidační opatření, diskriminační opatření vůči malým a středním zemědělcům.

KDU-ČSL v této věci přijala prohlášení, kde ostře protestuje proti tomuto opatření o stanovení minimální garantované ceny mléka pro zemědělské výrobce dodávající 500 litrů mléka denně a více. Podle našeho názoru toto opatření, v důsledcích evidentně namířené proti drobným a středním soukromým zemědělcům, pokládáme za nemravné, diskriminační a porušující zásady svobodné hospodářské soutěže.

Důrazně vyzýváme ministra zemědělství a vládu České republiky, aby učinili vše nezbytné pro okamžité zrušení této části zásad regulace trhu mléka. My jsme ale přesvědčeni, že tento problém není problémem jedné politické strany. Jsme přesvědčeni, že tento problém není problémem jenom zemědělským. Je to problém principů a zásad svobodného trhu. Je to signální záležitost, zda tato sněmovna chce vydat své jasné stanovisko k tomu, zda postkomunistická hospodářská lobby budou dále utahovat regulační šrouby svobodného trhu, anebo nikoli. A z tohoto důvodu vás prosím velmi naléhavě o okamžité zařazení tohoto bodu na program jednání dnešní schůze. Děkuji za pozornost. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Kolegyně a kolegové, v tuto chvíli jsme v situaci, kdy sněmovna schválila, že máme nyní projednávat zákon o registrovaném partnerství. Padl zde ale procedurální návrh, o kterém bychom měli rozhodnout okamžitě, jak jsem rozuměl slovům pana poslance Kalouska. Nicméně i pokud by byl schválen pořad jednání, tak bychom jej nemohli projednávat nyní. Resp. mohli, pokud by pan poslanec Kalousek navrhoval okamžité projednávání. (Hlasy: Navrhoval.) Navrhovatelé kývají hlavou, že se jednalo o okamžité projednávání. Nicméně já v tuto chvíli vidím avizovanou žádost poslaneckého klubu sociální demokracie o krátkou přestávku před tímto hlasováním. Vidím i zvednutou ruku kolegyně Rujbrové, takže kolegyně Rujbrová dostane přednost jako dáma. Prosím.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji, pane předsedající, tentokrát jsem se nehlásila jako dáma, ale jako místopředsedkyně klubu, a to klubu, jehož předseda není v tuto chvíli ve sněmovně přítomen. Já bych se velmi ráda obrátila na klub KDU-ČSL, kdyby přehodnotil svůj návrh na časové zařazení tohoto bodu, který klub KSČM je připraven podpořit. Ale nové projednání tak závažného bodu předpokládá od každého z nás určitou byť krátkou přípravu. Takže pokud by klub KDU-ČSL souhlasil se zařazením jako druhého bodu dnes odpoledne, tak jsme připraveni okamžitě tento návrh podpořit.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nyní bude hovořit s faktickou poznámkou pan poslanec Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, já bych rád pořádal o desetiminutovou přestávku na poradu klubu sociální demokracie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, myslím, že by bylo třeba nechat doběhnout faktické přihlášky a před samotným hlasováním vyhlásíme onu požadovanou desetiminutovou přestávku. Nyní se hlásí místopředseda vlády pan Pavel Rychetský, který má přednost poté pan poslanec Kučera.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, je nepochybné, že kterýkoli klub má právo předložit procedurální návrh na okamžité zařazení jakéhokoli bodu. Ale aby mělo takové jednání smysl, musel by být přítomen ten, koho se to týká. Jak jsem pochopil, v daném případě pan ministr zemědělství. S ohledem na to, že tady není, jsme schopni zajistit, aby se sem dostavil, ale pak by to stejně nemohlo být okamžité projednávání. Myslím si, že návrh, aby to bylo jako další bod po bodu, který je právě na programu, čímž se zajistí jeho přítomnost, je návrh velmi rozumný, protože okamžitě to projednávat bez něho nemá smysl. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP