Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, já v tuto chvíli mohu udílet slovo pouze těm funkcionářům sněmovny nebo vlády, kteří podle jednacího řádu mají možnost mluvit kdykoliv, jiné faktické mohou být pouze směřovány k procedurálním návrhům, nikoliv reakce na předřečníka. V tuto chvíli bude hovořit předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

 

Poslanec Jan Kasal:Dámy a pánové, já dobře rozumím obavám pana místopředsedy vlády, ale chci sdělit, že jsme návrh na zařazení bodu, na vážnost tohoto problému signalizovali na začátku polední přestávky předsedovi vlády. Ale rozumím tomu, že pan místopředseda vlády Rychetský žádá, aby byl přítomen ministr zemědělství. Proto navrhuji, aby přestávka byla ne deset, ale patnáct minut. Za tu dobu se sem pan ministr zemědělství může dostavit. Předpokládám, že ta věc je dostatečně projednaná, aby pan ministr zemědělství byl schopen okamžitě reagovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kolegyně a kolegové, teď jsou dvě faktické, ale znovu připomínám, pouze k procedurálním záležitostem. Nejprve pan kolega Kučera, potom pan kolega Skopal. Hovoří pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Dámy a pánové, věc je velice vážná a vůbec nevznikla dnes. Jsem velice rád, že poslanci KDU se k tomu hlásí. K proceduře - skutečně chci hovořit k proceduře - je nutno tuto otázku projednat dneska a vůbec si nemyslím, že by ministr zemědělství u toho musel být bezpodmínečně přítomen.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, vy v tuto chvíli vedete rozpravu k návrhu. Čili procedura - je třeba abychom o tom hlasovali za dvacet minut - abychom o tom hlasovali odpoledne - ale nikoliv podpora návrhu, který padl. To je rozprava.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Pane předsedající, ano, ale potřebuji svůj návrh zdůvodnit.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Ale návrh ještě nepadl procedurální.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Protože po tom, co jsme v této situaci všechno učinili jsme zjistili, že pan ministr Fencl nehodlá reagovat na tíživou situaci, tak proto jsem vznesl připomínku.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, já se omlouvám, ale já vám musím skutečně v tuto chvíli slovo odebrat, protože není rozprava.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Proto se rád připojuji k požadavku…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, musím vám v tuto chvíli skutečně slovo odebrat, protože rozprava není. Mohou se pouze hlásit poslanci s faktickými připomínkami k proceduře. Děkuji za pochopení, protože to ani pro mne nebyla jednoduchá situace. Nyní s faktickou kolega Skopal a upozorňuji ho, že ten metr pro něj bude platit stejně.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Já jen chci požádat zástupce KDU-ČSL, protože vím, že v jednu hodinu začalo jednáním na ministerstvu zemědělství s mlékaři, jestli by se to nedalo posunout.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, to také není procedurální připomínka. Kolegyně a kolegové, teď se hlásí předseda poslaneckého klubu KSČM, ten může hovořit. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, paní a pánové. Myslím, že by bylo velmi vhodné, abychom dodrželi předchozí usnesení Poslanecké sněmovny. Navrhuji, aby okamžitě po projednání tohoto bodu, který byl schválen na 14.00 hodinu, byl zařazen bod, který navrhl kolega Kalousek.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. V tuto chvíli vyhlašuji patnáctiminutovou přestávku. Po ní rozhodneme o návrhu kolegy Kalouska a ještě jednou ho požádám o přesnou specifikaci, jestli chce nyní nebo po zákonu o partnerském soužití. Patnáct minut přestávka, pokračujeme ve 14.31 hodin.

 

(Schůze přerušena ve 14.16 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP