(Jednání opět zahájeno ve 14.33 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Těsně před přestávkou zazněl procedurální návrh pana poslance Kalouska, který se týkal zařazení nového bodu na pořad našeho jednání.

Vidím zvednutou ruku pana poslance Tlustého. Pane poslanče, pokusím se ještě uklidnit atmosféru v jednacím sále. Je-li zapotřebí prostor pro jednání klubů, prosím, aby tato žádost zazněla oficiálně. Není tomu tak.

Bude hovořit pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem klubu ODS deklaroval naši podporu na zařazení navrhovaného bodu programu na program této schůze. Zároveň bych vás chtěl informovat o tom, že považujeme za rozumné, aby bylo vyhověno námitce pana ministra, který zde uvedl, že je nezbytně nutné, aby při projednávání tohoto bodu byl přítomen pan ministr Fencl, a proto aby tento program byl změněn až po projednání teď zahájeného bodu programu, a abychom se tomuto návrhu věnovali po skončení právě zařazeného bodu.

Chtěl bych ještě zdůraznit, že to není opatření, které by se zrodilo dnes ráno, a proto by bylo odůvodnění pro snahu zařadit ho na program okamžitě. Je to opatření staré přibližně jeden týden. Domnívám se, že projednání po návrhu zákona o registrovaném partnerství není v žádném smyslu nerespektováním významnosti navrhovaného bodu.

Dovolte, abych se zmínil o tom, že postrádáme podobné odhodlání při obraně zájmů malých producentů v zemědělství i při obraně vlastnických podílů malých vlastníků v zemědělství. Malými vlastnickými podíly v zemědělství jsou nepochybně transformační podíly vzešlé z transformace zemědělství vzniklé na základě zákona číslo 42. Chtěl bych vyzvat všechny, kteří sdílejí a mají obavy o osud malých zemědělských producentů, aby se stejnou měrou zastávali těch, jejichž majetek nejen s podporou komunistů má být na základě právě projednávaných novel dokonce vyvlastněn.

Očekávám, že zařazení tohoto bodu programu je zároveň deklarací ochoty zabývat se zcela bezprecedentní snahou sněmovny o vyvlastnění majetku, který byl založen zákonem v roce 1992. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu předsedovi Tlustému. Nyní jsem viděl přihlášku předsedy klubu KDU-ČSL Jana Kasala. Dáváte přednost, bude tedy hovořit předseda poslaneckého klubu Unie svobody pan kolega Kühnl. Prosím, pane předsedo, ujměte se slova.

 

Poslanec Karel Kühnl: Dámy a pánové, považuji především za velice smutné, že musí být takovýto bod programu navržen. Navržen být musel. Myslím, že vláda by si měla velmi dobře rozmyslet, čí zájmy hájí a čí zájmy hájit chce. V souvislosti s tím, co přede mnou říkal pan kolega Tlustý, kdybychom pokračovali v tomto duchu v této chvíli, vzájemně bychom na sebe našli spoustu jednotlivých věcí. S tím co řekl souhlasím a také jsme to z této katedry řekli.

Přimlouval bych se za to, abychom časový průběh určili přesně, abychom se nedohadovali o tom, kterým bodem začneme a kterým budeme pokračovat. Dejme si přesnou hodinu a v tuto hodinu začneme jednání. O návrh na hodinu bych poprosil kolegy z KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Tento návrh takto předložím, ale upozorňuji na to, že budeme muset změnit rozhodnutí ze včerejšího dne, neboť jsme si řekli, že v 16 hodin začneme projednávat návrh usnesení, které předkládá pan poslanec Vlach.

Bude hovořit předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.

 

Poslanec Jan Kasal: Sněmovna má samozřejmě plné právo změnit svůj program jakkoli se usnese.

Rozumím tomu, že je dobře, kdyby tady byl ministr zemědělství Fencl při projednávání tohoto bodu. Rozumím také tomu, že v tuto chvíli vede vážná jednání. Nicméně si nemyslím, že by bylo možné odkládat příliš tento bod, protože na rozdíl od masa mléko nečeká. Krávy se musí večer dojit a musí se vědět, kam se příští ráno mléko odveze.

Navrhuji začátek projednávání tohoto bodu na 16.30 hodin.

Chtěl bych upozornit pana kolegu Tlustého i další malé chlapečky z pohádky, že nebudeme motat hrušky s jablky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP