(pokračuje Kalousek)

Co to znamená? Znamená to, že ti zemědělští výrobci, ti dodavatelé, jejichž produkce nedosahuje tohoto limitu 500 litrů mléka denně, nemají nárok na tento institut a jsou v podstatě odsouzeni k tomu, že mléko od nich vykoupeno nebude, popřípadě jim budou nabídnuty ceny podstatně nižší než ceny, které jsou jinak povinně garantované. Toto ustanovení je ve svém důsledku likvidační, je diskriminační vůči malým a soukromým podnikatelům.

My pokládáme za nezbytné, aby se jím tato sněmovna zabývala proto, že jsme přesvědčeni, že přesahuje rozměr zemědělství. To není jen o mléku, to není jen o zemědělství. To je o principech svobody, svobodného trhu a míry ingerence státu do ovlivňování svobodného soutěžního prostředí, kdy někdo ano a někdo ne. A rozhoduje nějaká rada nebo nějaký úředník. To je vážná věc.

Pokud si vláda přeje, aby administrativními zásahy byli likvidováni malí a střední podnikatelé, ať to řekne, ať to včlení do svého programového prohlášení a ať my tím, že vládě dáme či nedáme důvěru, převezmeme spoluzodpovědnost za to, že tak bude činit. Ale v programovém prohlášení vlády - pokud jsem ho dobře četl - je dikce zcela opačná. Proto znovu zdůrazňuji, že zde nejde jen o mléko - i když je to problém velmi palčivý, nejde pouze o zemědělství, i když je to problém velmi palčivý, ale jedná se o politický signál, který vyšle tato sněmovna, zda si přeje nebo nepřeje, aby vládní hospodářská politika byla diskriminační a likvidační vůči malým a středním soukromým subjektům české ekonomiky, nikoliv pouze zemědělství.

Proto mi dovolte, abych jménem klubu KDU-ČSL předložil návrh usnesení následujícího znění:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky principiálně odmítá opatření rady Státního fondu tržní regulace o stanovení minimální garantované ceny mléka jen pro zemědělské výrobce dodávající 500 a více litrů mléka denně. Toto opatření, v důsledcích evidentně namířené proti drobným a středním soukromým zemědělcům, Poslanecká sněmovna pokládá za nemravné, diskriminační a porušující zásady svobodné hospodářské soutěže. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky důrazně vyzývá vládu České republiky, aby učinila vše nezbytné pro okamžité zrušení této části zásad regulace trhu mléka."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Nyní se hlásí do rozpravy ministr zemědělství Jan Fencl, poté vidím přihlášku poslance Kučery. Jen připomínám, že je před námi velký kus práce, aby všechna diskuse byla s tímto vědomím.

Předtím, než udělím slovo ministru zemědělství, oznamuji, že za pět minut začíná zasedání organizačního výboru. Mezitím budeme pokračovat v rozpravě. Hovoří pan ministr Fencl.

 

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl: Pane předsedo, ctěná sněmovno, mám pro vás dnes dvě dobré zprávy. Musím říci, že v poslední době nejsem nositelem dobrých zpráv, spíš jsem nositelem velmi špatných zpráv. Souvisí to se situací v českém zemědělství na českém venkově.

První dobrá zpráva je, že jsem v odpoledních hodinách vedl jednání s rozhodujícími mlékařskými firmami, které vyslaly signál, že budou selektivně nakupovat mléko od firem, pro které se rozhodnou, a nebudou nakupovat od firem, pro které se nerozhodnou, z toho důvodu, že způsob regulace, který byl přijat Státním fondem tržní regulace, jim nezaručuje potřebné příjmy. Když mluvím o potřebných příjmech, tedy potřebné příjmy především ve fázi podpory exportu. Výsledkem jednání byla dohoda, že podmínky, které Státní fond tržní regulace, resp. jeho rada nastavila, jsou podmínky, které budou ze strany českých mlékařských firem akceptovány a budou se tyto firmy podle nich řídit. Též Státní fond tržní regulace bude podle zásad regulace trhu mléka ve 2. a 4. čtvrtletí 1999 tento trh regulovat. Považuji to za velice dobrou zprávu, protože možná někteří z vás tušíte, co znamená mít cisternu nadojeného mléka a nemít pro něj odbyt. Není vůbec důležité, zda je cisterna malá, nebo velká.

Druhá dobrá zpráva je o tom, že problém, který byl panem poslancem Kalouskem sněmovně předložen s jeho známou vehemencí, vůbec žádným problémem není. Je to hluboké, hluboké nedorozumění.

Státní fond tržní regulace použil institut minimální ceny mléka, nikoliv garantované ceny, v návaznosti na § 2 odst. 4 a) zákona 472/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Rada fondu schválila návrh na minimální cenu mléka, kterou ve smyslu § 5 odstavce 4 zákona 526/1990 Sb. stanovilo Ministerstvo financí a zveřejnilo ji v Cenovém věstníku. Tato minimální cena musí mít podle zákona o cenách přesně definované doprovodné podmínky:

  1. minimální cena se vztahuje na veškeré mléko odpovídající závazným jakostním požadavkům ČSN při obsahu tuku minimálně 36 g za litr a obsahu bílkovin minimálně 32 g za litr nakoupeného ke zpracování mlékárnami, a dále pro minimální cenu platí:

  1. minimální množství mléka pro odběratele při denním odběru mléka u zemědělského výrobce je 500 litrů, přičemž se připouští sdružení dodávek ve sběrných střediscích při dodržení příslušných veterinárně hygienických předpisů,
  2. výše minimální ceny mléka nezahrnuje náklady spojené s odběrem, dopravou mléka do mlékárny, tyto náklady hradí odběratel,
  3. je nepřípustné, aby jakýkoli požadavek na úhradu služeb, nákladů nebo činností uplatňovaných mlékárnou vůči dodavateli mléka v konečném důsledku snížil ceny placené zemědělcům za mléko pod úroveň minimální ceny.

Řečeno obecně, tato minimální cena je cenou, která musí být dodržena na straně fakturace a na straně toku peněz. Jinak je podle zákona o cenách postihována.

Proč se v odtrhu a) objevilo 500 litrů? Byla to velmi dlouhá a vážná diskuse, která byla ovlivněna jednoznačnou poptávkou malých zemědělců, aby byli z tohoto systému minimální ceny vyjmuti, aby do množství řekněme v tomto případě 500 litrů nebyli povinni dodržovat tuto minimální cenu, ale mohli si sjednat jakoukoliv cenu směrem dolů i nahoru.

Co toho bylo příčinou? Příčinou tohoto jejich požadavku byla skutečnost, že jsou si vědomi toho, že při malém množství mléka, které produkují, musí mít určitou možnost změny této ceny ve vztahu k mlékárnám, které od nich budou mléko odebírat, protože odběr tohoto mléka je poměrně nákladnou záležitostí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP