(pokračuje Fencl)

Na základě poptávky malých zemědělců byli tito vyňati z povinnosti fakturovat a inkasovat minimální cenu 7,20 Kč. Nicméně rada fondu velmi pečlivě vážila, jak má tento problém ošetřit. Ošetřila ho tak, že ve stejném odtrhu je napsáno, že se připouští sdružení dodávek ve sběrných střediscích. Když se dva sousedé dohodnou a nabídnou mléko z jednoho místa, pak jejich dodávka podléhá stejnému režimu. Pokud se tak nedohodnou, protože jim to vyhovuje, a vyjednají si jinou cenu, pak je to možné. Tolik k tomu, proč bylo radou fondu takto rozhodnuto.

V okamžiku, kdy by malí zemědělci, tedy producenti do 500 litrů, projevili svoji vůli, aby byli podřízeni stejnému režimu, pak není vůbec žádný problém, abych předložil radě fondu návrh, aby tato podmínka byla změněna a množství bylo nastaveno třeba od 1 litru. Vůbec s tím rada fondu nemá žádný problém. Měla jediné přání, vyhovět malým zemědělcům.

V okamžiku, kdy budete hlasovat o předloženém návrhu usnesení - a já proti tomu vůbec nic nemám - bych vás prosil, abyste se předtím, než rozhodnete, těchto malých zemědělců zeptali, jestli oni si přejí, aby byli podřízeni této minimální ceně. V okamžiku, kdy to tak bude, není vůbec žádný problém to realizovat.

Prosím, přijměte tuto informaci jako věcnou informaci, nehledejte v tom vůbec nic z toho co tady bylo předneseno a co určitě teď uslyšíme od pana poslance Kučery.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru zemědělství. Já musím pana poslance Kučeru požádat, aby dal přednost svému kolegovi panu poslanci Hortovi, protože ten si dal písemnou přihlášku, a jak známo, písemné přihlášky mají přednost před přihláškou z místa. Hovořit bude pan poslanec Hort, poté pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Petr Hort: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, pravicoví poslanci se vždy snažili o vytváření stejných podmínek pro všechny formy podnikání. Bohužel vinou některých nedostatečně pravicových poslanců se nám to někdy nedaří. Typickým příkladem je transformační zákon, který nevytvořil rovné podmínky přístupu k majetku a jeho novela, která je v současné době projednávána, by už směle mohla jeho název změnit na zákon o zachování kolchozu.

Obtížný přístup k půdě a jinému zemědělskému majetku ze strany soukromníků měl za následek to, že vznikla převážně pouze malá soukromá hospodářství. I přes tento handicap soukromníci stále drží krok s velkými společnostmi a zřejmě právě proto se levicové síly v této společnosti rozhodly zasazovat soukromníkům další a další rány. Stále silněji mě to přesvědčuje, že levicová politika se snaží vytvářet výhody některým skupinám občanů na úkor druhých. S obavami se ptám: Jak těžkých faulů se od levicových vlád ještě dočkáme? Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Hortovi. Za pana poslance Kučeru jsem pro jistotu vyplnil přihlášku, aby nebyl dále přeskakován. Nyní tedy bude hovořit pan poslanec Kučera, připraví se pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Miloslav Kučera ml.: Dámy a pánové, před chvílí jsme slyšeli prohlášení současného ministra zemědělství pana Fencla. Nemohu začít ničím jiným, než že se vrátím k jeho slovům. Lhal nám tady. Lhal nám, že si to prosadili soukromníci. Jestli chcete, mám tady s sebou písemně od Asociace soukromých zemědělců, od Sdružení soukromých zemědělců apod. požadavek na zrušení tohoto diskriminujícího opatření jak co se týče výše 500 litrů, tak co se týče institutu minimální ceny.

Pan ministr nás tady ohlupoval tím, že svozy pro soukromníky na jedno místo by situaci mohly řešit. Pokud se vžijete do reálné praxe, tak to de facto není možné. Pokud by si soukromníci obstarali svoz vlastní, aby mléko sváželi na jedno místo, bylo by pak podstatně jednodušší svážet je přímo do mlékárny. Náklady na to - pokud si je dovedete představit v reálu - by byly podstatně menší, než jsou dnes snížené ceny pro soukromníky, kteří nemají stanovený počet litrů mléka denně.

Stanovit omezení na 500 litrů, které pan Fencl prosadil, je opatření skutečně protiprávní a diskriminující. K jeho slovům se však již nechci blíže vracet.

Situace v odbytu mléka nevznikla dnes ani před týdnem. Velká nadprodukce, která je mezi nabídkou a poptávkou na našem trhu, je způsobena především nízkou spotřebou našich obyvatel. Tu máme přibližně poloviční, než je tomu v zemích EU.

Stručně popíši komplikovanou situaci dnešních dnů. Na podporu výroby mléka poskytuje Ministerstvo zemědělství přibližně 850 mil. Kč ročně. Na likvidaci nadvýroby je v tomtéž rozpočtu počítáno s 1,1 mld. Kč s tím, že tyto peníze vystačí na likvidaci nadvýroby přibližně letos do srpna, možná do září. Likvidace nadvýroby je v tomto případě dotovaný export mléčných výrobků, především másla a sušeného mléka. Velká nadvýroba mléka zde existovala samozřejmě již dříve, dokonce ještě dříve, než bývalý ministr Lux zavedl v roce 1998 dotaci na podporu výroby mléka. Současný ministr zemědělství v dotacích výroby mléka pokračuje.

Nerovné vyjednávací schopnosti prvovýrobců mléka, kteří jsou neorganizovaní, proti schopnostem organizovaných mlékáren a obchodních řetězců způsobují, že jakékoli dotace poskytnuté prvovýrobcům mléka skončí nakonec stejně v pokladnách zpracovatelů a obchodníků. Jde o systémovou záležitost. A aby komplikací nebylo dost, rozhodující část našich prvovýrobců mléka je situována v nížinách, tedy v produkčních oblastech, a před námi stojí problém, že tuto výrobu musíme postupně přestěhovat do horších poloh na našich podhorách a horách. Toto přestěhování výroby musíme dokázat realizovat ještě před naším případným vstupem do EU.

Z těchto faktů je jasné, že zavedení dotací na podporu výroby mléka situaci neřeší, bylo a je nesmyslné a nesystematické. Místo podpory další výroby mléka a zachraňování prvovýrobců touto dotací měla být podpořena jejich vyšší dlouhodobá vyjednávací schopnost, tedy podpora organizovanosti prvovýrobců a společného prodeje mléka, jak je to obvyklé v zemích EU. Místo dotací na výrobu mléka do nížin měla být podporována pouze translokace této výroby do extenzivních oblastí. Místo honby za kvótou pro vstup do Evropy měl být nejprve řešen princip umístění této výroby a zvýšení spotřeby našimi obyvateli.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP