(pokračuje Kováčik)

Dnes už mohlo být podobným situacím, jaké řešíme dnes, dávno předejito. Ostatně ona družstva nebo sdružení, chcete-li odbytová centra, jsou velkým pomocníkem právě drobných a středních zemědělců v zemích EU. Byla i dobře fungujícím opatřením v první republice a řadě zemědělců pomohla se bránit podobným nutným ekonomickým krokům, jako jsou stanovení takových či onakých hranic, o kterých hovoříme.

Myslím, že by bylo velmi seriózní, aby tím či oním způsobem proběhlo jednání mezi ministerstvem, resp. radou Fondu tržní regulace a zástupci těch organizací drobných a středních podnikatelů v zemědělství, kterých se nejvíce tato opatření týkají. Myslím, že v okamžiku, kdy tato jednání proběhnou, v okamžiku, kdy se dokáží shodnout všechny strany na prospěšnosti a vhodnosti těchto opatření, tak až tehdy by bylo dobře situaci projednat, až tehdy bych byl ochoten pro návrh usnesení přednesený panem kolegou Kalouskem, jehož si jinak nesmírně vážím, hlasovat.

Uvědomme si, že věc není v tom, co se tady vydávalo za důvody, že hlavní problém je ve spotřebě, resp. v dramatickém poklesu spotřeby mléka a mléčných výrobků za posledních 10 let. Uvědomme si, že náš spotřebitel byl velmi silně masírován v tom, že mléko je nezdravé, že mléčný tuk je pomalu jedovatý. Uvědomme si, že zde vyhrály jiné zájmy než zájmy zemědělců jako takových.

A tak navrhuji, i když ne usnesení, i když ne k hlasování, pojďme se domluvit aspoň my tady ve sněmovně, ať už zprava nebo zleva, a udělejme aspoň pro přiblížení se domácí spotřeby mléka v České republice každý ve svém volebním obvodě všechno, co budeme moci. Možná to bude efektivnější a účinnější pro samu prvovýrobu než předkládání v tomto okamžiku jakýchkoli, možná trochu justamentem zavánějících návrhů usnesení.

Já, ač dosud mléko nepiji, se zavazuji, že je pít začnu. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Vidím přihlášku pana poslance Palase a upozorňuji, že v 19 hodin tento bod přeruším a budeme pokračovat schváleným pořadem mezinárodních smluv, nepadne-li návrh na změnu předchozího rozhodnutí sněmovny. Všichni jste mě upozorňovali, že budete mít stručná vystoupení, kolegyně a kolegové, nechci to komentovat.

 

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, chtěl bych reagovat na situaci, která vznikla návrhem pana poslance Kalouska. Nedomnívám se, že návrh Státního fondu tržní regulace byl motivován tím, abychom likvidovali malé výrobce mléka, drobné podnikatele. Mám opačný názor. Domnívám se, že toto opatření mělo sloužit k tomu, aby tito výrobci byli zachováni. Jestli dovolíte, zdůvodnil bych tento návrh, i když myslím, že tuto věc zdůvodnil velice srozumitelně ministr zemědělství.

Než tak učiním, musím reagovat na návrh usnesení pana poslance Kučery. Jestliže hovoří pan poslanec Kučera o kompetentnosti stávajícího ministra zemědělství, pak se domnívám, že minimálně třetí bod jeho usnesení, který hovoří o zrušení minimálních cen, je naprosto nekompetentní a svědčí o jeho naprosté indolenci ve vztahu k problematice zemědělství, protože právě zrušení minimálních cen povede k likvidaci malých zemědělců. Byl bych rád, kdyby nad svým návrhem uvažoval, k čemu povede zrušení minimálních cen.

Chtěl bych v rámci jakési historie říci, proč vznikla situace na trhu s mlékem. Dramatický pokles se rovná zhruba 2/3 spotřeby, jak je v Evropské unii, nikoli poloviční spotřebě, jak říká pan Kučera. To znamená, že u nás se konzumuje 186 litrů mléka na hlavu, v EU je to 300 litrů. Je potřeba ale také říci, že jsou státy s nižší spotřebou, a to je např. Maďarsko - 136 litrů. Ten vznikl tím, že naprosto nekoordinovaně byla provedena transformace sektoru zemědělství, a bohužel musím říci, že to byli právě lidé, kteří jsou dnes v ODS, a někteří z nich obdrželi ceny zemědělců jako škůdci zemědělství, "hraboš polní" atd. Tím, že byly naprosto odbourány dotace v zemědělství, došlo k naprosto neadekvátnímu zvýšení prodejních cen, a tudíž ke snížení spotřeby mléka.

Co nás čeká v této fázi? Na jedné straně, a to má pan poslanec Kučera pravdu, dotujeme mléčné krávy jedním dotačním titulem a z druhé strany hledáme prostředky, jak likvidovat nadbytek produkce mléčných výrobků. Je potřeba ale říci naprosto srozumitelně, že do jisté míry tento problém vytvářejí i mlékárny, protože kdyby se jakýmsi způsobem tento tuk více promítl ve výrobcích, pak by ho lidé zkonzumovali a nemusel by se likvidovat za pomoci státních peněz. Takže tento problém podle mého názoru byl vytvořen v minulosti špatnou zemědělskou politikou, na které bezesporu ODS má svůj podíl.

V této chvíli nás čeká podle mého názoru jiná věc. My jsme v minulosti několikrát žádali jako opoziční poslanci vládní koalici, aby byly zavedeny výrobní kvóty, které by znamenaly výrobu mléka, která by kopírovala skutečnou spotřebu v tomto státě. Byli jsme vždy odmítnuti, že je to nesystémové, že se nemáme co učit od EU. Evropská unie institut kvót jednoznačně používá. Takže nás čeká zavedení kvót, které budou kopírovat skutečnou spotřebu, která je bohužel nižší než ve státech Evropské unie, a malou nadvýrobu, bude tedy kopírovat spotřebu plus zhruba 10 %. To ale znamená redukci stavu krav, ale znamená to - věřím, že mě poslouchají i zástupci mlékárenského svazu a mlékáren - také likvidaci některých mlékáren. Takže nebudeme potřebovat státní prostředky na to, abychom přebytky mléka likvidovali. Myslím, že s tímto problémem jsme schopni se vyrovnat tímto způsobem.

Ještě mi dovolte k limitu a návrhu usnesení pana poslance Kalouska. Myslím, že tento požadavek by měl vzejít ze strany zemědělců. Znovu chci zdůraznit, že byl motivován tím, aby byli ochráněni malí výrobci. Nevidím problém toto opatření zrušit, nevidím žádný problém, pokud ho vznesou zemědělci jako požadavek, pokud ho označí za opatření, které je likviduje, pak nevidím problém, proč by Fond státní regulace toto opatření promptně nezrušil. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Palasovi. Další přihlášku do rozpravy nevidím, rozpravu uzavírám.

Nyní, kolegyně a kolegové, doufám, že mi prominete drobnou toleranci, protože myslím, že budeme schopni dospět k závěru k tomuto bodu, přestože jsme si schválili, že v 19.00 začneme projednávat mezinárodní smlouvy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP