(pokračuje Frank)

Dále pak navrhuji a chci požádat pana ministra, aby předložil do doby, než tato úmluva bude projednávána ve výborech, návrh koncepce nebo koncepci zajištění státní hranice České republiky, zda je tak provedeno jinými prostředky. Současně navrhuji a požaduji prodloužit lhůtu k projednávání úmluvy ve smyslu § 91 odst. 2 jednacího řádu o 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Frankovi. Rozprava obecná probíhá dále, nikdo se do ní nehlásí. Bylo by ode mě sprosté, pane poslanče, kdybych teď rozpravu uzavřel, ale nikdo se do ní nehlásí, takže rozpravu uzavřu. Rozpravu uzavírám. Před hlasováním chce vystoupit pan ministr či nechce vystoupit? Chce vystoupit pan ministr.

 

Ministr obrany ČR Vladimír Vetchý: Jen velmi krátce, problém náhrady. V resortu byl řešen obdobně jako v armádách spojenců. Zavedené miny měly v ozbrojených silách plnit čtyři hlavní funkce: včasná výstraha, psychologický nátlak na protivníka, dočasné zastavení útočících vojáků, nasměrování útočících jednotek do určitého prostoru. Z provedených analýz vyplývá, že tyto funkce lze plnit v současné době zvýšením počtu a kvality průzkumných prostředků, prostředků pro přenos dat v reálném čase, zvýšení palebné síly menších jednotek. Pro vedení armády jsou v podstatě už zbytečné.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministru obrany Vladimíru Vetchému. Rozprava je uzavřena, budeme tedy hlasovat o návrzích, tak jak byly předloženy.

Organizační výbor doporučuje přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro obranu a bezpečnost. Potom padl návrh na prodloužení projednávání o 20 dní. Jsou to tři návrhy, o kterých budeme rozhodovat.

 

Nejprve rozhodneme v hlasování pořadové číslo 177 o návrhu na přikázání zahraničnímu výboru.

Ptám se, kdo je pro tento návrh, neboť hlasování jsem zahájil. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 129 poslankyň a poslanců pro bylo 120, proti byl 1. Tento návrh byl schválen.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru pro obranu a bezpečnost.

hlasování číslo 178 rozhodneme o tomto návrhu. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 130 poslankyň a poslanců pro bylo 103, proti 17. Návrh byl schválen.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na prodloužení lhůt k projednávání o 20 dní.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 179. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Z přítomných 131 poslankyň a poslanců pro bylo 40, proti 72. Tento návrh nebyl schválen.

 

Kolegyně a kolegové, konstatuji, že jsme tento návrh přikázali výboru pro obranu a bezpečnost a výboru zahraničnímu. Končím projednávání tohoto bodu a končím dnešní jednací den. Konstatuji, že zítra začínáme v 9.00 hodin. Pokud se nemýlím, prvními body budou první body v rámci bloku třetích čtení návrhů zákonů.

Přeji dobrou noc všem, kteří jste vydrželi.

 

(Schůze přerušena ve 20.44 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP