Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane zpravodaji. Chci se v tuto chvíli zeptat paní poslankyně Jirousové, protože pan poslanec Vidím říkal, že došlo k návrhu na přerušení tohoto bodu. Já jsem zaznamenala návrh na odročení tohoto bodu. Chtěla bych se ještě zeptat, buď jsem to přeslechla, nebo to paní poslankyně neuvedla, odročení, které se bude vázat na jakou podmínku? To znamená odročení do kdy? Odročení do příští schůze Poslanecké sněmovny.

Pan poslanec Vidím má slovo.

 

Poslanec Jan Vidím: Dovoluji si upozornit na to, že tento bod už byl zahájen, a proto je nezbytné tento bod přerušit. Poté je samozřejmě možné jej odročit. Ale aby bylo možné jednat o čemkoliv jiném, je nezbytné tento bod přerušit a odročit do příští schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já se domnívám, že lze odročit projednávání bodu po uzavření rozpravy k tomuto bodu.

 

Poslanec Jan Vidím: Jako neformální zpravodaj navrhuji Poslanecké sněmovně v souladu s návrhem paní kolegyně odročení projednávání bodů "Návrh na změny ve složení zástupců pojištěnců do správní rady Ústřední pojišťovny VZP" a "Návrh na změny ve složení zástupců pojištěnců do dozorčí rady Ústřední pojišťovny VZP", a to do následující schůze Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, myslím, že takhle jednoduché to není. Musím v tuto chvíli trochu zkomplikovat návrh, který jste přednesl. Teď projednáváme bod 55, tj. "Návrh na změny ve složení zástupců pojištěnců". V tomto bodě proběhla rozprava, která byla ukončena. Podle mého názoru v tuto chvíli můžeme hlasovat o odročení tohoto bodu do příští schůze, nicméně o bodu dalším, kde ještě nebylo zahájeno projednávání, nemůžeme hlasovat s tímto bodem dohromady. Musí dojít ke zvláštnímu návrhu, o kterém bychom mohli hlasovat. Nyní můžeme hlasovat o odročení, ale pouze bodu 55.

Pan poslanec Nečas se hlásí pravděpodobně s procedurální připomínkou.

 

Poslanec Petr Nečas: Paní předsedající, děkuji. Jménem poslaneckého klubu ODS žádám o desetiminutovou pauzu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Přestávka do 14. 35 hodin.

 

(Schůze přerušena ve 14.22 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP