Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní bude hovořit pan kolega Zuna, po něm pan kolega Nečas.

 

Poslanec Milan Zuna: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Neuplynulo mnoho času od toho, kdy z tohoto místa při projednávání transformačního zákona jsem si dovolil vyzvat vás všechny a právníky jednotlivých politických stran zejména k tomu, abychom se snažili ze všech sil dodržovat právo, a apeloval jsem na právní cítění a právnickou čest.

Jak dopadlo hlasování u transformačního zákona, to jste viděli sami. Já za svoji osobu mohu říci, že jsem tedy nehovořil do větru a při tomto hlasování, protože mám stejný právní názor jako pan dr. Výborný, jsem hlasoval proti. Ale byl bych rád, prosím vás, abychom se vždycky řídili jenom svým svědomím a právním cítěním, protože jsme zákonodárci. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegovi Zunovi, nyní bude hovořit pan poslanec Nečas. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Petr Nečas: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, chtěl bych se vaším prostřednictvím otázat pana kolegy z KDU-ČSL, kterou opoziční smlouvu měl na mysli. Měl na mysli onu opoziční smlouvu, která byla dána na papír, zveřejněna a dána na vědomí všem občanům této země, anebo onu opoziční smlouvu, na základě které tímto parlamentem prochází státní rozpočet, zvyšování spotřebních daní, krádež nazývaná novela transformačního zákona, opoziční smlouvu, na základě které nejmenovaná politická strana obsazuje post předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž, náměstků na klíčových ministerstvech, jako jsou finance a vnitro? Kterou z těchto dvou opozičních smluv měl pan poslanec na mysli? Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Nečasovi. Nyní bude hovořit pan kolega Jičínský, po něm pan kolega Zahradil. Prosím, pane kolego, a prosil bych o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážené shromáždění, myslím, že bychom skutečně udělali dobře, kdybychom rozlišili polohu právní a polohu politickou. Nemám nic proti tomu, aby se tu používaly politické argumenty při odůvodňování argumentů právních, ale je třeba podle mého soudu přece jenom posoudit jednu věc. Uvádělo se to v souvislosti s těmito volbami, že jsou různé výklady zákona. Nejsem na to speciálně připraven, nebudu žádný výklad podávat. Ale voleb, které tu provádíme, je více, jsou upraveny různými zákony a v tomto smyslu v zájmu jisté právní kultury v této sněmovně bychom se měli dohodnout, že pro nás bude při volbách platit ten nebo onen výklad, ale bude platit při všech volbách. Jestliže jsou možné různé výklady, neměli bychom při jedněch volbách vycházet z jednoho a při jiných volbách z jiného. To už skutečně s právní kulturou nemá co dělat.

Čili politické koalice, politické dohody lze uzavírat kdykoli, pro ně žádná speciální pravidla nejsou. Ale pokud jde o postup právní, pro něj určitá pravidla jsou a bylo by v zájmu sněmovny, abychom je dodržovali.

Doporučoval bych - to není žádný návrh pro usnesení - že by bylo dobře, kdyby si jednotlivé kluby udělaly analýzu, jak se v případě minulých voleb postupovalo, podle kterého výkladu a zda jsme skutečně při různých volbách nepostupovali podle různých hledisek. To by myslím kultuře tohoto jednání skutečně neprospělo a neměli bychom do budoucna tak postupovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Jičínskému. Nyní bude hovořit pan poslanec Zahradil. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, pane předsedající.

Jenom jednou nebo dvěma větami bych navázal na svého předřečníka. Myslím, že to nebyl nikdo z poslanců v tuto chvíli se v jednací síni nacházejících, kdo sem zanesl ony politické argumenty anebo kdo se pod pláštíkem právních argumentů pokoušel vyjádřit svou nespokojenost a své zklamání nad neúspěšným vyjádřením svých politických zájmů. A při pátečním odpoledni, protože mám pocit, že je tady jakási snaha přimět nás, abychom se po ukončení dnešního jednání rozcházeli s jakousi pachutí v ústech, tak já vám mohu říci, že tváří v tvář straně KDU-ČSL já žádnou pachuť z tohoto jednání pociťovat nehodlám. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Zahradilovi. Další přihlášku do diskuse nemám, rozpravu uzavírám. V tuto chvíli bych požádal předsedu volební komise, aby předkládal jednotlivé návrhy, o nichž budeme muset hlasovat. Rozumím tomu tak, že nejprve zazněl návrh na odročení, což bude první návrh, o kterém bychom měli rozhodnout.

Zaznamenávám v tuto chvíli žádost o pětiminutovou přestávku na poradu klubu ČSSD. Chci se ale utvrdit, zda tomu tak skutečně je. (Souhlas.) Je tomu tak.

Kolegyně a kolegové, vyhlašuji přestávku do 15.32 hodin.

 

(Schůze přerušena v 15.26 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP