(15.23 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, na žádost poslaneckého klubu ODS se prodlužuje přestávka o 5 minut.

 

(Schůze opět zahájena v 15.30 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážení kolegové, prosím, abyste se dostavili do jednací místnosti a postupně se usadili, abychom mohli zahájit skutečné jednání Poslanecké sněmovny po krátkém přerušení.

Vážení kolegové, dovolte mi, abych pokračoval ve schůzi. Poprosil bych vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že paní poslankyně Alena Páralová má náhradní kartu č. 11, pan poslanec Miroslav Ouzký má náhradní kartu č. 12, pan poslanec Karel Kühnl má náhradní kartu č. 10 a pan ministr Pavel Dostál má náhradní kartu č. 13.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze.

Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Ivanu Hanačíkovou a pana poslance Libora Ambrozka.

Má někdo nějaký jiný návrh? (Nikdo.) Není-li tomu tak, zahajuji hlasování o ověřovatelích Ivaně Hanačíkové a Liboru Ambrozkovi.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 1 a ptám se, kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 182 poslanců 175 hlasovalo pro, nikdo nehlasoval proti. Konstatuji, že jsme ověřovateli 11. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Ivanu Hanačíkovou a poslance Libora Ambrozka.

 

Současně mi ještě dovolte, abych sdělil, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Milan Cabrnoch - zahraniční služební cesta, Rostislav Čevela - zahraniční služební cesta -, Eva Dundáčková - přetrvávající zdravotní potíže (oživení v sále, smích), z důvodu účasti na konferenci Meziparlamentní unie v Bruselu 6 poslanců , a to Milan Ekert, Zdeněk Jičínský, Václav Nájemník, Veronika Nedvědová, Pavel Pešek a Alena Svobodová, poslanec Ladislav Skopal - zahraniční služební cesta, poslanec Evžen Snítilý - nemoc, poslanec Jaroslav Štrait - zdravotní dovolená po virovém onemocnění, poslanec Vlastimil Tlustý - zahraniční služební cesta. Zároveň se omlouvá pan ministr Václav Grulich pro nemoc a místopředseda vlády Pavel Rychetský pro pracovní návštěvu Slovenské republiky.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 11. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Hlásí se pan poslanec Filip?

 

Poslanec Vojtěch Filip: Ano, hlásím se, pane předsedo. Děkuji.

Vážená vládo, paní a pánové, mám jednu otázku. Už jsme si zvykli, že jsou tady televizní kamery, a ptám se, jestli nějaká technická zábrana je v tom, že tady není Česká televize, aby natáčela toto zasedání Poslanecké sněmovny a případně to po druhé hodině v noci pouštěla těm, kteří nespí. Myslím si, že je škoda, že tuto debatu nemohou poslouchat i diváci České televize.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Teď nerozumím, jak mám naložit s tímto vystoupením. Řekl jsem předtím, že přistoupíme ke stanovení pořadu 11. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Úvodem chci připomenout, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pořadu 11. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen.

Dávám tedy hlasovat. Kdo je pro tento návrh pořadu schůze, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 z přítomných 182 poslanců 156 hlasovalo pro, 10 hlasovalo proti. Návrh byl schválen.

 

Přistoupíme nyní k projednávání bodu

 

Změna mandátu pro vyslání 6. polní nemocnice Armády České republiky
a nevyzbrojeného dopravního letounu An - 26 Armády České republiky,
schváleného 10. schůzí Poslanecké sněmovny

 

K tomuto bodu jsme obdrželi sněmovní tisk 176, kterým je

 

Vládní návrh na vyslání 6. polní nemocnice k plnění humanitárních úkolů
a nevyzbrojeného dopravního letounu An - 26 Armády České republiky
k plnění přepravních úkolů ve prospěch aliančních sil
mimo území Svazové republiky Jugoslávie
v souvislosti s řešením konfliktu v Kosovu,

 

jehož součástí je také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Předložený vládní návrh uvedou ministr obrany Vladimír Vetchý a ministr zahraničních věcí Jan Kavan.

Předtím se ovšem opět hlásí pan předseda poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedo. Na svoji otázku jsem obdržel odpověď od pana místopředsedy Langra s tím, že on zaslal panu předsedovi Rady České televize stanovisko, aby byl pořad sněmovny vysílán v normálním sledovatelném čase, ale nevidím tady žádný systém, který by natáčel, buď Česká televize, nebo NOVA. Ptám se tedy, je-li to záměr, a pokud není, tak navrhuji přerušení jednání do zajištění takového přenosu. (Oživení v sále - smích.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Myslím, že jsme dostali procedurální návrh a bylo by fér, abychom o tomto návrhu dali neprodleně hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP