(pokračuje Koháček)

Lze však - a je to i naší povinností - nastolit zde mírové příměří pokud možno na delší dobu.

Přiznám se, že chovám sympatie ke všem balkánským národům i přes to, co jsem dosud řekl. Zároveň jsem přesvědčen, právě pro to, co jsem řekl, že prezident Miloševič vyháněním a vyvražďováním svých občanů albánské národnosti, svým přístupem k řešení situace v Bosně ohrožuje bezpečnost nejen občanů vlastní země, ale i ostatních států na Balkáně, kde jiskra národnostně historických sporů může snadno přeskočit hranice Svazové republiky Jugoslávie a rozšířit se na celou Evropu či svět, Českou republiku pochopitelně nevyjímaje.

Z důvodů, které jsem uvedl, považuji letecký vojenský zásah NATO ve stávající situaci za jedině možný a správný. V situaci, která nastala, je povinností demokratických států pokusit se zabránit vyhánění a vyvražďování obyvatelstva albánské národnosti a umožnit jim návrat do jejich domovů. Opravdu to není jen vnitřní věcí Svazové republiky Jugoslávie, ale je to věcí nás všech,.

Přál bych si, velmi bych si přál, aby prezident Miloševič pochopil, že tyto metody nelze uplatňovat na prahu třetího tisíciletí, a přistoupil na rozumné řešení v Kosovu. Neučiní-li to, bude asi nutné pozemní vojenskou operací odříznout Kosovo od zbytku Jugoslávie a zajistit tam, bohužel na neurčitě dlouhou dobu, klid. V zájmu Srbů, Albánců a nás všech. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Koháčkovi. Nyní vidím faktickou přihlášku nebo možná přednostní pořadí předsedy klubu KSČM pana Vojtěcha Filipa, prosím.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, paní a pánové, mně tady vážně chybí alespoň jeden zástupce vlády. Nebudu připomínat, že podle jednacího řádu by tu vždy alespoň jeden místopředseda vlády sedět měl.Ale v každém případě chci v tuto chvíli, aby ministr zahraničních věcí této sněmovně okamžitě sdělil, jestli diplomatickou cestou byla ověřena zpráva, která byla v 17.00 hodin publikována v Polské tiskové agentuře a došla i do ČTK, že rakety paktu NATO zasáhly konvoj uprchlíků.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan ministr může reagovat, nemusí reagovat.

Nyní vidím další faktickou připomínku pana poslance Ransdorfa, poté je řádně přihlášen k vystoupení pan kolega Křeček. Hovoří kolega Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Jenom k sérii omylů, která zazněla ve vystoupení kolegy Koháčka, mám faktickou připomínku.

Na Balkáně se nikdy nekryly etnické a státní hranice, to by měl vědět. To za prvé.

Za druhé, přenášení koncepce státu ze západní Evropy d´état a nation na Balkán prostě není možné a povede to k dalším zmatkům.

A za třetí, nikdy při vzniku států nebyla tam uplatněna přirozenoprávní zásada, ale vždycky na Balkáně šlo o určitý mix přirozeného a historického práva.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To byl kolega Ransdorf s faktickou poznámkou. Nyní bude hovořit řádně přihlášený pan poslanec Křeček, pak je zde další řádná přihláška pana poslance Exnera, i když nevím, jestli do podrobné, nebo obecné rozpravy. Pan kolega Exner se hlásil do obecné rozpravy? Jenom se vás ptám, pane poslanče, protože nyní by měl hovořil kolega Křeček. Nicméně vidím faktickou poznámku pana poslance Exnera.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, na formuláři je napsáno: nehodící se škrtněte. Obojí se hodí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Máte pravdu, pane poslanče. Hovoří pan poslanec Křeček, po něm bude hovořit pan poslanec Exner.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, dámy a pánové, připadám si exhibicionisticky, protože to, co z této tribuny zaznívá, zřejmě nikoho nezajímá.

Já nemám vůbec žádné problémy pochopit, že je třeba v Jugoslávii zakročit, že je třeba zastavit humanitární katastrofu, která probíhala nepochybně i před bombardováním, a nikdy nikdo neřekl, že by ji vyvolalo bombardování.Prosím vás, to je základní omyl. Že samozřejmě nesmí být pokračováno ve vyhánění kohokoliv odkudkoliv a že musí být zajištěna všechna ta lidská práva, jak o tom tady krásně hovořila paní kolegyně Parkanová, pan kolega Holáň a další. V tom problém u mne osobně není.

Souhlasím s poslancem Laštůvkou a nemám připravený žádný příspěvek, že jsem vůbec nechápal, proč v souvislosti s vysláním nemocnice tady máme diskutovat o balkánské krizi celé, jako celku. Ale když už se to stalo, dovolte mi, abych řekl zásadní pochybnost, která trápí mě. Já se totiž domnívám, že záměr NATO bombardovat vojenské cíle tak dlouho, až se na něco přistoupí, až na něco Miloševič přistoupí, je v rozporu s požadavky formální logiky. A řeknu vám proč.

Kladu si tyto otázky: Je počet vojenských cílů v Srbsku konečný, nebo je nekonečný? Je samozřejmě konečný. Dají se spočítat, je jich nějaký počet. A je podmínka, která je stanovena, jasná, že je určitá, že bude předem splněna? Není. Jugoslávie se nemusí nikdy vzdát a nemusí se bombardování podřídit.

A já se tedy ptám: Budeme omezený počet vojenských cílů bombardovat neomezenou dobu, protože ta podmínka nemusí být nikdy splněna? Nebo nastane situace, kdy místo vojenských cílů začneme bombardovat i cíle jiné? A to jen ten základní problém, který tady mám a který nikdo zatím nevysvětlil. A já jsem opravdu naléhavě čekal na vystoupení poslanců Unie svobody, kteří zastávají jedno velice tvrdé stanovisko, a bohužel na to mi odpovězeno nebylo a není dosud.

Několik kolegů se tady zmínilo o tom, že ústavní činitelé projevovali určitou váhavost nebo že se dokonce vyjádřili chybně. Plně chápu postoj vlády jako vlády malého státu, nového člena NATO, a plně souhlasím s členstvím České republiky v NATO. Chápu, že musí vyjadřovat určitá stanoviska, i když možná oni sami si osobně myslí něco jiného. Ale na druhé straně jsem rád, že máme i jiné ústavní činitele, kteří mají jiný odlišný názor a jsou ochotni a schopni ho říci i tehdy, když se to třeba nečeká nebo když se to nehodí. Myslím, že takových politiků si do jisté míry můžeme vážit.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Křečkovi. Nyní bude hovořit pan poslanec Václav Exner, po něm pan poslanec Pavel Severa. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové. Předkladateli tisku 176 jsou zřejmě nejméně tři osoby. Podepsán je předseda vlády a jako předkladatelé ve sněmovně vystoupili dva ministři. Musím říci, že přítomen z nich je teď jenom jeden a že to nepokládám za správné. Chci se vyjádřit ve svém vystoupení i k tomu, jak uváděli některé věci ostatní dva. Proto na začátku procedurálně navrhuji, aby sněmovna přerušila své jednání, než minimálně jeden z dalších dvou se dostaví do sněmovny.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, omlouvám se, ale v souladu s § 54 odst. 9 může návrh na přerušení jednání sněmovny podat pouze předseda klubu, poslanec může podat návrh na přerušení projednávaného bodu.

Nyní s faktickou připomínkou se hlásí předseda poslaneckého klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, já jsem fakticky navrhl přerušení, možná, že jsem se nepřesně vyjádřil a kolega Exner to řekl tak, jak jsem to vážně mínil. Trvám skutečně na přerušení tohoto bodu až do zprávy ministra zahraničních věcí, který nám sdělí, jestli diplomatickou cestou je potvrzena informace, která prošla některými tiskovými kancelářemi, zejména polské a naší ČTK, že kolem 17.00 hodiny rakety paktu NATO napadly humanitární konvoj uprchlíků z Kosova.

Na tu dobu, než ministr zahraničí tuto informaci ověří, navrhuji přerušení bodu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi klubu KSČM. Tento návrh je samozřejmě hlasovatelný a v souladu v § 54 odst. 9 zákona o jednacím řádu o tomto návrhu nechám bez rozpravy hlasovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP