(pokračuje Výborný)

Konečně navrhuji pro případ, že by obstrukce dlouhými diskusními příspěvky pokračovaly, abychom se usnesli, že dnes budeme jednat i po 21. hodině.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Já o tomto návrhu nechám samozřejmě hlasovat, nicméně nyní udílím slovo předsedovi poslaneckého klubu, hovořit bude kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, chtěl bych vaším prostřednictvím sdělit kolegovi Výbornému, že žádná válka není obstrukce. Válka je válka a já klidně budu hlasovat a jednat i po 21. hodině, protože to považuji za vážnou věc.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Nyní v souladu s § 59 odst. 1 zákona o jednacím řádu rozhodneme o návrhu pana kolegy Výborného, kdy by při schválení tohoto návrhu došlo k omezení řečnické lhůty na 10 minut. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 6. Vidím návrh na odhlášení, činím tak, odhlašuji vás všechny a žádám o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 6, ve kterém rozhodneme o návrhu pana kolegy Výborného, který jsem před chvílí zopakoval.

Kdo je pro tento návrh, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování končí. Z přítomných 158 poslankyň a poslanců bylo pro 131, proti 23. Návrh na zkrácení řečnické lhůty na 10 minut byl schválen.

 

Nyní rozhodneme o druhém procedurálním návrhu pana poslance Výborného, o tom, že v souladu s § 53 odst. 1 sněmovna může jednat a hlasovat i po 21. hodině.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 7, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování končí. Z přítomných 163 poslankyň a poslanců pro bylo 150, proti 8. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že jsme umožnili prodloužení jednání i hlasování sněmovny po 21. hodině a omezili jsme řečnickou lhůtu na 10 minut.

Nyní budeme pokračovat dále, ale byla tu faktická přihláška pana poslance Zuny. Jsem ve složité situaci, pan kolega Kasal - také faktická přihláška.

 

Poslanec Jan Kasal: Dámy a pánové, nechci přispívat k tomuto bodu, ale chci jako předseda podvýboru pro státní vyznamenání zrušit dnešní schůzi, která byla svolána na 18. hodinu. Ať se to komu líbí nebo ne, nemám jinou šanci, než tuto schůzi svolat na zítřek 14.30 hodin za klavír. Takže všichni, jichž se to týká, jsou srdečně zváni zítra ve 14.30 do místnosti za klavírem na jednání podvýboru organizačního výboru pro státní vyznamenání. Děkuji vám za pochopení.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Sdělení bylo zřetelné. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zuna. Děkuji mu za trpělivost.

 

Poslanec Milan Zuna: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, dlouhou dobu a trpělivě sleduji vystoupení zejména komunistů před vytouženou kamerou. Chtěl bych je upozornit vaším prostřednictvím, pane předsedo, že hovoříme o vyslání polní nemocnice. Vás bych chtěl poprosit, abyste dohlédl na to, abychom se drželi tématu a neprobíhaly tady exhibice. Zejména od komunistů se mi strašně líbí, když hovoří o agresi, demokracii apod. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, přiznám se, že bych velice rád nyní zabránil diskusi, která podle mého názoru není příliš produktivní, ale přiznám se, že bych nerad násilně tuto rozpravu omezoval, protože ať se mi to líbí nebo nelíbí, tak za prvé v předkládací zprávě, ale především v úvodním vystoupení zástupců vlády samozřejmě byla zmiňována i témata, která v tuto chvíli rozpravu uvádějí do poněkud větší šířky, a kolegové, kteří zde vystupují - ať s nimi souhlasím nebo nesouhlasím - reagují do značné míry na důvodovou zprávu a také na přednesené odůvodnění představitelů vlády. Já tomu apelu rozumím, sněmovna přikročila ke zkrácení řečnické lhůty a doufám, že když už se chýlíme k závěru a přihlášeni do obecné rozpravy už jsou pouze dva a v podrobné rozpravě samozřejmě budu apelovat na to, abychom se už mnohem více drželi tématu, tak mám pocit, že obecnou rozpravu můžeme skončit relativně rychle.

Nyní bude hovořit pan kolega Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Opravdu jen na okraj bych reagoval na poměrně nemístné vystoupení kolegy Zuny a nechci jemu nic vzkazovat. Jen bych chtěl Poslanecké sněmovně sdělit, že je o mně asi všeobecně známo, že při volbě prezidenta republiky jsem nebyl z těch, kteří hlasovali pro Václava Havla, a přesto se mi jako občanu ČR a poslanci tohoto parlamentu dělalo téměř špatně a cítil jsem se tak, jako jsem se cítil málokdy, když mi připomněli někteří kolegové ze SRJ, že chápou leccos, ale nechápou odhodlání Václava Havla, který vyzývá k bombardování Jugoslávie, když to byla právě Jugoslávie, která do roku 1989 pravidelně uváděla každou jeho hru. Pak se cítíte možná jako Čech tak, jako jste se necítil ještě nikdy. (Potlesk komunistických poslanců.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Filipovi. Nyní řádně přihlášený předposlední do rozpravy pan poslanec Pavel Severa. Připraví se zatím poslední přihlášený pan poslanec Petr Šulák. Hovoří kolega Severa. Vás, kolegyně a kolegové, opět prosím o to, aby se atmosféra v jednacím sále poněkud zklidnila, abychom mohli řádně pokračovat v prodloužené rozpravě a zabývat se tímto důležitým tématem.

 

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, měl bych prosbu na všechny přítomné, aby se přihlásili, jestli je tady někdo, kdo může potvrdit stav, který popisují účastníci soukromého výletu cestovní kanceláře Matulka, Exner a spol. Pak jsem ochoten se zabývat postřehy nevěrohodných výletníků. Pokud tu nikdo takový nebude a nebude moci to potvrdit, tak potom odmítám věřit slovům turistů z tohoto výletu, protože komunisté nám již lhali mnohokrát. Jak mohu vědět, že nám nelžou i nyní, a to účelově? Vidí jen to, co chtějí.

Chtěl bych říci, že z těch projevů, které tady komunisté řekli, jsem si odnesl tři postřehy. Kdo má zájem, pište si: Země není kulatá, v Kosovu nejsou uprchlíci a komunisté nikdy nelhali.

Zároveň chci říci vaším prostřednictvím, pane předsedající, že jestliže předřečníci tady tvrdili, že některé části měst nemají vodu, tak uprchlíci nemají střechu nad hlavou, bojují o holý život a myslím, že jestliže dnes máme před sebou usnesení, tak by si ho měli komunisté přečíst, protože v usnesení není nic o tom, že bychom vysílali do Kosova rakety, ale nemocnici, a nemocnice je potřeba, i kdyby válka a nálety skončily dnes v tuto chvíli. Potřebujeme tam poslat nemocnici. Myslím, že je potřeba to takto vidět. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu poslanci Severovi. Nyní bude hovořit s faktickou poznámkou kolega Matulka, připraví se řádně přihlášený kolega Šulák.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP