Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane kolego, co se týče přestávky na poradu klubu, já vyhovím, protože je to poprvé během dnešního dne.

Pokusím se dohodnout, aby jednotlivé poslanecké kluby za těch třicet minut obdržely texty usnesení, je-li to možné, ale pokud by kvůli tomu mělo být zdržováno jednání sněmovny, tak bych o tom musel nechat rozhodnout hlasováním.

V tuto chvíli dám ještě slovo zpravodaji, zdali je možné vyhovět.

 

Poslanec Jan Zahradil: Pane předsedající, velmi pochybuji, že do třiceti minut bude možno zajistit přepsání, vytištění a rozmnožení šesti pozměňovacích návrhů, tak aby bylo možno o nich hlasovat v předložené písemné formě.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nepochybuji ale, pane zpravodaji, že jste ochoten kterémukoliv představiteli klubu dát k dispozici případně ofocené písemné podklady, které jste dostal nebo zkonzultoval s návrhy, jak byly předneseny. Nicméně rozumím tomu tak, že požadavek pana kolegy Filipa je na stole a mně nezbývá nic jiného, než o něm nechat rozhodnout hlasováním. Po té žádosti na přestávku vyhovím. Ještě před hlasováním vidím pana zpravodaje s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jan Zahradil: Jde o dopřesnění - všechny návrhy, které byly předneseny v podrobné rozpravě, s výjimkou návrhů pana poslance Exnera, jsou buď ve formě napsané a vytištěné na počítači nebo na psacím stroji. Pouze pan poslanec Exner je předložil v rukou psané podobě.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Nepochybuji tedy, že jste ochoten poskytnout podklady, pokud sněmovna neodsouhlasí návrh na písemný text.

 

Hlasováním pořadové číslo 9 rozhodneme o procedurálním požadavku na přepsání a vytištění všech pozměňovacích návrhů a rozdání poslancům.

Zahajuji toto hlasování a ptám se kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 9 končí, z přítomných 176 poslankyň a poslanců bylo 21 pro, 136 proti, takže návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji tedy, že zpravodaj má k dispozici všechny návrhy a podle svého vyjádření je dá všem k dispozici.

Vyhlašuji v tuto chvíli přestávku na poradu klubu. Pokračovat budeme v 19.53 hodin.

 

(Schůze přerušena v 19.23 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP