(pokračuje Filip)

Oněch budov je napadáno v tuto chvíli 3 300. Anebo ničení nezdůvodněné vojenskou nezbytností. Nevím, jaká vojenská nezbytnost vede k porušení článku 16 Ženevské konvence v jejím dodatku č. 2, a to je napadení např. klášterů nebo kostelů. Také nebudu uvádět jejich čísla a místa. Jistě si je rádi najdete na internetu.

Je zřejmé, že činy iniciátorů současné agrese plně spadají pod uvedenou kvalifikaci zločinů proti míru a válečného zločinu genocidy. Nevím, kdo podle článku 18 této mezinárodní smlouvy použije toto právo a k mezinárodnímu tribunálu podá obžalobu na prezidenta Spojených států amerických Clintona, na ministryni zahraničních věcí Albrightovou nebo pana Solanu či Clarka nebo Cohena.

Jistě je pravda - a nepopřel to nikdo z paktu NATO - že tento útok je v rozporu s mezinárodním právem, že k němu není mandát Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, že k němu není mandát Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Je to akt agrese 19 států proti suverénnímu státu. A takových států je na světě dalších 150.

Ptám se, jestli stejným způsobem agresivní síly paktu zasáhnou v Turecku na ochranu práv Kurdů, v Izraeli na ochranu práv Palestinců, na Korsice na ochranu práv tam žijících tzv. separatistů - podle francouzské vlády. Dovolte mi, abych se raději dál nevyjadřoval.

Klub KSČM nemůže za této podmínky podpořit navržené usnesení. Dovolte mi jedinou věc. Zvažte sami, jestli má třetí tisíciletí začínat válkou a agresí. Nebo jestli úcta k právům začíná právě u těch, kteří jsou silnější, a nemohou tedy beztrestně napadat stát, který má sotva tolik lidí jako Česká republika. (Potlesk z levé části sněmovny.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi poslaneckého klubu KSČM Vojtěchu Filipovi. Nyní se táži, zda se chce vyjádřit před závěrečným hlasováním zástupce předkladatele, tj. ministr zahraničních věcí České republiky Jan Kavan. Pane ministře, ještě vidím přihlášku dalšího předsedy poslaneckého klubu. Tentokrát KDU-ČSL, pana předsedy Jana Kasala. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jan Kasal: Pane místopředsedo, já jsem pozorně poslouchal to, co zde říkal pan poslanec Filip. Musím říci, že mi z toho je velmi smutno. Myslím, že by z toho bylo smutno i těm lidem, kteří možná omylem, možná v dobré víře dali Komunistické straně Čech a Moravy ve volbách hlas.

Taková demagogie, kterou jsme zde slyšeli, v parlamentu nemá místo. Jen ocituji dvě věty, které zazněly: Úcta k parlamentní demokracii. To pan předseda klubu KSČM zde několikrát zdůrazňoval. Na druhé straně ovšem tvrdil, že pouze 250 lidí rozhodlo o stavu, ve kterém jsme. A kolik lidí bylo proti? Vážení pánové a dámy! Dvacet čtyři, kolik vás zde je, možná čtyři senátoři. Čili 28 lidí. Přemýšlejte o tom, jaký smysl má zastupitelská demokracie. Přemýšlejte dlouho a hluboko. Možná vás při tom přemýšlení něco napadne.

Odvolávat se na Francii a Německo a na průzkum nějaké agentury, kterou já - přiznám se - neznám, je bezvadné. Možná je to moje chyba, možná je světově známá. Je také nepochybně velmi erudovaná. Možná to někoho upokojí, ale poslance této sněmovny ve velké většině určitě ne, pane předsedo.

Byl bych také rád, kdybychom si uvědomili a zavzpomínali, co v této sněmovně zaznívalo v době, kdy pan prezident Miloševič se vypořádával demokratickými metodami ve smyslu mezinárodního práva se situací v Chorvatsku, případně v dalších státech. Nevzpomínám si, že by z tohoto kouta sněmovny něco zaznělo. Možná se mýlím a prosím, abych byl opraven.

Protože nechci dlouho hovořit, zakončím citátem, který - troufám si tvrdit - je nám všem dobře známý: Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranovi není zločinem. Děkuji. (Potlesk z pravé části sněmovny.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi poslaneckého klubu KDU-ČSL Janu Kasalovi. Dále vidím předsedu poslaneckého klubu KSČM Vojtěcha Filipa. Prosím, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych vaším prostřednictvím vzkázat kolegovi předsedovi poslaneckého klubu KDU-ČSL, že i ostatní občané České republiky, kteří nejsou poslanci - a není jich jen 250 nebo 28 - mají svá práva a jsou rovni ve svých právech stejně jako poslanci v této sněmovně. I oni mají právo se vyjádřit k naší účasti na zahraničních paktech. (Potlesk z levé části sněmovny.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi poslaneckého klubu KSČM. Nyní už neregistruji žádnou přihlášku předsedy klubu. Ptám se, zda chce vyjádřit své stanoviska zástupce předkladatelů pan ministr zahraničních věcí Jan Kavan. Prosím, aby přistoupil k řečništi a ujal se slova.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, budu stručný. Nebudu reagovat na vše, co zde bylo řečeno, neboť už je dosti pozdě. Ale přece jen pár poznámek.

Poslouchal jsem pečlivě dlouhý projev pana poslance Ransdorfa o tom, co je, případně není genocida. Chtěl bych jen říci, že pro mě etnická čistka je etnická čistka, systematické znásilňování je systematické znásilňování, utrpení uprchlíků je utrpení uprchlíků. Nevím, co žonglování se slovíčky může na těchto faktech změnit.

Poslouchal jsem rovněž dlouhý projev pana poslance Exnera. Musím ho ujistit, že nepatřím mezi ty slepé. Proto mám velký problém s tím, uvěřit, že občané Kosova před 24. březnem 1999 odcházeli jen za prací. Byl by to skutečně zvláštní odchod, neboť počet lidí, kteří opustili své domovy v té době, počet, který pan poslanec sdělil, byl poněkud nepřesný. Rád bych ho ujistil, že podle statistik, které byly dávány dohromady ve třech týdnech mezi 1. a 23. březnem, uvnitř Kosova opustilo své domovy 260 tisíc lidí, dalších 200 tisíc jich bylo v té době za hranicemi Kosova.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP