(pokračuje Kavan)

460 tisíc lidí bloudících, hledajících práci - každý můžeme věřit čemu uznáme za vhodné.

Nepopírám, že rakety NATO, o nichž aliance často prohlašovala, že jsou schopny zasáhnout cíl s chirurgickou přesností, nejsou tak chirurgicky přesné. Byla by asi naivita a hloupost něco takového tvrdit. Těch případů, kdy rakety nezasáhly vojenský cíl, však ale není tolik.

Během dne přišla zpráva, o jejíž ověření jsem byl požádán. Šlo o zprávu ze srbského zdroje, z agentury Medicentrum, že rakety NATO zasáhly konvoj uprchlíků a že 70 lidí zahynulo a 31 lidí bylo zraněno. Cituji srbský zdroj, agenturu Medicentrum, tak jak tuto zprávu přinesla ČTK. Omlouvám se, ale do této chvíle, přestože jsem na prosbu pana poslance telefonoval do Bruselu, mi bylo pouze sděleno, že NATO není schopna tento fakt v této chvíli plně ověřit. Musím tedy vycházet z toho, že nelze pravdivost tohoto faktu vyloučit, a musím konstatovat, že stejně jako v dřívějších případech, kdy byl zasažen civilní objekt a zahynuli nevinní občané, nemůže z toho nikdo z nás mít žádnou radost. Ztráta lidského života je ztráta lidského života a není to pochybení, je to neoddiskutovatelný smutný fakt.

Mohu samozřejmě říci, že je třeba i tyto lidské tragédie vidět v celkovém kontextu, srovnávat množství mrtvých na jedné i na druhé straně, úmysl provádět etnické čistky s neúmyslným zasažením civilního objektu. To všechno mohu dělat, ale na výsledku, že lidé přišli o život, to samozřejmě nic nezmění. Před několika hodinami poslanec Laštůvka mi citoval výrok ze šedesátých let, že válka je vůl. I tehdy, i dnes to má své oprávnění.

Na základních faktech, která tady celé hodiny padala, to však skutečně podle mého bohužel nic nemění.

Hovořili tu páni poslanci o zničeném mostu v Novém Sadu a o tom smutném faktu, že v okolí byla rozbita okna. Ano, pokud vím, tak aliance právě ve chvíli, když se chlubila schopností chirurgicky přesných zákroků, hovořila i o tom, že v blízkosti takových zásahů budou rozbitá okna.

Zničený most - ano, pokud vím, tak aliance skutečně zařadila mosty mezi legitimní terče té části infrastruktury… (Ozývá se potlesk z lavic komunistických poslanců.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, musím vás v tuto chvíli upozornit, že jediný, kdo může přerušovat řečníka, je předsedající.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: …té části infrastruktury, která je potřebná pro nerušený chod vojenské mašinerie prezidenta Miloševiče, takže vedle skladů pohonných hmot i mosty… (Komunističtí poslanci odcházejí ze sálu, z pravé strany sálu se ozývá potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: I v tuto chvíli musím říci, že jediný, kdo může přerušovat řečníka, je předsedající.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Bohužel i mosty slouží k zásobování a posilování vojenských, policejních a paravojenských složek, které provádějí ozbrojené represálie v Kosovu. Všiml jsem si, že i taktika v Bělehradu, kdy srbští občané brání mosty jako živé štíty, je účinná. Na takové mosty - pokud vím - aliance nezaútočila.

Přes všechno, co jsem řekl, trvám na tom, co jsem řekl ve svém úvodu, že je třeba zastavit největší humanitární katastrofu, k níž v Evropě od konce druhé světové války dochází. Proto Česká republika přispívá alespoň příspěvkem ve formě polní nemocnice a neozbrojeného dopravního letadla. Musím konstatovat, že mě mrzí, že se tu pět hodin nebo více hovořilo o řadě věcí, které přímo nesouvisí s vysláním polní nemocnice pro humanitární účely. Chtěl bych vyjádřit naději, že teď konečně odhlasujete poskytnutí naší polní nemocnice pro tyto humanitární účely, neboť je tam řada lidí, kteří na to čekají a kteří to potřebují. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu ministru Kavanovi a předávám slovo zpravodaji, panu poslanci Zahradilovi.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, paní předsedající.

Vážený pane ministře, dámy a pánové, v rámci podrobné rozpravy padly dva pozměňovací návrhy, resp. soubory pozměňovacích návrhů, a pět návrhů doplňujících. Já ještě předtím, než přistoupíme k hlasování, si dovolím také několik závěrečných slov.

Jsem přesvědčen, že je v zájmu této sněmovny jakožto vrcholného politického a ústavního orgánu, aby schválila vládní návrh jak na vyslání polní nemocnice, tak na vyslání nevyzbrojeného dopravního letounu v rámci pomoci situaci, která se vyvinula na území Jugoslávie, aby tím dokázala, že jakožto vrcholný ústavní orgán si uvědomuje nutnost loajality v rámci členství České republiky v NATO a aby také - pokud se rozhodne přijmout nějaké dodatečné usnesení k vládnímu návrhu - se zachovala podobným způsobem, to je jako odpovědný vrcholný ústavní a politický orgán, který opět ctí členství České republiky v NATO a nezbytnou loajalitu a který je zároveň také schopen reálného pohledu na celou situaci tak jak se tam odehrává.

Mohu-li vás provést hlasováním, dovolím si navrhnout následující postup.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Omlouvám se. Předtím než začneme hlasovat, vidím přihlášku předsedy klubu Unie svobody. Záleží na tom, pane zpravodaji, zda jste ukončil svoji řeč. Ano, je tomu tak. Slovo má předseda klubu Unie svobody.

 

Poslanec Karel Kühnl: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, my se nyní chystáme hlasovat o předloženém návrhu a já se stejně jako pan ministr Kavan přimlouvám za to, abychom co nejrychleji odhlasovali vyslání polní nemocnice a nevyzbrojeného letounu.

Bohužel s upřímným zděšením musím konstatovat, že pan ministr Kavan a pan ministr Vetchý jsou jedinými přítomnými členy vlády při tomto hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP