(pokračuje Kühnl)

Ani členům vlády, kteří jsou poslanci, nestojí tato zásadní záležitost za to, aby byli přítomni našemu jednání a účastnili se hlasování. Nenavrhuji žádné vyčkávání, nenavrhuji žádnou přestávku, pouze konstatuji, že tím vláda projevuje svůj přístup k závazkům České republiky vůči NATO.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kühnlovi. Slovo má předseda poslaneckého klubu sociální demokracie pan poslanec Gross.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Chtěl bych jen velice stručně a jasně říci, že vláda svůj přístup k této věci řekla důrazněji než kdokoli jiný v této zemi tím, co schválila, a tím, co předložila. Byl bych nerad, abychom nyní z této věci začali dělat vnitrostátní politiku. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Obdržela jsem omluvu předsedy vlády za členy vlády z toho důvodu, že vláda zasedá. Slovo má pan poslanec Filip, udílím mu slovo. Předseda klubu KSČM má právo vystoupit kdykoli.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Dovolte mi, paní předsedající, abych za celou sněmovnu poděkoval panu ministru zahraničních věcí, který potvrdil, že pakt NATO plánovitě porušil článek 54 odst. 2 Ženevské úmluvy.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím pana poslance Zahradila, aby nás provedl hlasováním.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, paní předsedající. Jak jsem už avizoval, máme zde dva pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu usnesení. Podle § 72 odst. 1 jednacího řádu navrhuji, abychom napřed hlasovali o pozměňovacích návrzích a poté o návrzích dodatečných v tom pořadí, v jakém byly předloženy.

Pokud jde o pozměňovací návrhy, za pozměňovací návrh lze považovat návrh pana poslance Kühnla, který místo vládního návrhu navrhuje znění, které schválil výbor pro obranu a bezpečnost a také včera senátní výbor pro zahraniční politiku, pro obranu a bezpečnost, a který je poněkud zkrácenou a redukovanou verzí návrhu vládního. Navrhuji, abychom o tomto návrhu hlasovali jako o prvním pozměňovacím návrhu.

Pak je tady soubor pozměňovacích návrhů pana poslance Exnera, to je více návrhů, které se také týkají vládního návrhu usnesení, takže to by bylo druhé hlasování. Až bychom se vypořádali s těmito dvěma hlasováními, hlasovali bychom o dodatečných návrzích.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, pane zpravodaji, budeme postupovat podle této procedury a nejdříve rozhodneme o pozměňovacím návrhu, který byl přednesen na základě usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 10. Vidím žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlašuji. Prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 10 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 10 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 177 pro vyslovilo 37 a 118 bylo proti.

 

Omlouvám se panu zpravodaji a navrhovateli, že jsem je nepožádala o stanoviska před tímto hlasováním, příště se polepším.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, paní předsedající. Takže tím se základním textem pro další pozměňovací návrhy stal původní vládní návrh usnesení, který si osvojil také zahraniční výbor. Teď budu předkládat pozměňovací návrhy, které předložil pan poslanec Exner. Je jich dohromady sedm, takže je budu předkládat jeden po druhém a navrhuji, abychom hlasovali o každém zvlášť.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Možná bych teď ráda slyšela stanovisko navrhovatele, zda se má hlasovat o návrzích zvlášť, anebo dohromady. (Zvlášť.) Dobře.

 

Poslanec Jan Zahradil: Prosím, abyste si všichni vzali k ruce ono usnesení, to je usnesení zahraničního výboru, které je totožné s vládním návrhem usnesení. Pan poslanec Exner navrhuje jako pozměňovací návrh číslo jedna v bodě I číslo 1 nahradit slova "6. polní nemocnice Armády České republiky (dále jen polní nemocnice)" slovy "polní nemocnice".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 11 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 11 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 177 pro vyslovilo 27 a 146 bylo proti.

 

Poslanec Jan Zahradil: Druhý pozměňovací návrh pana poslance Exnera je opět v bodě I číslo 1, nahradit slova "mimo území Svazové republiky Jugoslávie" slovy "v balkánských zemích po dohodě s příslušnými zeměmi".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 12 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 12 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 177 pro vyslovilo 23 a 149 bylo proti.

 

Poslanec Jan Zahradil: Třetím návrhem pana poslance Exnera je v bodě I bod 1 nahradit slova "z vojáků z povolání a z vojáků v další službě a občanských zaměstnanců vojenské správy" slovy "občanů České republiky".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 13 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 13 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 177 pro vyslovilo 22 a 149 bylo proti.

 

Poslanec Jan Zahradil: Paní předsedající, pouze bych si dovolil poznámku, zda by bylo možno na konci každého předloženého pozměňovacího návrhu umožnit navrhovateli a zpravodaji, aby se vyjádřili. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, to by rozhodně bylo možno, pane zpravodaji, a omlouvám se, že jsem tak nečinila.

 

Poslanec Jan Zahradil: Dalším návrhem pana poslance Exnera je návrh, aby v celém textu návrhu usnesení byla slova "konflikt v Kosovu" nahrazena slovy "konflikt Severoatlantické aliance (NATO) a Svazové republiky Jugoslávie", a to v příslušných pádech. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Předkladatel také nedoporučuje.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 14 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 14 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 177 pro vyslovilo 23 a 149 bylo proti.

 

Poslanec Jan Zahradil: Dalším pozměňovacím návrhem pana poslance Exnera je návrh na vypuštění celého bodu 2 z návrhu usnesení. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr také nedoporučuje.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 15 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 15 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 176 pro vyslovilo 22 a 149 bylo proti.

 

Poslanec Jan Zahradil: Dalším návrhem pana poslance Exnera je vypustit celý bod 3 návrhu usnesení. Zpravodaj nedoporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr také nedoporučuje.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 16 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 16 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 176 pro vyslovilo 23 a 146 bylo proti.

 

Poslanec Jan Zahradil: Posledním návrhem pana poslance Exnera je, aby dosavadní text počínající slovem "souhlasí" byl označen jako I a byl doplněn bod II ve znění:

"Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby v souvislosti s konfliktem Severoatlantické aliance (NATO) a Svazové republiky Jugoslávie zajišťovala průběžné měření úrovně radioaktivity v České republice a zveřejňování jeho výsledků."

Zpravodaj nedoporučuje.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP