Začátek schůze Poslanecké sněmovny
21. dubna 1999 v 18.03 hodin

 

Přítomno: 181 poslanců

 

(Schůze zahájena v 18.03 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, abyste se posadili na svá místa, aby se ztišila atmosféra v sále, abychom mohli zahájit naše jednání.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 12. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám. Schůzi jsem svolala z pověření předsedy Poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 103 poslanců. Telegramy vám byly zaslány v úterý 20. dubna 1999, pozvánky vám byly rozdány prostřednictvím poslaneckých klubů téhož dne.

O svolání schůze poslanci nebyli vyrozuměni pět dnů předem a z tohoto důvodu, pokud některý poslanec bude chtít, může navrhnout odročení jednání, o kterém by rozhodla sněmovna hlasováním bez rozpravy.

Pan místopředseda Gross má náhradní kartu č. 10, pan poslanec Holáň má náhradní kartu č. 8, pan poslanec Nájemník má náhradní kartu č. 14. Prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo dále žádá o vydání náhradní karty.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Vidím, že se hlásí předseda poslaneckého klubu KSČM, tak mu uděluji slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji paní předsedající, já chvilku počkám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, prosím o zklidnění atmosféry v jednacím sále, abychom mohli hlasovat.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Mám za prvé jednu otázku: V kolik hodin bylo odevzdáno zmíněných 103 podpisů a jestli čas odevzdání této listiny koresponduje s datem, kdy jste schůzi svolala. Vznáším námitku podle § 51 odst. 6 - nemyslím tím přerušení schůze, ale myslím tím její odročení, a to na dobu pěti dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já vám, pane poslanče, hned odpovím. Prosím o krátké strpění. Podpisová listina, podle sdělení Kanceláře Poslanecké sněmovny, byla doručena včerejšího dne zhruba ve 14.30 hodin a následně poté byla rozeslána mnou podepsaná pozvánka.

Pan poslanec Filip se hlásí znovu. Pane poslanče, je to ale mimo rozpravu, protože o vašem návrhu musíme rozhodnout bez rozpravy.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Nechci v této věci vést rozpravu - ptám se jenom, paní předsedající, že tento údaj nesouhlasí. Na internetu ČTK bylo prohlášení, že jste ji svolali v jedenáct hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já, bohužel, pane předsedo, neručím za to, co vydá ČTK, neřídím ji a ani nemám na ni vliv. (Potlesk.) Pan poslanec Filip má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Já si samozřejmě, paní předsedající, zjistím, kolik poslanců dostalo telegramy již před 13.30 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli oznamuji, že pan poslanec Skopal má náhradní kartu č. 16, paní poslankyně Dostálová náhradní kartu č. 11, pan poslanec Švrček má náhradní kartu č. 9, pan poslanec Ouzký náhradní kartu č. 15.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Filipa na odročení této schůze o pět dnů.

Rozhodneme o tom hlasováním pořadové číslo 1, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 169 vyslovilo pro 25 a 128 bylo proti.

 

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Olgu Sehnalovou a paní poslankyni Evu Dundáčkovou. Má někdo jiný návrh? (Nikdo se nehlásil.) Rozhodneme tedy hlasováním o ověřovatelích této schůze.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 2 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 157 vyslovilo pro 144 a 5 bylo proti.

Konstatuji, že jsme ověřovateli 12. schůze Poslanecké sněmovny určili paní poslankyni Olgu Sehnalovou a paní poslankyni Evu Dundáčkovou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP