(pokračuje Payne)

Druhou variantou je, že vláda nám doručí usnesení v nějaké krátké době tak, abychom se s ním mohli seznámit, a pak můžeme ponechat původní text tak, jak byl vládou předložen. Myslím, že je na vládě samotné, aby si řekla, které z alternativ dává přednost.

Další změnou, kterou zahraniční výbor doporučil oproti vládnímu návrhu, je rozšířit usnesení o tyto body. V textaci zahraničního výboru jsou to body II, III a IV. Napřed se pokusím nastínit heuristicky, o co jde.

Bod II vyjadřuje plnou podporu akcím NATO k řešení situace v Kosovu a je politickou deklarací, která po právní stránce nic nemění na mandátu, o který vláda žádá.

Bod III a IV, které spolu věcně souvisí, jsou ve své podstatě jakýmsi obecným mandátem, na základě kterého by vláda mohla i dále přijímat ještě další rozhodnutí, která by souvisela se současnou krizí v Kosovu v oblasti právě přítomnosti cizích vojsk na našem území nebo vysílání našich jednotek tak, aby byly naplněny závazky členství vyplývající z NATO, s tím, že sněmovna nebude projednávat takové aktivity předem a vyslovovat k nim souhlas, nýbrž že bude následně informovat sněmovnu o tom, jaké kroky podnikla. Je to svým způsobem analogie usnesení, které přijala sněmovna před několika lety v rámci iniciativy Partnerství pro mír, které umožňovalo vládě provádět některá cvičení, aniž by o každém z nich musel jednat samostatně parlament, a parlament dostává seznam těchto cvičení na vědomí.

Přečtu detailní formulaci navržených bodů II, III a IV, o které by se případně měl rozšířit vládní návrh.

Zahraniční výbor navrhuje sněmovní tisk rozšířit o bod II, který by zněl: "Vyjadřuje plnou podporu akcím NATO k řešení situace v Kosovu."

Dalším doplněným bodem je III: "Souhlasí s tím, aby vláda České republiky přijala všechna rozhodnutí potřebná k naplnění spojeneckých závazků České republiky vyplývajících z členství v NATO, jejichž cílem je řešení situace v Kosovu."

Dále se doplňuje bod IV: "Žádá vládu České republiky, aby neprodleně informovala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o rozhodnutích podle bodu III."

Jedná se o udělení mandátu, který jde částečně nad rámec toho, o co vláda ve sněmovním tisku 188 požádala. Jedná se o generální zmocnění k jakýmkoliv aktivitám, které vláda uzná za vhodné. Myslím, že je to věc politického rozhodnutí, jak se sněmovna zachová. Mou povinností je předložit návrh zahraničního výboru. Myslím, že tolik stačí k uvedení výsledku projednávání v zahraničním výboru.

Děkuji, paní místopředsedkyně.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Paynovi. Nyní otevírám všeobecnou rozpravu. Nejprve se do ní přihlásil s procedurální poznámkou pan poslanec Vidím, poté předseda klubu KSČM. Podle jednacího řádu má předseda klubu možnost mluvit kdykoliv, přihlášený k faktické poznámce také. Je to rozpor, který je takový, že jejich přednost je stejná. Pan poslanec Vidím mi svoji přihlášku avizoval dříve.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych Poslanecké sněmovně předložil následující procedurální návrh. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 se usnesla, že omezuje řečnickou dobu na 10 minut. Dále pak navrhuji, aby se Poslanecká sněmovna v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 usnesla na tom, že k téže věci může poslanec vystoupit nejvýše dvakrát. Konečně jako třetí procedurální návrh v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 navrhuji, aby se Poslanecká sněmovna usnesla na tom, že může jednat i hlasovat po 21. hodině. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vidímovi. O tomto návrhu rozhodneme bez rozpravy, a to v hlasování pořadové číslo 4, které zahajuji a ptám se, kdo je…

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Bez rozpravy musím dát hlasovat o návrzích pana poslance Vidíma. Budete mít slovo hned poté, pane předsedo.

 

V hlasování pořadové číslo 4 budeme rozhodovat o návrhu pana poslance Vidíma podle § 59 odst. 1.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 4 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 se z přítomných 177 pro vyslovilo 134, proti 30. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o druhém návrhu pana poslance Vidíma podle § 59 odst. 2.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 5 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 se z přítomných 178 pro vyslovilo 139, proti 26. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní rozhodneme o třetím návrhu pana poslance Vidíma podle § 53 odst. 1.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 6 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 177 pro vyslovilo 138 a 23 bylo proti.

 

Nyní má slovo předseda klubu KSČM.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, zvažte, jestli ještě vůbec dokážete řídit schůzi. Nejen že jste mi záměrně nedala slovo, když jsem se hlásil před kolegou Paynem, a nesnažte se překrucovat jednací řád této sněmovny.

Musím podotknout, že v textu, který máme před sebou v tisku 188, ale i v usnesení, které předložil výbor pro obranu a bezpečnost, je zmíněno usnesení vlády č. 276, které specifikuje letecké tranzity. Podle mého názoru je toto usnesení vlády součástí tisku a žádám o jeho doplnění. Na tu dobu žádám o přerušení schůze.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V tuto chvíli prosím vládu, aby mi sdělila, jak se vyrovná s tímto návrhem pana poslance Filipa, protože jinak dám ihned hlasovat o návrhu na přerušení schůze tak, jak jej navrhl pan poslanec Filip.

Pan místopředseda Špidla má slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, usnesení se množí a během 10 minut bude k dispozici.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Ptám se pana poslance Filipa, zda i v tomto případě trvá na svém návrhu na přerušení schůze.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Paní předsedající, trvám na tom. Myslím si, že jsem velmi vstřícný, protože jinak bych musel požádat o přerušení o 24 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pokud byste o to požádal, pane předsedo, určitě bych o tomto návrhu nechala hlasovat.

Dám tedy hlasovat o vašem návrhu na přerušení schůze o 10 minut? Prosím specifikovat čas.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Do předložení materiálu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Do předložení materiálu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP