Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka pan poslanec Ransdorf.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Rád bych, paní předsedající, předřečníkovi vzkázal toto: Je důležité řešit příčiny, a nikoliv následky. Příčinou bylo rozbití Jugoslávie, proti tomu jsme opakovaně vystupovali.

Druhá záležitost: Nejde o to, vytloukat nějaký politický kapitál, ale jde o obranu mezinárodního práva, a na tom bychom měli mít zájem také jako malý stát, který v podstatě jinou obranu nemá.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Slovo má přihlášený pan poslanec Melichar, připraví se pan poslanec Václav Frank.

V tuto chvíli upozorňuji, že na rozdíl od pana poslance Grebeníčka, který vystupoval se stanoviskem klubu, se na ostatní řečníky vztahuje lhůta deseti minut.

 

Poslanec Jaroslav Melichar: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, vládní návrh, který nyní projednáváme, je zcela v souladu s naším členstvím v alianci a je jen škoda, že nám nebyl předložen už na začátku vojenského zásahu sil NATO v Jugoslávii. Myslím si, že když největší tíhu leteckých útoků nesou Spojené státy, Velká Británie, Francie, Německo, Holandsko či Itálie, tak umožnit transport vojenských jednotek přes naše území a využít našich letišť pro čerpání pohonných hmot letadel aliance je vlastně minimálním příspěvkem České republiky naším spojencům.

Mám stále nepříjemný pocit, že uvažujeme o NATO jako o nich, o někom jiném, a my, Česká republika, přestože jsme jeho součást, jakoby milostivě něco uděláme, ale probůh, jen ne něco, co by připomínalo vojenskou spoluzodpovědnost. Říkám to proto, neboť jsem to pociťoval před pár dny zde v tomto sále, jako moc bylo zdůrazňováno, že polní nemocnice má humanitární nevojenský charakter, že bude umístěna mimo území Jugoslávie, a stejně tak tomu bylo u poskytnutí jednoho našeho letadla. Aby mi bylo správně rozuměno - v žádném případě nechci bagatelizovat význam polní nemocnice a nevyzbrojeného letadla, které jsme poskytli trpícím uprchlíkům z Kosova, a ani jiný než humanitární charakter mít nemohou. Ale za ten akcent, že se vojensky nijak nechceme angažovat, jsem se musel stydět.

Očekávám, že vláda se bude zcela vážně zabývat i nasazením jednotky Armády České republiky pro použití pozemních sil NATO v případě, že letecké útoky nepřimějí Miloševiče k podpisu smlouvy z Rambouillet. Genocida civilního obyvatelstva, zejména mužů v Kosovu, nabývá tak obludných rozměrů, že pozemní vojenská operace se možná ukáže jako nevyhnutelná. Považoval bych proto za žádoucí, aby vláda alespoň deklarovala připravenost České republiky podílet se na eventuálních pozemních zásazích. Chci věřit, že pro světové společenství bylo v tomto století už dostatečným varováním nejen vyhlazování židovského obyvatelstva Hitlerem, ale i genocida vlastního obyvatelstva Rudými Khmery Pol Pota v Kambodži, kde zahynuly miliony lidí. Miloševič provádí v Kosovu stejně zločinnou genocidu jako jeho dva předchůdci, a proto je nutné jeho režim donutit ke kapitulaci. V opačném případě se můžeme v příštím století dočkat stejně zrůdných hromadných zločinů v jiných zemích, neboť se ukáže, že nepotrestané barbarství a zlo prošlo dvakrát, třikrát, tak proč by nemohlo následovat další.

Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Melicharovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Jičínský, poté řádně přihlášený pan poslanec Václav Frank.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Děkuji, paní předsedající. Prosím jenom o zápis pro stenografy. V prvním hlasování jsem uveden, že jsem hlasoval pro, chtěl jsem hlasovat proti. Byla to moje chyba.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji. Slovo má pan poslanec Václav Frank. Připraví se pan poslanec Dalibor Matulka.

 

Poslanec Václav Frank: Děkuji. Paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, neuplynulo až tak moc vody od našeho minulého jednání, kdy byla touto sněmovnou schválena dislokace vojenské nemocnice, o jejíž umístění se stále jedná, ale i dispozice letounu An-26. Dnes za podivně svolaného jednání Poslanecké sněmovny dochází ze strany české vlády k uplatnění dalšího požadavku, kterým se snaží za každou cenu vyjít NATO vstříc. Jak se ale dalo očekávat, jde o vyjádření souhlasu Poslanecké sněmovny s tím, aby mohly tankovací letouny aliance užívat českých letišť, a jistě nejde jenom o tankovací letouny. Aby toho nebylo dost, je požadavek vlády jaksi dopředu rozšířen o pozemní tranzit personálu nebo jednotek s výzbrojí, přepravu munice či dalšího materiálu přes území republiky. A jak jinak než v souvislosti s operacemi NATO proti Jugoslávii.

Domnívám se, že situace je jiná, než zde říkal pan ministr, neboť tranzit se už na území České republiky určitě pohybuje. Jinými slovy to v praxi znamená, že v České republice zřejmě nebudou přistávat pouze servisní tankovací letadla, ale naše území bude sloužit i dopravě např. konvenční munice. Čili samotné rozhodnutí vlády je naprosto zřejmým aktem, kterým se Česká republika přímo zapojuje do akcí NATO. Tím, že poskytuje možnost přistávání letadel na území České republiky za účelem pozemní podpory jejich vyzbrojování a dalším pobytem či doplňováním paliva a dalšími službami. A to vše přesto, že dosavadní jednání se složkami Armády České republiky předpokládala možnost využití českých letišť pro běžné komerční lety výhradně vojenských transportních letadel a nemělo se jednat o bojovou techniku.

Pan ministr zahraničí potvrdil, že ano. Já jsem zatím nezaznamenal žádnou žádost NATO o tuto službu Českou republiky, i když je mi známo, že aliance by ráda využila tuzemská letiště, aby si nedělala problémy ve vlastních, zejména evropských zemích. Konečně hustota leteckého provozu nad Německem, Francií, ale i Itálií je na takovém stupni, že komplikuje další, pro alianci potřebné přelety. Co na tom, že dopravou méně zatížený středoevropský prostor se stane nebezpečným pásmem? Konečně i to je jeden z důvodů umístění tankerů do České republiky. Navíc tankery mají údajně být k dispozici zejména neviditelným bombardérům B2, které startují z území Spojených států amerických a po splnění úkolů se bez mezipřistání vracejí. Přestože letové parametry těchto letounů jsou dostatečné, Česká republika bude tedy místem, kde se budou ony nebezpečné a složité manévry spojené s tankováním odehrávat.

Nedivím se, a právem se občanská veřejnost, a nejen v blízkosti uvažovaných letišť obává možné havárie a možných následků. Ano, i to je důsledek před veřejností utajovaných úkolů vyplývajících z členství České republiky v alianci.

Ono mě zaráží a trochu i pohrdavě zní ve vztahu k obavám občanů prohlášení ministra zahraničí pana Jana Kavana - cituji, že "eventuální účast České republiky ve vojenských operacích pod vedením NATO nad rámec kolektivní obrany budou vždy přijímána a realizována nad hodnocení zájmů České republiky s tím, že nevyhnutelnou podmínkou je soulad s Ústavou České republiky, českým právním řádem na jedné straně, a s mezinárodně právními závazky České republiky na straně druhé". Konec citátu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP