(pokračuje Payne)

Čečensko také požádalo o samostatnost, ale Moskva odmítla samostatnost Čečenska uznat. K obnovení výkonu státní suverenity a státní správy na území Čečenska v plné míře dosud nedošlo. Jelcinovo vedení tehdy zvolilo podobný přístup jako Miloševič. Utopit rebely v krvi. Miloševič však postoupil ještě dál. Zatímco Jelcin byl ochoten ponechat Čečencům jistou dávku autonomie v rámci ruského federálního systému, Miloševič si dal za cíl přebudovat etnicky Balkánský poloostrov násilnými prostředky. Obyvatelstvo vlastního státu, z něhož se rekrutují neposlušní rebelové, se rozhodl vyhladit nebo vyhnat do exilu na principu kolektivní viny. Rozhodl se zlikvidovat intelektuální potenciál a dobyté území vlastního státu pravděpodobně chce osídlit srbskými utečenci z Bosny.

Jsou to skutky, za které by se nemusel stydět ani Stalin. Jestliže zaznívají názory, že by se mělo jednat dál, pak myslím, že ti, kdo takové věci navrhují, jsou povinni uvést, s kým se má jednat a o čem. Miloševičovi byla v průběhu minulého roku a na jaře letošního roku nabízena pomoc při obnově výkonu státní suverenity na území Kosova, asistence při sjednání dohody o autonomii Kosova, bylo mu nabídnuto vyslání kosovské verifikační mise, která měla zabránit teroristickým skupinám, aby nadále provozovaly své aktivity na území Kosova. Byla mu nabídnuta pomoc při zabezpečení hranic Jugoslávie vůči Albánii, proti pašování zbraní, proti pronikání ozbrojených skupin a terorismu. Byly mu nabídnuty garance neporušitelnosti mezinárodně uznané hranice Jugoslávie. Všechny tyto nabídky Miloševičův režim odmítl. Proto tedy znovu opakuji, že kdo chce o něčem jednat, ať řekne, co navrhuje a co nabízí.

Dámy a pánové, poslední připomínka se týká mezinárodního trestního tribunálu pro zločiny v bývalé Jugoslávii. Podle čl. 8 může být Miloševičova vláda stíhána pro tyto zločiny a já věřím, že bude stíhána a že také Miloševičův režim bude odsouzen mezinárodním soudem. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci. Dále je přihlášen do obecné rozpravy pan Jaroslav Gongol a připraví se pan poslanec Karel Vymětal.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, dámy a pánové, kdyby nešlo o tak závažnou věc, jako je ta, kterou dnes projednáváme, dalo by se říci, že život tropí hlouposti. Chtěl bych totiž připomenout jeden ze slibů této vlády, je to jeden z mnoha, které odvál vítr času, že nás tato vláda zavalí smrští nových zákonů, které jsou nezbytné pro nápravu ekonomiky této země, nebo že uskuteční akci tzv. čisté ruce. Nic z těchto slibů se dosud neuskutečnilo. Koneckonců ruce mohou zůstat špinavé, i když budou za chvíli potřísněny krví. Je tedy smršť zákonů pro oživení ekonomiky nahrazena jinou smrští, totiž gradujícími požadavky vlády na Parlament ČR, na povolování nejdříve přeletů přes území této země, které prý dokonce není jako vzdušný prostor výsostným prostorem této země, tak zapíráním transportu vojenské techniky přes území této republiky.

Vláda proto ihned svolává mimořádné zasedání sněmovny, aby si nechala legalizovat to, co dávno schválila, či jen přehlížela. Vždyť je to jedno a totéž. A je tu opět mimořádné zasedání sněmovny na základě požadavku vlády. Že by to bylo ona smršť? Že se flagrantně porušuje jednací řád sněmovny, nejsou dodrženy lhůty, to přece vůbec nevadí. Hlavně že se zavděčíme pánům v NATO, kdyby náhodou chtěli zvýšit frekvenci zabíjení nevinných lidí, a proto by potřebovali zkrátit cestu smrtícím letadlům. Ano, je třeba zkrátit neproduktivní dobu letu z mateřských letišť, a tak nabídneme napůl cesty naše letiště. Je to hrozné pomyšlení pro všechny, kteří mají ještě zdravý rozum a pocit sounáležitosti s těmi, kteří dnes touto nesmyslnou válkou v Jugoslávii trpí, to jest prostých občanů Srbska i Kosova, ale i Makedonie.

Jsem rád, že jsem členem poslaneckého klubu, který zřejmě jako jediný může vyjádřit zde svůj jednoznačný odpor k tomu, abychom souhlasili s poskytnutím našeho území a našich letišť k barbarskému bombardování území svrchovanému státu.

Chtěl bych se otevřeně zeptat pánů poslanců, kteří se netrpělivě dívají ve foyer na hodinky, aby tuto trapnou chvíli měli již za sebou, zda jim opravdu nevadí, když vůbec nevědí, co vlastně schvalují, o která letiště se jedná, na jakou dobu apod.

Pocházím ze severomoravského kraje a jedním z možných letišť je Mošnov v okrese Nový Jičín, nedaleko Ostravy. Obdivuji statečnost starosty obce Mošnov, který zcela jednoznačně v České televizi se odmítl zúčastnit na rozhodnutí poskytnout toto letiště pro letadla, která budou odsud vzlétat, aby vraždila civilní obyvatelstvo svrchovaného státu, který je členem OSN.

Ano, jsem hrdý na to, že náš region má ve funkci starosty takového muže, a vůbec nevím, jaké je politické příslušnosti. Má zcela jistě menší plat než my poslanci a zcela jistě více zodpovědnosti, neboť přímo žije mezi svými voliči a může se jim přímo podívat kdykoli do očí.

Co je cílem záměrů této vlády? Položili jste si někdy tuto otázku? Věřím, že ano a že jste stejně jako já pochopili, že se jedná o to, aby se výsledky bombardování, to jest likvidace objektů, a to nikoli jen vojenských, jak bylo několikrát opakováno, ale i civilních a bohužel i lidských, tak říkajíc zproduktivnily. Proto je třeba snížit neproduktivní časy a zkrátit přelety. Počet dopadajících bomb se pak může přirozeně zvýšit. Ano, vše je důkladně prokalkulováno. Těžko se mi to vyslovuje, ale v tom kalkulu je zahrnuto i to, aby každá mrtvola stála alianci co nejméně. Daňový poplatník je totiž i tam voličem. Má to však ještě i další důsledek. Jde zřejmě o to, že chceme iniciativně, a to v době, kdy aliance to ještě přímo nepotvrdila, ale náznaky zde jsou, připravit podmínky pro zahájení pozemního útoku na Jugoslávskou svazovou republiku. Nevyšla jim totiž kalkulace, že se po několika bombách srbský národ pokoří.

Na závěr mi dovolte jednu parafrázi. Přál bych vám, abyste si nikdy v budoucnu nemuseli říkat toto: Když napadli svrchovaný stát Jugoslávii, mlčel jsem, nejednalo se o ČR, když zabíjeli občany této země, mlčel jsem, nezabíjeli Čechy, a když napadli nás, nevěděl jsem co říkat - bylo totiž pozdě.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Gongolovi, slovo má pan poslanec Karel Vymětal. Z jeho přihlášky jsem dospěla k názoru, že si přeje mluvit dvakrát za sebou. V tuto chvíli tedy udělím ještě slovo dvakrát po deseti minutách, ale chci poprosit poslance, kteří si přejí mluvit dvakrát, aby mi odevzdali dvě přihlášky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP