Poslanec Karel Vymětal: Dámy a pánové terč, který mám na levé klopě svého saka, nemá pro mě jen symbolický význam. Jako málokdo z vás jsem - vidím, že někteří pánové i členové vlády se dobře baví při mém projevu. Paní předsedkyně, prosím, abyste zjednala nápravu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím o klid v Poslanecké sněmovně.

 

Poslanec Karel Vymětal: Ruší mě pan ministr kultury. Jestli chce telefonovat, ať opustí místnost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Upozorňuji na jednací řád a upozorňuji pana poslance Vymětala, aby se neobracel jmenovitě k poslancům a ministrům. Nicméně upozorňuji pana ministra Dostála, že by měl telefonovat z předsálí.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Omlouvám se.

 

Poslanec Karel Vymětal: Dámy a pánové, nevím, co vám je na tom k smíchu. Na rozdíl od vás, v pravé polovině této sněmovny, jsem v sobotu večer byl živým terčem na Brankově mostě v Bělehradě a nad mou hlavou létaly plně ozbrojené bombardéry NATO. Jestli je to někomu k smíchu, každému doporučuji, ať si to zkusí.

Když jsem se připravoval na dnešní jednání, a měl jsem na to včerejší večer a noc, začetl jsem se do stenozáznamu z jednání naší Poslanecké sněmovny minulý týden ve středu. Začetl jsem se do vystoupení některých poslanců a poslankyň a jsem rád, že mohu reagovat i na stanovisko klubu KDU-ČSL, kdy bylo řečeno ústy poslance Holáně, že jejich stanoviska byla řečena minulý týden ve středu v rozpravě.

Připomněl jsem si, jak nám pan Kasal jako správný křesťan připomenul, že z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranovi není zločinem. Vzpomněl jsem si na desatero božích přikázání a na jedno z nich - nezabiješ. Co na tento princip říká pan Kasal? Asi nic. Jemu je to cizí, on zabije, má jiný princip. Nebo si vzpomněl na křižácké války, kdy se vraždili lidé ve jménu božím, nebo si vzpomněl, jak hodnostáři římskokatolické církve světili a žehnali zbraním fašistů?

Pan Severa nás přesvědčoval a bouřil, že v navrženém usnesení není nic o tom, že bychom vysílali do Kosova rakety. Netrvalo týden, a už takové usnesení máme na stole. Na naše letiště mají být naváženy bomby a rakety a u nás budou věšet tyto bomby a rakety na bojové letouny NATO a od nás budou vysílány do Jugoslávie, do Kosova a do Metochie.

Někteří tvrdí, že mýlit se je lidské, ale lež je hřích. To panu Severovi nebrání jako správnému křesťanovi, aby veřejně lhal.

Se zájmem jsem si připomněl, jak zde pan Holáň bouřil - cituji: "Mezinárodní společenství nemůže dovolit, aby muži, ženy a dokonce i děti byli vyháněni, mučeni a vražděni uprostřed Evropy." Proto pan Holáň zřejmě souhlasí s tím, aby mezinárodní společenství, v tomto případě NATO, uprostřed Evropy nevinné muže, ženy a dokonce děti v Jugoslávii svými bombami a raketami mrzačilo a zabíjelo. Zvláštní logika.

Připomnělo mi to slova paní Parkanové na téže schůzi sněmovny, kdy prohlásila, že představitelé různých zločinných režimů používají sice stejná slova jako demokratický svět, avšak často ve zcela opačném významu. Dávám jí za pravdu. I v této sněmovně sedí dost takových představitelů zločinného režimu.

Nevím, dámy a pánové, kolik sedí v této sněmovně členů tohoto ctihodného zákonodárného sboru, kteří zažili válku. Já ji zažil. Už jsem byl dvakrát v Jugoslávii za poslední týden. Všem bych přál, aby - než budou hlasovat o usnesení navrženém vládou - zajeli do Jugoslávie a vychutnali si slastný zážitek, když vám nad hlavou hučí bojové, plně vyzbrojené vojenské bombardéry a vy čekáte - vysypou bomby na mou hlavu, nebo na jinou hlavu, přežiji to, nepřežiji, co s tím mám společného? Proč mám být zabit? Totéž chystáme schválit pro naši republiku, pro naše občany, aby si tento pocit naši občané zřejmě vychutnali.

Dámy a pánové, jsem přesvědčen o tom, že nikdo nemá právo zabít nevinného člověka a neexistuje žádný důvod, který by takový čin ospravedlňoval. Je mi zle z toho, že vojska členských států NATO, tedy včetně ČR, dnes a denně nevinné lidi v Jugoslávii zabíjejí. Podle mého přesvědčení nemají na to žádné právo a žádný důvod pro takovou hrůzu neexistuje, protože existovat nemůže. Proto odmítám vše, čím by se Česká republika podílela na těchto činech proti lidskosti, na zabíjení nevinných lidí v Jugoslávii. Jestli tato sněmovna svým usnesením připustí zapojení ČR do takových akcí NATO, je to před lidstvem a občany ČR neomluvitelné.

Dámy a pánové, připojuji se ke svým předřečníkům, kteří navrhli zamítnutí vládního návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Vymětalovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Cyril Svoboda.

 

Poslanec Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, chtěl bych se vaším prostřednictvím zeptat pana ministra zahraničních věcí, zda skutečně hrozí, že po půlnoci dnešního dne překročí území naší republiky nějaký vlak nebo nějaké letadlo - abych věděl, kdy něco takového hrozí. Pro další debatu je to důležité. Vaším prostřednictvím kladu otázku panu ministrovi.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan ministr slyšel tuto otázku. Pokud si přeje reagovat, udílím mu slovo.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan: Paní předsedající, rád bych vaším prostřednictvím odpověděl na konkrétní otázku pana poslance Svobody. Na ostatní poznámky si nechám možnost reagovat až na závěr diskuse.

Spojím odpověď na dvě otázky, protože pan poslanec Exner se mě ptal, zda jsme dostali nějakou oficiální žádost.

Řekl jsem to ve svém úvodním projevu. Dodám ještě detail. Dostali jsme na Ministerstvo zahraničních věcí oficiální nótu prostřednictvím velvyslanectví USA, kde jsme byli informováni, že tu je možnost a pravděpodobnost, že přes území ČR, přes území SRN a přes území Slovenska do Maďarska může projet vlak se 32 vagony, v němž bude uložen vojenský materiál, který bude doprovázen asi desetičlennou neozbrojenou skupinou vojáků. Tento vlak podle této nóty nejdříve může vyjet na území této republiky - a pouze v případě, že Poslanecká sněmovna dnes schválí návrh vlády - 26. dubna, tj. příští pondělí. Mohu vás ujistit, že po půlnoci žádný takový vlak na naše území nevjede.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP