Poslanec Zdeněk Jičínský: Paní předsedající, využívám slovo, které jste mi udělila - možná proto, že jsem nejstarší, který se hlásil k faktické poznámce. Jakkoli chápu, že parlamentní půda je příležitostí pro to, aby se tu uplatňovala i stranická hlediska v rámci určitých otázek, které dávají možnost stranická hlediska uplatnit, přece jen bych byl rád, kdyby všichni vážení kolegové si v této věci uvědomili, že tu nejde o malé stranické zájmy a malé stranické spory, ale o obrovskou tragédii (potlesk), a to skutečně není záležitost levé nebo pravé strany. Jde tu o obrovskou tragédii, které jsme svědky. Byl bych rád, kdybychom i toto jednání, charakter toho, čeho jsme svědky, nezlehčovali. Prosím vás o to. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka - pan poslanec Matulka.

 

Poslanec Dalibor Matulka: Já mám prosbu na vás, paní předsedající. Protože hloubka myšlenek pana Kasala mi nedovoluje, abych se tím vůbec jenom zabýval, jde mi jen o formu. Paní předsedající, až někdo z poslanců bude hovořit a bude jako pan kolega Kasal před chvílí ve vztahu k panu Vymětalovi hulákat jako na pastvě, zakročte podle jednacího řádu a vyzvěte příslušného poslance, aby se choval jako poslanec střízlivý.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka - pan poslanec Kasal.

 

Poslanec Jan Kasal: Pan poslanec Matulka prokázal svoji výši.

Chtěl bych jen odpovědět v klidu na to, co zde zaznělo. Možná dochází k nějakému omylu: KDU-ČSL není mluvčím římskokatolické církve ani kterékoli jiné církve. Byl bych rád, kdyby si to komunisté uvědomili. Možná jim to pomůže v tom, aby pochopili, že naše názory jsou vedeny zájmy našich voličů. Naši voliči se zdaleka nerekrutují jen z těch, kteří přísluší k nějaké církvi. Panu Matulkovi, panu Filipovi, panu Ransdorfovi bych rád doporučil, aby toto brali v úvahu. Nic víc, nic méně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Kasalovi. Chci jej upozornit, že nadále nepřipustím vystoupení tohoto charakteru z toho důvodu, že faktická poznámka reaguje na rozpravu a na faktickou poznámku lze odpovědět, ale zde nám vznikla diskuse prostřednictvím faktických poznámek na zcela jiné téma, než na jaké se vede diskuse.

Nyní je přihlášený pan poslanec Filip, předseda klubu KSČM. Potom jsem zaregistrovala faktickou poznámku pana poslance Exnera.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Já měl procedurální poznámku. Když jsem se přihlásil na začátku této schůze, dala jste přednost kolegovi Vidímovi a řekla jste, že má přednost přede mnou, protože se přihlásil dříve. Když se přihlásil kolega Ransdorf, dala jste přednost kolegovi Kasalovi jako předsedovi klubu. Chtěl bych, abyste si uvědomila, že nelze donekonečna ohýbat jednací řád.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Faktická poznámka - pan poslanec Exner.

 

Poslanec Václav Exner: V průběhu rozpravy bych si dovolil informovat pana poslance Payna, že pokud jde o Kosovskou osvobozeneckou armádu, mohu nabídnout doufám dostatečně hodnověrné informace ze snad dost nezávislého tisku k následujícím skutečnostem. Vyzbrojují ji hlavně tzv. sympatizanti ve Spojených státech amerických. Více než polovinu v určité době tvořili tzv. dobrovolníci ze Spolkové republiky Německo. Německá zpravodajská služba Bundesnachritendienst dodala protitankové granáty, neprůstřelné vesty, elektronické pozorovací a monitorovací zařízení a zpravodajský výcvik - podle televizní stanice v pořadu Monitor 24. září. Instruktoři jsou ze CIA, němečtí, turečtí a afgánští. Byla vyhlášena nezákonná mobilizace. UCK stojí za bombovými výbuchy v Mitrovici-Podujevu. Bylo odhaleno její krematorium v Kročce, kde také byl výcvikový tábor a muniční sklad se zbraněmi z USA. Christopher Hill, velvyslanec Spojených států, potvrdil masakry srbského obyvatelstva.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Nyní má slovo přihlášený předseda klubu Unie svobody poslanec Kühnl.

 

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím si, že je načase, abychom naši diskusi vrátili k předmětu, který projednáváme, abychom se přestali vzájemně napadat, reagovat jeden na druhého, protože zde mluvíme, mluvíme a mluvíme a Kosovo čeká na naši pomoc. Záměrně říkám - na naši pomoc, protože NATO, to jsme také my. Já jsem velice vděčný vládě, že přišla rychle a okamžitě v souladu s ústavou a našimi spojeneckými závazky se žádostí o souhlas sněmovny s operativním poskytnutím takové pomoci. O nic jiného se totiž nejedná.

Ukončení genocidy v Kosovu a návrat vyhnaných lidí, to je těch, kteří to vůbec přežili, zjevně nebude možné bez pomoci mezinárodní komunity. Je nesporné, že genocidě a vraždění má právo a povinnost bránit každý. Já jsem skutečně hrdý na to, že jsem Čech, že jsem příslušníkem země, která je součástí jediné aliance, která je vůbec schopna takové obrany lidskosti.

Myslím, že je zcela samozřejmé, že poslanci Unie svobody budou hlasovat pro navržené usnesení, proto tuto skutečnost zmiňuji pouze pro pořádek. Ale dovolte mi, abych se věcně vyjádřil k doplňku usnesení, který byl schválen na jednání zahraničního výboru.

V bodě II - jak jsme to nazvali - Poslanecká sněmovna vyjadřuje plnou podporu akcím NATO při řešení situace v Kosovu. Chtěl bych zde uvést několik skutečností. V předkládací zprávě, kterou vláda samozřejmě podpořila svůj návrh usnesení, se praví doslova - na druhé straně nahoře - že vláda potvrdila svoji podporu akcím NATO. Udělala to vláda a já jí za to tleskám. Udělal to pan ministr obrany Vetchý na jednání se svými kolegy z Polska a Maďarska a já mu za to tleskám. A udělali to také předsedové zahraničních a branných výborů tří parlamentů - polského, maďarského a českého - 16. dubna ve svém prohlášení, ze kterého bych přece jen rád citoval. Zdůrazňuji, že pod prohlášením jsou podepsáni také poslanci této sněmovny, předseda zahraničního výboru kolega Zaorálek a předseda výboru pro obranu a bezpečnost kolega Nečas.

V prohlášení se praví: "Vyjadřujeme naši plnou podporu vojenským akcím NATO v bývalé Jugoslávii namířeným k zastavení etnického čištění a genocidy albánského obyvatelstva režimem Slobodana Miloševiče. Rozhodně podporujeme síly NATO, mezinárodní organizace a všechny, kteří jsou ochotni přispět k vyřešení této krize. Naše země by měly použít všechny odpovídající prostředky, aby přispěly k vyřešení této situace v souladu s pěti požadavky NATO z 12. dubna 1999."

Dámy a pánové, prosím vás, abyste skutečně důkladně zvážili, zda má nebo nemá Poslanecká sněmovna zůstat pozadu. Poslanecká sněmovna je sborem volených zástupců a má svůj mandát. A je to především mandát k odvaze být hlasem České republiky, samozřejmě spolu se Senátem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP