Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já jsem si tohoto přímého rozporu vědoma a samozřejmě nebudeme hlasovat dříve, dokud nebude vyjasněn. Nyní udílím slovo předsedovi poslaneckého klubu KSČM, potom s procedurální poznámkou pan poslanec Vlach. Současně prosím o zklidnění atmosféry v jednacím sále, není zde slyšet vlastního slova.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Mám jediný návrh, jestli by nás hlasováním nemohl provádět kolega Titz, který je také zpravodajem, protože se mi zdá, že kolega Payne v tom jasno nemá.

 

Poslanec Jiří Payne: Mám za to, že rozhodující část sněmovny má jasno v tom, o čem hlasujeme. Máme před sebou vládní návrh a nemůžeme hlasovat en bloc o jednom nebo druhém usnesení, protože k textu vládního návrhu bylo podáno velké množství pozměňovacích návrhů. Jeden z nich, velice formální, detailní, je obsahem části usnesení zahraničního výboru. Bude následovat celá série pozměňovacích návrhů kolegy Exnera a teprve na konci můžeme vyjít vstříc návrhu poslance Langra, abychom hlasovali o celém vládním návrhu en bloc. Jinou proceduru nevidím, protože kdybychom dali přednost návrhu poslance Langra, tak bychom automaticky vyloučili všechny návrhy poslance Exnera, a mám za to, že poslanec Exner má právo, aby se o jeho návrzích hlasovalo.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, pan místopředseda Langer se přiklonil k vašemu výkladu. Já jsem také přesvědčena, že je správný, ale mám zde ještě přihlášeného pana poslance Vlacha, pokud si ještě přeje mluvit.

 

Poslanec Jiří Vlach: Na jasný dotaz, jasná odpověď. V tomto okamžiku o I z prvního usnesení jako o protinávrhu proti vládnímu návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Doufám, že v tuto chvíli je již všem jasné, o čem budeme hlasovat. Stanovisko ministra je nesouhlasné.

 

O tomto protinávrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 11, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento protinávrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 11 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 pro vyslovil 1 a 141 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Payne: Děkuji. Nyní projdeme všechny návrhy poslance Exnera, které mají charakter pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu.

Za prvé pan poslanec Exner navrhuje v celém textu slova "v zájmu řešení kosovské krize" nahradit slovy "v rámci agrese Severoatlantické smlouvy (NATO) proti Svazové republice Jugoslávie".

Stanovisko zpravodaje je záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanovisko pana ministra také.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 12 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 12 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 pro vyslovilo 23 a 153 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Payne: Dále pan poslanec Exner navrhuje v bodě 3 za slova "bez ní" vložit slova "dopravou, uskladněním a manipulací". Stanovisko zpravodaje je negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanovisko ministra je také negativní.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 13 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 13 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 pro vyslovilo 23 a 153 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Payne: Další návrh poslance Exnera je vypustit bod 4 vládního návrhu. Stanovisko zpravodaje je negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanovisko ministra je také negativní.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 14 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 14 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 pro vyslovilo 23 a 153 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Payne: Tím jsme probrali pozměňovací návrhy pana poslance Exnera a všechny ostatní mají charakter doplňovacích návrhů. U všech doplňovacích návrhů doporučuji hlasovat v pořadí, v jakém byly podány, pokud je s tím souhlas.

První podaný doplňovací rozšiřující návrh oproti vládnímu návrhu byl návrh poslance Matulky, který žádal, aby byl doplněn další bod, který by zněl: "žádá mandátový a imunitní výbor, aby podle § 45 odst. 1 písm. c) zákona o jednacím řádu posoudil, zda nejsou dány podmínky pro trestní stíhání poslance Miloše Zemana v souvislosti s vyslovením souhlasu s vojenskými akcemi Severoatlantické aliance proti jugoslávské svazové republice".

Stanovisko zpravodaje je negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanovisko ministra je také negativní.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 15 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 15 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 pro vyslovilo 24 a 151 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Payne: Tím jsou vyřízeny všechny návrhy poslance Matulky, nemýlím-li se. Druhým, kdo vystoupil v rozpravě, byl poslanec Vlach. Teď mám pocit, že bychom měli dát přednost rozšiřujícímu usnesení zahraničního výboru. Tady jsem možná měl dát přednost i před návrhem pana poslance Matulky. Omlouvám se, jestli jsem tím způsobil někomu potíže při hlasování, ale mám pocit, že jsem neovlivnil rozhodování. Abychom byli procedurálně zcela v pořádku, měli bychom se teď vyjádřit k rozšiřujícím návrhům zahraničního výboru. Návrhy můžeme rozdělit do dvou kategorií, pokud by s tím souhlasili navrhovatelé. Je to II a III a IV, které spolu souvisejí věcně. Asi bych doporučoval hlasovat o nich najednou jedním hlasováním, je-li s tím souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vidím, že pan poslanec Vlach neprotestuje. Můžeme postupovat takto.

 

Poslanec Jiří Payne: Pokud je souhlas s tímto postupem, tak bychom se měli vyjádřit k návrhu II zahraničního výboru, který máme před sebou v písemné podobě. Abychom se mohli vyjádřit k bodu II jako celku, tak bychom měli napřed odhlasovat pozměňovací návrh ke stanovisku zahraničního výboru, poslance Zaorálka. Je tomu tak. Pokusím se jej velmi rychle najít. "Podporu současným akcím NATO k řešení situace v Kosovu". Jedná se o vložení slova "současným". Doporučuji postup takový, že bychom napřed hlasovali o pozměňovacím návrhu poslance Zaorálka. Podle toho, jak dopadne, tak bychom hlasovali o definitivním znění bodu II.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V hlasování pořadové číslo 16 tedy rozhodneme o pozměňovacím návrh poslance Zaorálka k bodu II usnesení zahraničního výboru. Prosím o stanoviska.

 

Poslanec Jiří Payne: Stanovisko zpravodaje je neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanovisko ministra je souhlasné.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 16 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 16 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 pro vyslovilo 108 a 29 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP