Poslanec Jiří Payne: Nyní bychom měli hlasovat o bodu II, doplnění ve znění pozměňovacího návrhu. Stanovisko zpravodaje je neutrální. To je politické stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanovisko ministra je také neutrální.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 17. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 17 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 96 a 45 bylo proti.

 

Pokračujte, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Payne: Nyní bychom měli projednat bod III a IV, který máte v usnesení zahraničního výboru před sebou v písemné podobě. Jedná se o všeobecné zmocnění k aktivitám, které nejsou blíže specifikovány. V této věci zaujímám neutrální stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanovisko pana ministra je také neutrální.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 18. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 18 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 49 a 68 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Payne: Nyní bychom v pořadí, jak byly návrhy předneseny, přešli k návrhům poslance Vlacha, který navrhl doplnit další bod římsky číslovaný, který by zněl: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby urychleně předložila návrh legislativní úpravy či usnesení, které by umožnilo pružnější postup při schvalování vysílání ozbrojených sil České republiky do zahraničí, pobytu cizích vojsk na území České republiky a plnění aliančních závazků České republiky." Stanovisko zpravodaje je neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanovisko ministra je také neutrální.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 19. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 19 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 181 pro něj vyslovilo 48 a 81 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Payne: Dále přicházíme k návrhům poslance Exnera. Vracíme se k jeho rozšiřujícím návrhům. Poslanec Exner navrhnul doplnit usnesení: "Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby aktivně přispěla k urovnání situace na Balkáně jednáním v souladu s mezinárodním právem." Stanovisko zpravodaje je negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanovisko ministra je také negativní.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 20. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 20 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 25 a 124 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Payne: Dalším návrhem poslance Exnera je pokračování návrhu, které zní: "Žádá vládu České republiky, aby oznámila Severoatlantické alianci stanovisko České republiky, že její agrese proti Svazové republice Jugoslávie musí být okamžitě ukončena." Stanovisko zpravodaje je negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanovisko ministra je také negativní.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 21. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 21 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 23 a 147 bylo proti.

 

Poslanec Jiří Payne: Dále pan poslanec Exner navrhuje doplnit bod 5 k vládnímu usnesení, který by zněl: K plnění úkolů podle tohoto usnesení se současně může na území České republiky nacházet nejvýše - a první varianta je 120, druhá varianta je 180 osob. V této věci bychom měli hlasovat podle alternativ, potom teprve o celém pozměňovacím návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ptám se pana poslance Exnera, zda by bylo možné dát nejdříve hlasovat o celém návrhu usnesení v první početní alternativě, potom v druhé početní alternativě.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, jednací řád v těchto věcech jasně stanoví, jak se má postupovat při hlasování. Týká se to i dalšího návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, vidím, že trváte na orientačním hlasování. Je to samozřejmě možné. Budeme tedy hlasovat orientačně. Pane zpravodaji, přečtěte prosím první návrh.

 

Poslanec Jiří Payne: První návrh je 120 osob.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková:hlasování pořadové číslo 22 prosím, aby se pro vyjádřili ti, kteří jsou pro tuto početní variantu.

Tento návrh získal podporu 19 poslankyň a poslanců.

 

Pane zpravodaji, prosím předneste druhý návrh.

 

Poslanec Jiří Payne: Orientačně budeme hlasovat o přítomnosti 180 osob na území České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, aby se v hlasování pořadové číslo 23, které jsem zahájila, pro vyslovili ti, kteří si přejí přítomnost 180 osob na území České republiky.

Tento návrh získal podporu 2 poslankyň a poslanců.

 

Pane zpravodaji, je tam ještě nějaká další alternativa?

 

Poslanec Jiří Payne: Další alternativa není, takže bychom měli hlasovat v pořadí 120 osob, potom 180 osob.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pro pořádek přečtěte prosím celý návrh usnesení.

 

Poslanec Jiří Payne: Hlasujeme o doplnění bodu 5: K plnění úkolů podle tohoto usnesení se současně může na území České republiky nacházet nejvýše 120 osob.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 24, které zahajuji. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 24 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 19, proti bylo 139.

 

Poslanec Jiří Payne: Nyní hlasujeme o alternativě, která získala menší podporu, a to: K plnění úkolů podle tohoto usnesení se současně může na území České republiky nacházet nejvýše 180 osob.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 25. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 25 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 10 a proti 141.

 

Poslanec Jiří Payne: Dále pan poslanec Exner navrhuje doplnit další bod, který by omezil účinnost usnesení sněmovny. Navrhuje tři alternativy. Text by zněl: s tím, že účinnost tohoto usnesení končí podle varianty A 31. května tohoto roku, podle varianty B 30. června tohoto roku, podle varianty C 31. července tohoto roku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: HREF="/sqw/hlasy.sqw?G=13838">Hlasování pořadové číslo 26. Kdo je pro variantu A?

Tato varianta získala podporu 23 poslankyň a poslanců.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP