Začátek schůze Poslanecké sněmovny
11. května 1999 ve 14.08 hodin

 

Přítomno: 193 poslanců

 

(Schůze zahájena ve 14.08 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 13. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám.

Prosím, abyste se posadili a přestali vést kuloární rozhovory. Jinak bychom nemohli jednat. Prosím i pány ministry Mertlíka a Svobodu, aby šli jednat mimo tento sál.

Schůzi jsem svolal a návrh pořadu jsem stanovil na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 29. dubna t.r. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 30. dubna.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými hlasovacími kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Náhradní kartu č. 1 má poslanec Gross, č. 2 poslanec Cyril Svoboda, č. 3 poslanec Kühnl, č. 4 poslanec Zaorálek, č. 6 poslanec Ouzký a č. 7 poslanec Mareš. Doufám, že to jsou všechny náhradní karty .

Nejdříve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Jaroslava Melichara a poslance Pavla Svobodu. Má někdo nějaký jiný návrh? (Nikdo se nehlásil.)

 

Proběhne tedy první hlasování této schůze. Zahájil jsem hlasování a ptám se kdo je pro, aby ověřovateli byli poslanci Melichar a Svoboda, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1 z přítomných 180 poslanců hlasovalo pro 166 a nikdo nebyl proti.

 

Konstatuji, že ověřovateli 13. schůze Poslanecké sněmovny jsme určili poslance Jaroslava Melichara a poslance Pavla Svobodu.

Prosím určené ověřovatele, aby nyní zkontrolovali přihlášky poslanců na ústní interpelace se seznamy v počítači a poté dohlédli na losování jejich pořadí. Seznamy s vylosovaným pořadím budou rozdány do lavic.

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Křeček - hospitalizace a Lobkowicz Michal a Zvěřina - zahraniční služební cesta. Z vlády se omlouvá z vážných rodinných důvodů ministr Bašta a kvůli zahraniční služební cestě ministr Fencl, ministr Kavan a ministr Peltrám.

Přistoupíme nyní ke stanovení pořadu, jehož návrh je uveden na pozvánce.

Nejdříve vás chci informovat o tom, že jsem dne 29. dubna obdržel usnesení Senátu, kterým Senát zamítl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Prosím pana ministra Dostála a pana poslance Pilipa, aby šli diskutovat mimo tento sál.

V souladu s § 97 odst. 3 našeho jednacího řádu jsem povinen zamítnutý návrh zákona, předložit sněmovně, aby o něm hlasovala znovu. Doporučuji proto návrh zákona zařadit za bod č. 2 návrhu pořadí. Sněmovní tisky k tomuto bodu - 62/4 a 62/5 - vám byly rozdány v pátek 30. dubna.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP