(15.00 hodin)

(pokračuje Klaus)

Paní poslankyně Rujbrová navrhla zařadit nový bod, tisk číslo 42 - já teď nedovedu pojmenovat název tohoto tisku - Novela občanského soudního řádu - před bod 28 našeho jednání.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 193 poslanců 61 bylo pro, 41 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Mareš navrhl zařadit bod číslo 32 jako první bod našeho jednání jednacího dne v úterý 18. května.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 192 poslanců 128 hlasovalo pro, 37 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Mareš dále navrhl vypustit bod číslo 93 z pořadu jednání.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 18 z přítomných 192 poslanců 121 bylo pro, 38 proti. Návrh byl přijat.

 

Stejně tak pan poslanec doporučuje, aby byl z pořadu jednání vyřazen bod 94.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 193 poslanců 156 bylo pro, 23 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Fischer navrhuje nový bod zařazený na zítřek 12. května, a to "Informace vlády o současném stavu výstavby Jaderné elektrárny Temelínů.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 192 poslanců 59 bylo pro, 75 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Kapoun navrhuje přeřadit bod číslo 55 jako druhý bod jednání dne 14. května, to znamená v pátek.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 192 poslanců 123 bylo pro, 42 bylo proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Beneš, rozumím-li tomu, navrhl - a to je teď spojení návrhu s návrhem pana poslance Grosse - aby byl bod 18 projednáván před bodem 98, ale spojeno jednání. Pan poslanec Vlach navrhoval opak - takže co chce pan poslanec Beneš?

 

Poslanec Miroslav Beneš: O spojení jsme žádali všichni tři. Pan kolega Gross se pak svého návrhu vzdal ve prospěch návrhu pana doktora Vlacha. Myslím si tedy, že by mělo následovat orientační hlasování o dvou možných termínech.

 

Předseda PSP Václav Klaus: O dvou možných? Já jsem si u pana poslance Beneše nezapsal žádný termín, abych se přiznal. Musí tedy říci, jaký termín navrhuje.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pan kolega Beneš navrhl spojit bod 18 s bodem 98 a projednávat je společně, tedy jako 98 a 99 původního pořadu. Připojil jsem se k návrhu pana kolegy Vlacha, který navrhl spojit rozpravu a pevný termín projednávání ve středu jako první bod, druhou středu, tj. 19. tohoto měsíce. Myslím si, že není zapotřebí orientační hlasování. Nejprve se bude hlasovat o návrhu pana kolegy Beneše. Když neprojde, tak o návrhu pana kolegy Vlacha. Když neprojede ani ten, platí původní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, dávám hlasovat o návrhu pana poslance Beneše, který zněl, aby bod 18 byl projednáván před bodem 98, neboli - že budou dva nové body 98 a 99, nezmění-li se jiné číslování.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro návrh pana poslance Beneše, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 192 poslanců 66 hlasovalo pro, 100 hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Já tedy přeskočím k návrhu pana poslance Vlacha, abychom toto vyřešili, který navrhl body 18 a 98 zařadit na středu 19. 5. jako první bod programu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 23 z přítomných 192 poslanců 176 hlasovalo pro, 1 hlasoval proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Dostál navrhl vypuštění bodu 95 a jeho přesunutí na příští schůzi.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 24 z přítomných 192 poslanců 150 bylo pro, 21 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Skopal navrhl body 37, 38 a 44 přesunout na 18. květen.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 192 poslanců 116 hlasovalo pro, 24 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní se vracíme k tomu vrácenému návrhu Senátu. My už jsme o tom hlasovali? Dobře.

 

Takže, poslední je návrh paní místopředsedkyně Buzkové, aby byly společně projednávány body 27 a 92 v takovém pořadí, aby bod 92 se dostal za bod 27 dnešního pořadu.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 26 z přítomných 191 poslanců 176 hlasovalo pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechna dílčí pozměňující hlasování, a proto přistoupíme k hlasování o celém návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP