(17.00 hodin)

(pokračuje Ambrozek)

To se týká jak rozlohy, tak sídla, tak třeba návrhu zemědělského výboru na náhradu toho omezení vlastníkům, kterou rovněž doporučuji. Protože třetí čtení bude někdy až příští týden, takže bude dost času na konzultaci se starosty. To jen pro pořádek.

Nyní vlastní pozměňovací návrh. Týká se nového znění přílohy č. 1, která nese název "Územní vymezení (popis hranic) připravovaného Národního parku České Švýcarsko". Hranice Národního parku České Švýcarsko vede od hraničního mezníku č. 14 ve Hřensku okrajem lesa nad křižovatku silnic 235 a 258 a dále okrajem lesa k parkovišti nad hotelem Klepáč. Zde přechází silnici Hřensko-Mezní Louka a po ní se vrací zpět do Hřenska k mostu na silnici Hřensko-Janov, po této silnici až k průseku elektrovodu pod Janovem, dále po průseku k cestě zvané Mühlweg, po ní k vodárně v Janově a odtud po okraji lesa jihovýchodním směrem až k elektrovodu za lokalitou Hájenky. Dále po tomto elektrovodu vlevo překračuje Kachní potok až na okraj lesa nad Divokou soutěskou. Po okraji lesa pokračuje vlevo kolem osady Kamenická Stráň, za níž se napojuje na silnici Kamenická Stráň-Růžová. Po této silnici jde až na odbočku žluté turistické cesty a po této turistické cestě pokračuje vlevo až k hranici NPR Růžák. Po západním a jižním svahu Růžovského vrchu sleduje hranici rezervace až k žluté turistické cestě, po které pokračuje vpravo na kraj lesa. Dále pak odbočuje vlevo a po kraji lesa vede k průseku elektrovodu nad soutokem Kamenice a Chřibské Kamenice. Po tomto průseku k říčce Kamenici, překračuje ji na pravý břeh, který sleduje po proudu, a po 700 metrech odbočuje vpravo vzhůru údolím (východním směrem) až k okraji lesa.

Zde uhýbá vlevo a po kraji lesa obchází lokalitu "Na Všemilské Planině" až k lesní cestě, po které odbočuje do údolí potoka Jetřichovické Bělé, po jejímž levém břehu jde proti proudu až k Jetřichovickému mlýnu, který obchází a přechází na silnici Jetřichovice-Vysoká Lípa. Pokračuje po ní směrem do Vysoké Lípy. V místě, kde silnice opouští les, přechází vlevo na kraj lesa a po něm obchází osadu Vysoká Lípa až k silnici do Zadních Jetřichovic, po ní směrem k Zadním Jetřichovicím až po křižovatku se starou Českou silnicí. Po této směrem k obci Jetřichovice. Asi 50 m za křižovatkou se zpevněnou lesní cestou (k lesním školkám "Na bídě") doleva. Lesní cestou do sedla a doleva po okraji lesa až k Jetřichovické ozdravovně. Za ní k silnici Jetřichovice-Rynartice.

Po této silnici probíhá vzhůru až k elektrovodnímu průseku a jím do Rynartic. Vlevo po okraji lesa obchází Rynartice až k jeho východnímu okraji k vyústění lesní cesty na silnici Rynartice-Dolní Chřibská. Dále pokračuje po této silnici okolo rekreačního zařízení "Na Potokách" směrem do Dolní Chřibské. Krajem lesa odbočí vlevo k lesní asfaltové cestě pod Českým vrchem, po ní a dále okrajem lesa kolem Českého vrchu až k silnici Dolní Chřibská-Doubice. Po této silnici pokračuje až k místu, kde silnice opouští les, před obcí Doubice odbočuje vlevo na kraj lesa a jím obchází západní okraj obce Doubice až na silnici Doubice-Kyjov.

Po této silnici pokračuje do Kyjova, po kraji lesa okolo Kyjovské přehrady a po Kyjovském potoku dolů ke Křinici, 100 m proti jejímu proudu, přes tok a okrajem lesa ke zpevněné lesní cestě vedoucí z jihu ke Kamennému vrchu a po této cestě směrem na Vlčí Horu. V místě, kde cesta opouští les, doleva okrajem lesa k Vlčímu potoku. Po proudu Vlčího potoka k cestě parcelní číslo 1584 a po ní na Šternberk. Tady vlevo po okraji lesa k cestě parcelní číslo 1577/1 a po ní k Brtnickému potoku. Proti proudu Brtnického potoka až k cestě parcelní číslo 464. Po ní a dále po cestě číslo parcelní 466. Pak po cestě parcelní číslo 467 až k místu, kde se stýká s cestou parcelní číslo 278. Odtud po hranici mezi parcelami 336 a 390, pak po hranici mezi parcelami 366 a 381. Potom po hranici mezi parcelami 368 a 381 a po hranici parcel 368 a 390. Poté se napojí na hranici katastrálních území Mikulášovice a Kopec. Po této hranici směr státní hranice k hraničnímu patníku číslo 21. Odtud po státní hranici do Hřenska.

Omlouvám se, že to bylo trochu podrobnější, ale je to pro stenozáznam. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je, jak jsem uvedl v úvodu, vyjít vstříc požadavkům samospráv, Lesů České republiky, a zároveň tomuto území, které - domnívám se - má evropskou hodnotu a může být naším vkladem do evropského přírodního dědictví, pomoci najít variantu, která bude přijatelná pro většinu Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, za vyčerpávající a obsáhlý pozměňovací návrh, ale zřejmě nebylo možné jej předložit jinak, v jiné podobě, než jste jej předložil. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji, pane předsedající. Jen fakticky, protože jde o návrh, který jsme projednávali v zemědělském výboru, tak jsem si dovolil - a pan kolega Ambrozek se na mě nebude zlobit - jej pečlivě sledovat a pro stenozáznam uvádím, že se zajisté nechtěně spletl, přeskočil řádek, a to ve druhém odstavci dole "za ní po okraji lesa a přes cestu haťového dolu, po této cestě do Jetřichovic a vždy po okraji lesa k silnici Jetřichovice-Rynartice". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Pan kolega Ambrozek kýval hlavou souhlasně, tudíž toto místopisné upřesnění považuje za vhodné a správné doplnění jím předloženého pozměňovacího návrhu.

Další písemně přihlášený do podrobné rozpravy pan kolega Doležal svoji přihlášku stáhl. Nyní vidím přihlášku pana poslance Beneše.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, dámy a pánové, jen bych poprosil, abychom před hlasováním pak dostali konkrétní návrh, protože se přiznám, že jsem to nesledoval v souladu s textem, ale s mapou a velmi brzy jsem se ztratil, takže jsem nemohl odhalit, že byl vynechán řádek.

Chtěl bych předložit jeden pozměňovací návrh a jednu otázku. V těch vyšších ochranných podmínkách § 3 odst. 1 b) se píše "používat hospodářských zvířat k tahu a jezdit na nich mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená správou. Tento zákon se nevztahuje na běžné obhospodařování pozemků se souhlasem jejich vlastníka či nájemce…" Dovoluji si navrhnout, aby další text: "pokud je v souladu se způsobem využití dotčeného druhu pozemku" byl vyloučen, protože myslím, že interpretace by mohla znamenat, že na svém koni a na svém pozemku nemůže vlastník pozemku a koně se projet, neboť to není využití dotčeného druhu pozemku pro obhospodařování toho pozemku. To je jeden pozměňovací návrh.

Pak jedna otázka. Chtěl bych se zeptat, tam v odstavci 2: "Na území první a druhé zóny je dále zakázáno volné pobíhání domácích zvířat." Co se stane s kočkou domácí? Vy z vás, kteří máte nebo jste někdy viděli kočku domácí, tak jistě více, že se jí velmi těžko zakazuje volné pobíhání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Mohu vás ujistit, že pozměňovací návrhy budou ve vytištěné podobě rozdány všem poslancům před hlasováním do lavic, neboť i já si uvědomuji, že bylo velmi složité sledovat putování pana kolegy Ambrozka napříč budoucím národním parkem.

Kolegyně a kolegové, hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Podrobnou rozpravu tedy končím. Vzhledem k tomu, že v jejím rámci nezazněl žádný návrh na zamítnutí ani na vrácení návrhu zákona, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP