(17.20 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Předložený návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení tohoto výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 84/2. Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Vladimír Cisár, zpravodaj výboru.

 

Poslanec Vladimír Cisár: Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění poslance Jiřího Payna, zpravodajské zprávě a po rozpravě přijal následující usnesení:

  1. Doporučuje Poslanecké sněmovně schválit poslanecký návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, tisk 84, s tímto pozměňovacím návrhem:
  2. V § 14, odstavci 1 vypustit poslední větu: "Sdělení stanoviska odmítnout v případech uvedených v § 13, odst. 3."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji pane poslanče. K předloženému návrhu zákona otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se tedy, kdo z kolegyň a kolegů má zájem vystoupit na základě přímé přihlášky z pléna. (Nikdo se nehlásil.) Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

Nyní zahajuji podrobnou rozpravu, do které také nemám žádnou písemnou přihlášku. Také žádnou přihlášku nevidím, a tudíž podrobnou rozpravu končím. Děkuji panu poslanci Paynovi, panu poslanci Cisárovi a v tuto chvíli končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem schváleného pořadu schůze je

 

5.
Vládní návrh zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů,
(veterinární zákon)
/sněmovní tisk 88/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády by tento návrh zákona měl odůvodnit její místopředseda Pavel Mertlík, kterého zde však nevidím, a tudíž projednávání tohoto bodu přerušuji do 17.30 hodin, dokud se neobjeví místopředseda vlády.

Prosím Kancelář sněmovny či zbývající členy vlády, aby nalezli pana místopředsedu Mertlíka.

 

(Schůze přerušena v 17.24 hodin - opět zahájena v 17.30 hodin.)

 

Je 17.30 hodin. Kdybyste jen tušili, jak mě svrbí jazyk, ale chtěl bych připomenout těm, kteří seděli v této sněmovně za jiné vlády, jakými usneseními tato sněmovna se vyjadřovala k povinnosti vlády zúčastňovat se jednání v Poslanecké sněmovně. Mám sto chutí připomenout takové usnesení i vám, především vládě. Nicméně z tohoto místa ji jenom požádám, aby se skutečně účastnila projednávání zákonů touto sněmovnou a aby ministři této vlády neopouštěli sněmovnu, dokud sněmovna zasedá. (Potlesk.)

Nyní bych udělil slovo nikoliv místopředsedovi vlády, nýbrž jinému pověřenému členovi vlády, který má k problematice veterinární péče velmi blízko, a to je panu ministru pro místní rozvoj Císařovi. Prosím, aby se ujal slova.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jaromír Císař: Pane předsedající, dámy a pánové, paní poslankyně, páni poslanci, byl jsem pověřen panem ministrem Fenclem, abych přečetl jeho stanovisko k vládnímu návrhu zákona o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, veterinární zákon, do druhého čtení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP