(10.10 hodin)

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji, pane předsedající. Vážená sněmovno, vážení přítomní, dovolil bych si jenom připomenout nebo konstatovat, že skutečně zatím nedošlo k pochopení toho, o co šlo panu poslanci Nečasovi. Jde skutečně o výklad výrazu "co je to společenský zájem". Otázka konkrétně zní, zda tento stát považuje za společenský zájem řešení nezaměstnanosti formou využití starých objektů, do kterých je třeba investovat, pro které je třeba najít vhodné vlastníky. Jsem také toho názoru, že nejlepšími, kteří nové vlastníky najdou, jsou obce. Chtěl bych podotknout, že podobný případ už byl a v roce 1992 zákonem o státním rozpočtu, když byla převedena komplexní bytová výstavba na obce, tak tyto obce přes velkou problematičnost tohoto opatření si postupně našly využití objektů. Dnes přispěly k rozvoji podnikání, přispěly potažmo k rozvoji zaměstnanosti a postaraly se o tyto objekty ať přímo, nebo prostřednictvím místních firem, místních podnikatelů převážně v místě.

Byl jsem velice rád, že zde sedí ministři, kterých se tato problematika bezprostředně týká. Jde zde klíč k řešení podpory malých a středních firem, je zde klíč k řešení velkého problému obcí, je zde klíč k řešení nezaměstnanosti bez jedné koruny výdajů státu. Chce to jen zásadní rozhodnutí a trochu jiný pohled, než se bránit za každou cenu vydání státního majetku podnikatelům. Myslím, že už bychom je mohli vnímat v příznivějším světle. Jsem rád, že nepocházím z oblasti jako pan poslanec Šulák, který hovořil o zvěrstvech, která se s majetkem děla. Tento případ naštěstí neznám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kolegové, já rozumím vašim připomínkám, nicméně chtěl jsem nechat pana poslance dokončit jeho vystoupení a následně poté upozornit, že jeho vystoupení lehce přesáhlo rozsah faktické poznámky.

Slovo má pan poslanec Petr Nečas.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, jsem velmi smutný z toho, že pan ministr za prvé nepochopil zcela, o co v této interpelaci jde, a za druhé, že to bere jako osobní nebo politický útok. Mně se v žádném případě nejedná o osobní nebo politický útok.

Tady bych navázal na to, co řekl pan poslanec Urban. Ano, já s tím, co řekl, v 99 % souhlasím. Celý vtip spočívá v tom, že autory v současné době neudržitelného výkladu termínu "společenský zájem" ve vyhlášce 119/1988 jsou úředníci Ministerstva financí, kteří tento výklad předkládají panu ministru financí Svobodovi. Jsou to titíž úředníci, kteří tento výklad předkládali panu ministru Pilipovi, před ním panu Kočárníkovi, před ním panu Klausovi a ještě před listopadem panu Žákovi. Tuším, že tak se jmenoval poslední komunistický ministr financí. V tom spočívá celý vtip. Ale my všichni nyní cítíme, že problém se musí řešit jiným způsobem, že v současné době není možné omezovat společenský zájem pouze na nekomerční využití těchto objektů, ale skutečně na to, aby obce se s ním mohly efektivně nakládat. Znovu opakuji to, co zde zaznělo. Objekty neprodáme, obce si je nevezmou, jestliže je budeme nutit jenom k tomu, aby je používaly pro nekomerční využití, protože je neuživí. Jsou to někdy rozsáhlé kasárenské objekty. Nejedná se tedy skoro vůbec o bytový problém, pane ministře financí. Ten je naprosto zanedbatelný. Objem bytového majetku je v tom zanedbatelný.

Skutečně bych velmi prosil, aby Ministerstvo financí změnilo svůj výklad, změnilo výklad toho, co je společenský zájem, přestalo tvrdit, že společenský zájem je pouze využití těchto objektů pro účely sociální, zdravotní, kulturní a tělovýchovné, a připustilo, že obce mají právo např. tento majetek nikoliv prodat, nikoliv libovolně pronajímat - dovedu si představit například, že pronajímat z povolení Ministerstva financí. Současný stav je neudržitelný. Dochází ke stamilionovým škodám a je v zájmu nás všech, abychom tomu zabránili. Znovu opakuji. Jednomyslné usnesení výboru pro obranu a bezpečnost. Poslanci všech politických stran, podpora ministra obrany, podpora ministerského předsedy. Proboha, pane ministře, řekněte úředníkům, a znovu opakuji, vy jste je zdědil, problém je zděděný. Já jsem to řekl v úvodu svého vystoupení. Problém je zděděný, to není problém, který byste vy osobně vytvořil. Ale teď je potřeba, abyste změnil jako ministr financí výklad vyhlášky 119, který umožní tento problém efektivně řešit.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji panu poslanci Nečasovi. Slovo má pan kolega Chytka, připraví se pan kolega Koháček, pan kolega Exner.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, v průběhu rozpravy na toto téma jsme byli napadáni, že nám nejde o vyřešení věcného problému a že celý problém politizujeme. Chtěl bych se vrátit skutečně k věcnému problému, a dokonce půjdu ještě dál. Chtěl bych se vrátit ke zcela konkrétnímu problému. Chtěl bych se vrátit ke kauze areál letiště Mošnov na severní Moravě.

Při ústních interpelacích byl pan ministr financí dotazován, kdy převede Ministerstvo financí tento areál do majetku obce. Vláda totiž o tomto převodu, vážené dámy a pánové, již hlasovala a odsouhlasila tento převod před třemi lety. Slyšíte dobře. Vláda České republiky před třemi lety odsouhlasila převod areálu Mošnov do rukou obce. Do této chvíle tento areál v rukou obce není. Pan ministr financí se při ústních interpelacích bránil celkem rozumně tím, že je to v rukou Ministerstva obrany, že Ministerstvo obrany musí zjistit všechny náležitosti, všechny dokumenty a tyto dokumenty předat na Ministerstvo financí. Poté, říkal pan ministr financí, již nic nebrání tomu, abych okamžitě tuto žádost vyřídil a podepsal.

Chtěl bych informovat pana ministra financí, že Ministerstvo obrany splnilo svůj úkol. Ministerstvo obrany předalo veškerou kauzu, všechny náležitosti, všechny dokumenty na Ministerstvo financí, ale na tomto Ministerstvu financí nyní tento převod leží a podle mých informací se s tím nic neděje. Chtěl bych se tedy zeptat pana ministra financí, zda platí jeho slovo, když řekl, že jakmile to přijde k nám, na Ministerstvo financí, okamžitě tuto žádost vyřídíme.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan kolega Koháček.

 

Poslanec Petr Koháček: Pane předsedající, dámy a pánové, přihlásil jsem se, když hovořil pan ministr Svoboda, protože podle mého názoru zde řekl jednu velice výstižnou větu, kterou bych naprosto jednoznačně podepsal. Pan ministr zde řekl, že pro některé nemovitosti budeme hledat velmi těžko zájemce, a výslovně řekl, že to v Poslanecké sněmovně vyřešíme velmi těžko. To je samozřejmě pravda. Myslím si a znovu opakuji to, co jsem již říkal ve svém předchozím vystoupení, že daleko lépe to jsou schopny vyřešit obce, které mají ke konkrétnímu objektu nejblíže, které vědí nejvíce, jaké problémy je tíží a jakým způsobem tento objekt využít. Protože jsou dnes podmínkami svázány natolik, že celkem logicky o tyto nemovitosti zájem neprojevují, protože je podle současného výkladu nemohou upotřebit, tak nám tyto nemovitosti dále chátrají.

Připojuji se k tomu, co zde řekl již kolega Nečas. Opravdu nejde o bytové záležitosti v naprosté většině. Z vystoupení pana ministra jsem pochopil, že pokud by šlo o bytové prostory, že to podepíše okamžitě, ale jeho důraz, který kladl na tuto část nemovitostí, mě vede k závěru, že u ostatních by to tak rychle nepodepsal.

Chtěl bych ještě reagovat na slova kolegy Šuláka, který zde hovořil o korupci, která byla údajně v malé privatizaci atd. Chtěl bych říci, že tady se hovoří o tom, že tyto objekty převedeme na obce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP