(16.20 hodin)

(pokračuje Zeman M.)

Chtěl bych se omluvit za přehnanou stručnost své odpovědi a chtěl bych ujistit interpelenta, že bude-li mít jakoukoli doplňující otázku, jsem vyzbrojen podstatně rozsáhlejšími přílohami, které v odpovědi na jeho doplňující otázku ochotně přečtu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi vlády ČR Miloši Zemanovi. Nyní bude opět hovořit pan poslanec Maštálka, neboť chce položit doplňující otázku. Prosím, pane kolego. Hovoří kolega Maštálka.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Chtěl bych poděkovat za tu stručnost. Nepovažuji za urážku, že to bylo tak stručné, děkuji pane premiére.

A teď trochu vážně. Já jsem samozřejmě nechtěl zlehčovat toto téma a nechtěl jsem ani válku, nechci ji ani teď. Proto zůstanu nad věcí. V žádném případě mi nešlo o šaškárnu, stejně jako mi nešlo o šaškárnu před dvěma lety, kdy jsem oslovil premiéra Klause. Myslím si, že příliš mnoho času jsem strávil nad uvedenou problematikou, než abych ji zlehčoval a tropil si z ní žerty.Není mojí vinou, že mechanismy interpelací jsou takové, jaké jsou. A že jsem neměl možnost svoji interpelaci upřesnit, byť jsem k tomu byl připraven. Jde mi o věc, nikoli o hry, pane premiére. Váš pozitivní výčet kroků - troufám si říci neskromně - znám a vážím si těch kroků, které byly vaší vládou podniknuty. Z druhé strany - odpusťte mi - musel bych se zeptat…

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane poslanče, já vás musím upozornit na čas. Ten již pominul.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Já doufám, že můj čas nepominul. Když dovolíte, řeknu ještě tři věty.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím stručně, je to na úkor vašich kolegů.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji. Musel bych se zeptat na výsledek inspekce zahraničních inspektorů. Na závěr bych se vás, pane premiére, ačkoli nečekám odpověď, zeptal, zda vy jako občan tohoto státu jste se svou odpovědí spokojen a zda jste bez pochyb o tom, že jste v bezpečí.

V každém případě soudím, že stav vládního úřednictva je lepší, než jsem si myslel, neboť přes moji extenzi, kterou pan premiér uvedl v mé interpelaci, že ji předvídali, odpovídali na návrhy, které jsem extenzivně přednesl, a soudím, že je patřičné, že mají vyšší plat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji panu kolegu Maštálkovi. Hovořit bude předseda vlády Miloš Zeman.

Pro ty, které zajímá průběžný stav semifinalového utkání v ledním hokeji: Česká republika - Kanada 1 : 1. Hovořit bude předseda vlády ČR Miloš Zeman.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Pane poslanče Maštálko, jednací řád, který je zákonem v této zemi, umožňuje položit doplňující otázku v délce jedné minuty. Konstatuji, že zákony platí pro každého. Promiňte, ale připomínáte mi pověstnou literární postavu Stephena Leacocka, který popisuje řečníka kráčejícího na tribunu v podmínkách, kdy rovněž existoval jednominutový limit jeho vystoupení. Na cestě na tribunu několikrát upadl, rozsypaly se mu papíry, a když oslovil shromáždění slovy "dámy a pánové", předsedající ho neúprosně přerušil a sdělil mu, že jeho čas uplynul, neboť pravidla platí pro každého. Předsedající této schůze byl na rozdíl od hrdiny povídky Stephena Leacocka daleko milosrdnější.

Nechci však zneužívat toho, že nedokonalý jednací řád nestanoví obdobnou řečnickou lhůtu pro toho, kdo na interpelaci odpovídá. Pouze bych rád konstatoval, že i tehdy, když jste se rozhodl oslovit mě na toto téma nikoliv formou písemné interpelace, kde byste mohl specifikovat přesněji předmět svého dotazu, nic vám nebránilo, abyste učinil to, co učinili i vaši někteří jiní straničtí kolegové, tzn. požádal o přesnější specifikaci odpovědi na konkrétní vymezená témata, a já bych vám rád vyhověl, protože si uvědomuji, že problematika, kterou se zabýváme, i když o ní někdy mluvíme lehčím tónem, je opravdu vážná, a nedej bůh, aby nás postihlo to, že bychom museli příliš často testovat tento integrovaný záchranný systém v praxi.

Nicméně vy jste mi položil, byť po uplynutí oné jednominutové, a obávám se že i dvouminutové lhůty, jednu jedinou otázku, kterou by mi mohl položit jakýkoliv poslanec, ať se kdy ptal na cokoliv, a to, zda jsem spokojen s odpovědí, kterou pro mě vypracovali úředníci příslušných ministerstev. Dovolte mi, abych vám odpověděl poněkud široce: ano.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi vlády ČR Miloši Zemanovi. Další interpelace byla směřována na předsedu vlády od poslance Petra Nečase, kterého v tuto chvíli vyzývám, aby přistoupil k řečništi a ujal se slova. Prosím.

 

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, v prvé řadě bych chtěl konstatovat, že se po výkladu pana ministerského předsedy o oněch nouzových opatřeních cítím podstatně bezpečněji.

Za další mi dovolte, vážený pane předsedo vlády, v tomto případě, abych vás oslovil "vážený pane kolego poslanče ze severní Moravy". Dnes v průběhu dopoledne jsme projednávali mou písemnou interpelaci na pana ministra Svobodu. Interpelaci ve věci převodů nepotřebného armádního majetku na obce. V této věci jsem se nedávno na vás obrátil dopisem, který se týkal převodu letiště Mošnov na severní Moravě. Tento problém je širší na severní Moravě, týká se nejenom mošnovských objektů v okrese Nový Jičín, týká se také kasárenských objektů Dětřichov v okrese Bruntál, rozsáhlých kasárenských objektů ve Valašském Meziříčí v okrese Vsetín.

Tyto objekty jsou v podstatě neprodejné. Jediná možnost je, aby byly převedeny na obce. Nicméně současná legislativa daná vyhláškou 119/88 umožňuje pouze použití pro nekomerční účely, tzn. v oblasti zdravotní, sociální, kulturní a tělovýchovné. Je evidentní, že obce tyto objekty nejsou schopny využít, pokud je nebudou moci využít komerčně. Je evidentní, že pokud tyto objekty nebudou urychleně převedeny na obce, dojde zde ke stamilionovým škodám. Jsem přesvědčen o tom, že dosavadní výklad, který umožňuje převést tyto objekty na obce bezúplatně pouze z hlediska společenského zájmu, který je definován jen do oblasti zdravotní, sociální, kulturní a tělovýchovné, je neudržitelný. Chtěl bych vás požádat o vaše stanovisko, o to, zda vyvinete tlak na ministra financí, aby své nadále neúnosné stanovisko změnil.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji Petru Nečasovi. Nyní bude hovořit předseda vlády ČR Miloš Zeman.

Průběžný stav semifinálového utkání Kanada - ČR 1 : 2. Pro Českou republiku, pane předsedo.

Hovořit bude předseda vlády ČR.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážený severomoravský kolego Petře Nečasi, když jsem dostal vaši interpelaci, konstatoval jsem, že byla nazvána pouze "ve věci ministra financí Ivo Svobody". Vyžádal jsem si od svých spolupracovníků vše, co vědí o osobě Ivo Svobody. Bohužel jste ne zcela přesně specifikoval oblast svého zájmu, a tak jsem dostal tlustou složku, první díl této složky se jmenuje Oblékání Ivo Svobody, druhý díl Účes Ivo Svobody, třetí díl Literární zvyky Ivo Svobody, čtvrtý díl Sexuální zvyky Ivo Svobody. Tato složka má celkem asi 28 podsložek. Na nic takového jste se mě ovšem asi nezeptal.

Zeptal jste se mě na věc, která má k Ivo Svobodovi pouze poněkud zprostředkovaný, i když uznávám, že existující vztah, a podobně jako v případě předchozí interpelace musím vyjádřit politování, proč právě v zájmu naší severomoravské kolegiality jste tam nenapsal alespoň tři slova "ve věci převodů armádních objektů na letišti Mošnov a v okolí bezúplatným převodem obcím". Kdyby tam ta tři slova byla, myslím si, že bych vám mohl odpovědět daleko konkrétněji a nemusel bych pátrat po sexuálních, kulinářských nebo oblékacích zvycích svého vládního kolegy, což se nyní ukázalo být poněkud redundantním po vašem ústním zpřesnění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP